آزمون تعیین صلاحیت
وزارت آموزش و پرورش

دستورالعمل نحوه اعطای مأموریت آموزشی ایثارگران

دستورالعمل نحوه اعطای مأموریت آموزشی ایثارگران (بخشنامه شماره 12/710 مورخ 19/7/1394 وزارت آموزش و پرورش)

اداره کل آموزش و پرورش استان …

معاونت/ مرکز/ سازمان/ دفتر

در اجرای تبصره ماده (61) قانون مدیریت خدمات کشوری، نظر به اهمیت ارتقاء سطح دانش و توانمندسازی ایثارگران و با عنایت به سؤالات مطروحه توسط اداره کل آموزش و پرورش استان ها در ارتباط با نحوه استفاده از مأموریت آموزشی و رفع هر گونه ابهام در این زمینه و همچنین ایجاد وحدت رویه به اطلاع می رساند؛ ایثارگران با شرایط زیر می توانند از مأموریت آموزشی استفاده نمایند. لذا مقتضی است با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوط اقدام لازم به عمل آید.

الف) در اجرای ماده (12) قانون تسهیلات استخدامی اجتماعی جانبازان مصوب سال 1378 و آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شهدا و جانبازان 25% و بالاتر، موافقت با مأموریت آموزشی افراد ذیل در صورت ارایه مدارک لازم (درخواست کتبی، ارایه گواهی قبولی در دانشگاه و…) الزامی می باشد.

1- جانبازان با هر درصد جانبازی، فرزندان جانباز 25 درصد به بالا، فرزندان شهدا و آزادگان.

(جانبازان بدون تعیین درصد جانبازی مشمول نخواهند بود.)

2- آزادگانی که به مدت سه سال متوالی و یا متناوب اسارت دارند، می توانند به صورت تمام وقت و یا نیمه وقت از مأموریت آموزشی استفاده نمایند و آزادگانی که مدت اسارت آنان کمتر از سه سال باشد، صرفاً می توانند به صورت تمام وقت از مأموریت آموزشی استفاده نمایند.

ب) موافقت با مأموریت آموزشی کارکنان زیر به شرط عدم نیاز مناطق و همچنین عدم ایجاد ساعت حق التدریس در رشته/ جنسیت با موافقت محل خدمت مربوط امکان پذیر می باشد.

1- رزمندگانی که بیش از شش ماه (متوالی یا متناوب) خدمت داوطلبانه در جبهه دارند.

2- همسر، والدین، برادران و خواهران شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی.

تبصره- رزمندگانی که سه سال متوالی و یا متناوب سابقه حضور در جبهه جنگ تحمیلی را دارند، می توانند به صورت تمام وقت و یا نیمه وقت از مأموریت آموزشی استفاده نمایند. سایر رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه (به غیر از مشاغل آموزشی)، صرفاً می توانند به صورت تمام وقت از مأموریت آموزشی استفاده نمایند.

ج) مدت استفاده از مأموریت آموزشی برای جانبازان، آزادگان، فرزندان جانبازان 25 درصد به بالا، فرزندان شهدا تا پایان تحصیلات دانشگاهی می باشد و برای سایر ایثارگران حداکثر تا 36 ماه قابل استفاده است.

تبصره اعطای مأموریت آموزشی به مستخدمین مذکور برای هر مقطع تحصیلی فقط یک بار مجاز می باشد.

د) با توجه به حذف ماده (6) آیین نامه اجرایی ماده (12) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان موضوع تصویبنامه شماره 23510/ت18060هـ مورخ 10/8/1378 هیأت وزیران و با عنایت به آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر؛ جانبازان، فرزندان جانباز 25 درصد به بالا، فرزندان شهدا، آزادگان دارای کارت جانبازی ملزم به سپردن تعهد خدمتی نمی باشند. اخذ تعهد از سایر ایثارگران موضوع این بخشنامه برابر ضوابط و مقررات مربوط الزامی می باشد و نحوه اخذ تعهد خدمت می بایست به گونه ای باشد که افراد مشمول در سنوات خدمت باقی مانده بتوانند ایفای تعهد نمایند.

هـ) به استناد تبصره ماده (3) آیین نامه اجرایی قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، کارکنان مذکور به شرط قبولی در دانشگاه پیام نور، صرفاً با ارایه برنامه امتحانات و برای آمادگی جهت شرکت در امتحانات پایان هر ترم تحصیلی، حداکثر یک ماه از مأموریت آموزشی بهره مند شوند.

و) با توجه به مفاد قانون مذکور، اعطای مأموریت آموزشی به مشمولین این بخشنامه صرفاً در جهت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر از آخرین مقطعی که تحصیل نموده اند امکان پذیر است و اعطای مأموریت آموزشی به مقاطع پایین تر از مقطعی که قبلاً اخذ مدرک نموده اند، میسر نمی باشد.

سید محمد بطحایی- معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام