کتاب استخدامی اداری ها
حسابداری

‌آیین‌نامه نحوه مصرف اعتبارات مربوط به هزینه انجام خدمات آموزشی، ماشینی انفورماتیک و نشریات

‌آیین‌نامه نحوه مصرف اعتبارات مربوط به هزینه انجام خدمات آموزشی، ماشینی انفورماتیک و نشریات (مصوب ۱۳۶۴,۰۳,۲۲ هیئت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی)

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۲/۳/۱۳۶۴ بنا به پیشنهاد شماره ۴۳۳/۷/۱۰۲۷-۱ مورخ ۸/۲/۶۴ وزارت برنامه و بودجه و به استناد تبصره ۵۳ قانون بودجه‌ سال ۱۳۶۴ کل کشور، آئین‌نامه نحوه مصرف اعتبارات مربوط به “‌هزینه انجام خدمات آموزشی، ماشینی، انفورماتیک و نشریات” را به شرح زیر تصویب نمودند.

آئین‌نامه نحوه مصرف اعتبارات مربوط به هزینه انجام خدمات آموزشی، ماشینی، انفورماتیک و نشریات

ماده ۱- ‌پرداخت حق تدریس، حق تالیف و ترجمه و ویرایش، حق‌الزحمه مربوط به خدمات ماشینی (‌کامپیوتری) طراحی و ایجاد سیستم‌ها، تهیه و تدوین و چاپ‌نشریه‌های تخصصی (‌شامل روزنامه، مجله، کتب و هر گونه نشریات تخصصی دیگر) وزارت برنامه و بودجه، به مستخدمان این وزارت یا سایر دستگاه‌های ‌دولتی و سایر اشخاص (حقیقی یا حقوقی) با رعایت این آئین‌نامه، به عمل خواهد آمد.

تبصره- ‌اعضاء کادر علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور و منحصراً در غیر از ساعات موظف می‌توانند خدمات موضوع ماده ۱ این آئین‌نامه را انجام دهند.

ماده ۲- بمنظور تشخیص و احراز موارد مذکور در ماده یک و تعیین مبلغ قابل پرداخت براساس ضوابط این آئین نامه، هیاتی توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه تعیین می گردد کلیه مصوبات این هیات پس از تائید رئیس سازمان برنامه و بودجه یا مقام مجاز از طرف وی قابل اجرا است.

ماده ۳- ‌به مستخدمانی که در ازاء خدمات مذکور در ماده (۱) وجهی پرداخت می‌شود، نمیتوان برای همان خدمات، وجهی بعنوان فوق‌العاده اضافه کار پرداخت کرد.

ماده ۴- میزان حق تدریس، طبق تعرفه‌های مورد عمل وزارت برنامه و بودجه خواهد بود و در هر حال، نباید از میزان حق تدریس پرداختی در دانشگاه تهران، در هر رتبه ‌دانشگاهی، تجاوز نماید.

ماده ۵- ‌خرید وسائل و لوازم برای انجام فعالیتهای مندرج در این آئین‌نامه از محل اعتبار موضوع تبصره ۵۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۴، با رعایت مفاد بند (‌د) تبصره ۲۹‌ قانون مذکور مجاز است.

ماده ۶- ‌چاپ نشریه‌های تخصصی با رعایت مفاد بند ج تبصره ۳۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ مجاز خواهد بود.

ماده ۷- ‌مسئولیت تشخیص، تعهد، تسجیل و صدور حواله بعهده وزیر برنامه و بودجه و یا مقام مجاز از سوی او خواهد بود.

ماده ۸- ‌وجوه لازم برای انجام هزینه از محل اعتبارات موضوع این آئین‌نامه با درخواست وجه از طرف ذیحساب مربوط، توسط خزانه به حساب بانکی وزارت برنامه و‌ بودجه که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح خواهد شد واریز میگردد.

‌استفاده از حساب مذکور با امضای مشترک وزیر یا مقام مجاز از سوی او و ذیحساب مربوط بعمل خواهد آمد.

ماده ۹- ‌اسناد هزینه مربوط با امضای مشترک وزیر یا مقام مجاز از سوی او و ذیحساب مربوط، به هزینه قطعی منظور خواهد شد.

نخست‌وزیر- ‌میرحسین موسوی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام