کتاب استخدامی اداری ها
وزارت آموزش و پرورش

شیوه‌نامه ساماندهی نیروی انسانی برای سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰

ساماندهی نیروی انسانی 1401- 1400

شیوه‌نامه ساماندهی نیروی انسانی برای سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ (بخشنامه شماره ۲۷۳/۱۴۰ مورخ ۱۱/۰۶/۱۴۰۰ وزارت آموزش و پرورش)

مدیر کل آموزش و پرورش استان…

با سلام و احترام

پیرو بخشنامه شماره ۶/۱۴۰ مورخ ۸/۲/۱۴۰۰ شیوه نامه ساماندهی نیروی انسانی برای سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ و به منظور مدیریت بهینه منابع انسانی و تسهیل در برنامه ریزی منطقه ای، تفویض اختیار به نحوی انجام شده است که ضمن شفافیت و قطعیت تحقق شاخص ها، امکان انعطاف پذیری روش ها وجود داشته باشد. بر این اساس و با توجه به کمبود نیروی انسانی، موارد زیر به عنوان راهکارهای تأمین و به کارگیری بهینه نیروی مورد نیاز به استان ها ابلاغ می شود و بدیهی است اتخاذ راهکارهای پیشنهادی نباید موجبات محرومیت دانش آموزان از دسترسی به تحصیل را به وجود آورد:

۱- ساماندهی بهینه و استفاده کامل از ساعات موظف کلیه نیروهای شاغل که در آستانه سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ در اختیار مناطق آموزشی هستند، مورد تأکید است؛ به نحوی که هیچ نیرویی از گردونه سازماندهی و اشتغال کامل خارج نشود.

۲- اعلام نیاز و ساماندهی نیروی انسانی در دوره متوسطه اول و دوم به صورت یکپارچه صورت پذیرد.

۳- خارج از تفاهم نامه، واحد سازمانی جدید که باعث تشدید نیاز نیروی انسانی گردد، ایجاد نشود.

۴- کلاس‌های زیر نرم ایجاد نشود.

۵- بازنشستگی معلمان واجد شرایط بازنشستگی، در صورت نیاز منطقه، با درخواست خودشان و تأیید کارگروه توسعه مدیریت استان، به پایان سال تحصیلی پیش رو موکول شود و استمرار خدمت مدیران و معاونان مدارس در صورت نیاز و تأیید عملکرد آنها در کارگروه توسعه مدیریت مانعی ندارد ولی انتقال آن‌ها برای تدریس و جایگزین نمودن مدیر و معاون جدید جایز نیست.

۶- همکاران شاغل برای تدریس غیرموظف در سقف تفاهم نامه توسعه سنواتی تشویق شوند.

۷- مدارس کم جمعیت، ادغام و طرح های روستا مرکزی یا خوابگاه مرکزی اجرا شود.

۸- کلاس های تجمیعی در متوسطه دوم به ویژه فنی حرفه ای و کاردانش در دروس عمومی تشکیل شود.

۹- با نظارت کارگروه توسعه مدیریت استان، نقل و انتقالات صرفاً بر اساس شدت نیاز و امکان تأمین نیروی انسانی مدیریت شود.

۱۰- راهبری نقل و انتقالات نیروی انسانی در استان به عهده کارگروه توسعه مدیریت استان است و خروج نیروی انسانی از استان صرفاً در صورت عدم بروز مشکل در تأمین انجام شود. ضمناً استان های مقصد در صورتی که ورود نیروی انسانی باعث ایجاد نیروی انسانی مازاد شود، نباید با انتقال افراد موافقت نمایند.

۱۱- سربازان وظیفه (سرباز معلمان) اعم از نیروهای شاغل و اعزام جدید در سال ۱۴۰۰، مطابق ضوابط دستورالعمل اجرایی برنامه سرباز معلم و مفاد بخشنامه‌های مربوط، برحسب نیاز، در فعالیت های آموزشی مدارس روستایی مناطق آموزشی محروم و دورافتاده، جذب و سازماندهی شوند.

۱۲- مناطقی که با کمبود نیرو مواجه هسنتد، حسب میزان کمبود و توانمندی معاونین دوره های ابتدایی و متوسطه (ارتباط گروه تدریس، برخورداری از تجربه تدریس مرتبط و…)، موظفند با رعایت تبصره قسمت «ج» بخشنامه شماره ۱۴۴۰۹۳ مورخ ۱/۴/۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور تا ۶ ساعت در هفته از ساعات موظف هفتگی در مدرسه محل اشتغال خود، به تدریس بپردازند. تعیین میانگین تدریس معاونان هر منطقه، متناسب با میانگین تعیین شده برای استان، بر عهده کارگروه توسعه مدیریت استان است.

۱۳- در مناطقی که با کمبود نیروی آموزشی مواجه هستند، از انتصاب کارکنان آموزشی مرتبط با کمبودها، در پست های مدیر و معاون و سمت های اداری خودداری شود.

۱۴- در مناطقی که آموزگار درس تربیت بدنی به اندازه نیاز تمام کلاس های درس ابتدایی وجود ندارد، تدریس دو ساعت درس تربیت بدنی کلاس های باقی مانده، به عهده آموزگار همان کلاس است.

۱۵- به کارگیری نیروهای بازنشسته واجد شرایط، باتجربه و با رشته تحصیلی مرتبط، از جمله راهکارهای رفع کمبود نیرو در مناطق آموزشی است که می تواند در کارگروه توسعه مدیریت استان بررسی شود و جهت اطلاع رسانی از ظرفیت کانون های استانی بازنشستگان آموزش و پرورش، پس از هماهنگی با مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری استفاده شود.

۱۶- در هنرستان های کاردانش، صدور ابلاغ هنرآموز و استادکار برای دروس مهارتی کلاس هایی که برون سپاری می شوند، امکان پذیر نخواهد بود.

۱۷- درخواست انتقال از دیگر دستگاه ها و نهادها به آموزش و پرورش و برعکس، پس از تأیید کارگروه توسعه مدیریت استان، در مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری قابل بررسی است و خروج نیروی انسانی در استان هایی که با کمبود نیروی انسانی مواجه هستند ممنوع است.

۱۸- پرداخت هرگونه حق التدریس، از جمله ابلاغ غیرموظف برای آموزگاران دوره ابتدایی که از تقلیل استفاده می نمایند، صرفا در صورتی امکان پذیر است که نیروی دارای کسر ساعت موظف در گروه /جنس مربوط در سطح منطقه وجود نداشته باشد.

۱۹- نیروهای مشمول قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف … مصوب ۱۳۹۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی واجد شرایط، پس از قبولی در آزمون پایان دوره مهارت آموزی استخدام می شوند و ادامه همکاری افرادی که نمره قبولی کسب ننموده اند، ممنوع است و استفاده از خدمات آنها تا زمان صدور حکم استخدام فقط در چارچوب مجوزهای حق التدریس مورد تأیید مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری امکان پذیر است. در ضمن استخدام مشمولین قانون تعیین تکلیف صرفأ حسب نیاز منطقه ای صورت خواهد پذیرفت و استان های دارای مازاد نیروی انسانی (گیلان لرستان، ایلام، کرمان و …) باید به همکاران مشمول اطلاع رسانی و افراد جهت استخدام و تبدیل وضعیت خدمتی به استان های دارای کمبود نیروی انسانی هدایت شوند.

۲۰- استان هایی که شرایط نقل و انتقالات نیروی انسانی، تبدیل وضعیت خدمتی مشمولین قانون تعیین تکلیف (استخدام)، کلاس و دانش آموز، شاخص های نسبت دانش آموز به گروه معلم، شاخصهای نسبت دانش آموز مشمول به کارکنان تخصصی را رعایت نمایند و نسبت به ساعت تخصیص داده شده در تفاهم نامه نیروی انسانی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ کاهش ساعت حق التدریس داشته باشند، پنج درصد از میزان صرفه جویی به عنوان حق الزحمه مجریان و بهبود کیفیت امور آموزشی در اختیارشان قرار خواهد گرفت.

۲۱- به کارگیری نیروی انسانی در طرح خرید خدمات آموزشی در استان هایی که دارای مشمولین قانون تعیین تکلیف مازاد در همان رشته و جنسیت هستند، امکان پذیر نیست.

به گزارش ایسنا، در پایان این شیوه نامه آمده است که پس از اعمال تمامی سیاست ها و راهکارهای مدیریت بهینه نیروی انسانی، اولویت به کار گیری و ساماندهی نیروی انسانی به شرح ذیل ابلاغ می شود:

۲. ساماندهی همکاران شاغل رسمی، پیمانی، قراردادی، طرحی و پرسنل وظیفه

۳. اولویت به کار گیری و تخصیص سهمیه به واحدهای سازمانی (مدرسه) در قالب مدیر و معلم. یادآوری می شود، تخصیص معاونین آموزشی و پرورشی، مشاور و مراقب سمت در صورت وجود کلاس بدون معلم جایز نیست.

۴. تخصیص ساعت اضافه تدریس همکاران مشمول قانون تعیین تکلیف تا زمان تبدیل وضعیت آنان

۴. تخصیص ساعت غیر موظف شاغلین

۵. تخصیص ساعت غیرموظف بازنشستگان

۶. به کارگیری نیروی خرید خدمات آموزشی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و تفاهمنامه

6 دیدگاه

  1. سلام میخواستم بدونم در سازماندهی بجز فرزندان شهید که در انتخاب مدرسه اولویت دارند، ایا همکاری میتونن با گواهی بیماری میگرن بر بقیه همکاران پیشی بگیرند و مسئولین نزدیکترین مدرسه به محل زندگیشون رو بهشون بدن؟ همکاران اداره کفتند ما اختیار داریمطبق مدارک پزشکی این کار را انجام بدیم،درحالیکه میگرن جز بیماریهای خاص نیست و بررسی این موارد هم به عهده کمیسیون پزشکی است.
    متشکرم

  2. باسلام لطفا رسیدگی کنید بنده دبیرمطالعات ناحیه یک ارومیه هستم روز سازماندهی به مااجازه ندادن که باتوجه به امتیاز خود مدرسه مورد نظرمان را انتخاب کنیم آقای قره آغاج مسول سازماندهی خودش مدرسه ی را در روستا برای ما انتخاب کردن وبنده قبول نکردم وابلاغ رانگرفتم وتهدید کردن که به بازرسی میفرستن حالا من چیکار کنم واز چه کسی کمک بگیرم

    1. سازماندهی بر اساس امتیازاتی همچون سابقه و تحصیلات است، پیگیری کنید اگر فردی یا افرادی که امتیازشون کمتر از شما بوده مدارس بهتری رفتن اونوقت شما از مسئول سازماندهی به بازرسی شکایت کنید و کوتاه نیایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام