کتاب استخدامی اداری ها
نظرات مشورتی دیوان عدالت اداری

پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان به متعهدین به خدمت وزارت بهداشت و درمان

پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان به متعهدین به خدمت وزارت بهداشت و درمان

نظر مشورتی شماره ۹‍۰‍۰‍۰/۲۳‍۰/۷۴۱۷/۲‍۰‍۰ مورخ ۱۳۹۹/۱‍۰/۲‍۰ کمیسیون اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری

سوال: سرپرست محترم اداره حقوقی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی طی نامه شماره د/۱۰۷/۱۶۵ مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۹ مطرح نموده است: آیا در مورد خانم های متعهد خدمت شاغل در آن وزارتخانه که در مرخصی زایمان ۹ ماهه به سر می برند، برای مدت مرخصی زایمان حقوق و مزایا به ایشان تعلق می گیرد یا خیر؟

نظریه کمیسیون : به موجب رای وحدت رویه شماره ۱۵۰۵ مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم مقرر در ماده ۱۱ قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مبنی بر این که: «مشمولان این قانون از لحاظ حقوق و مزایا و امور رفاهی (مرخصی ‌های استحقاقی، استعلاجی، بدون حقوق، پاداش، کمک‌ های غیرنقدی و بیمه عمر و درمان و حادثه و سایر مزایا) تابع قوانین و مقررات استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت می‌باشند.» نافی برخورداری مشمولان این قانون از مرخصی زایمان و حقوق و مزایای این ایام نیست؛ اما مدت مرخصی زایمان استفاده شده قابل احتساب به عنوان مدت دوره تعهد خدمت نمی‌باشد. همچنین آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ‌های ۶۴ مورخ ۱۳/۰۱/۱۳۹۴ و ۱۳۲۸ مورخ  ۱۹/۰۸/۱۳۹۳ و ۱۳۰۶ مورخ  ۲۶/۰۶/۱۳۹۸ همگی تأکید بر الزام دستگاه‌‌های اجرایی به اعطای مرخصی زایمان همراه با پرداخت حقوق و مزایا به مدت ۹ماه دارند. لذا با عنایت به تکلیف دستگاه های اجرایی به پرداخت حقوق ایام زایمان مطابق دادنامه های فوق الذکر و با توجه به تبصره ۲ قانون اصلاح قانون تنظیم جمعیت خانواده (مصوب مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۲) مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی قانون مزبور، به نظر می رسد خانم های متعهد خدمت شاغل در آن وزارتخانه نیز مستحق دریافت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان می باشند.

رضا فضل زرندی-معاون قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام