کتاب استخدامی اداری ها
نظرات مشورتی دیوان عدالت اداری

نظر مشورتی دیوان عدالت اداری در خصوص ادامه فرایند تبدیل وضعیت افرادی که آزمون استخدامی مربوط مغایر قانون اعلام شده است

نظر مشورتی دیوان عدالت اداری در خصوص ادامه فرایند تبدیل وضعیت افرادی که آزمون استخدامی مربوط مغایر قانون اعلام است (شماره ۹‍۰‍۰‍۰/۲۳‍۰/۲۴۸۸۳/۲‍۰‍۰ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۹/‍۰۵ کمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری)

جناب آقای قلندر شریف

شهردار محترم مشهد

باسلام؛

بازگشت به نامه شماره ۱۲۵۰۲۹/۲۱ مورخ ۸/۶/۱۴۰۲ متضمن طرح این سوال که با عنایت به دادنامه ۱۷۱مورخ ۲۲/۶/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواهشمند است درخصوص ادامه فرایند تبدیل وضعیت تعداد ۴۴ نفر از پذیرفته شدگان آزمون استخدامی شهرداری مشهد که به موجب دادنامه فوق الذکر آزمون استخدامی برگزار شده در خصوص آنان مغایر قانون اعلام شده است ارشاد فرمایید؟ پس از طرح موضوع درکمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری، نظریه مشورتی کمیسیون مزبور به شرح زیراعلام می گردد:

اولاً، به موجب ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری «به کارگیری افراد در دستگاه های اجرائی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است…» از این رو جذب نیروهای قرارداد کارمعین صرفاً از طریق برگزاری آزمون داخلی بین نیروهای شرکتی شهرداری ها مصداق تبعیض ناروا بوده و با بند ۹اصل سوم قانون اساسی و ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد.

ثانیاً، به موجب دادنامه شماره ۱۱۷ مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری امتیازات حاصل از اقدامات غیرقانونی حق مکتسبه ای برای دارندگان آن امتیازات حاصل نخواهد کرد تا امکان ترتّب آثار قانونی داشته باشد. لذا تکمیل فرایند تبدیل وضعیت ۴۴ نفر از پرسنل آن شهرداری که به موجب دادنامه ۱۷۱ مورخ ۲۲/۶/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منشاء برگزاری آزمون تبدیل وضعیت آنان ابطال شده است. مغایر دادنامه مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و فاقد وجاهت قانونی می باشد و اعمال مجازات های مقرر در ماده ۱۱۲ قانون دیوان عدالت اداری درخصوص مستنکفین از اجرای دادنامه لازم اجرای هیأت عمومی دیوان متصور است.

جواد سپهری کیا- معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام