کتاب استخدامی اداری ها
وزارت آموزش و پرورش

بخشنامه نقل و انتقال معلمان سال ۱۴۰۲- ۱۴۰۱

شیوه نامه نقل و انتقال معلمان رسمی، رسمی آزمایشی، پیمانی و قراردادی متقاضی انتقال دائم و موقت برون و درون استانی در سال تحصیلی ۱۴۰۲- ۱۴۰۱ (بخشنامه شماره ۶/۷۱۰ مورخ ۲۹/۱/۱۴۰۱ وزارت آموزش و پرورش)

اداره کل آموزش و پرورش استان….

در راستای عدم تمرکز، افزایش بهره وری و استفاده بهینه از نیروی انسانی، همچنین افزایش رضایت شغلی و کمک به تأمین رفاه و آسایش نسبی فرهنگیان محترم، شیوه نامه نقل و انتقال نیروهای رسمی، رسمی آزمایشی، پیمانی و قراردادی متقاضی انتقال دائم و موقت برون و درون استانی با رعایت عدم نیاز مبدأ و نیاز مقصد و سایر ضوابط و مقررات مربوط در سال تحصیلی ۱۴۰۲- ۱۴۰۱ ابلاغ می‌گردد.

بخشنامه نقل و انتقال معلمان سال ۱۴۰۲- ۱۴۰۱

الف) کلیات فرایند نقل و انتقال

فرایند نقل و انتقال برون و دورن استانی سال تحصیلی آتی به صورت هماهنگ یک مرحله ای و پردازش نرم افزاری با توجه به لیست فضلی امتیاز تأیید شده متقاضیان و بر اساس جداول تراز نیروی انسانی ادارات (به تفکیک اداره/ گروه/ رشته / جنسیت) مطابق جدول زمان بندی پیوست انجام خواهد شد.

ب) ضوابط و مقررات ثبت درخواست انتقال:

حداقل سنوات متقاضیان انتقال موقت و دائم به تفکیک درون و برون استانی مطابق جدول ذیل می‌باشد:

نوع انتقال حداقل سنوات خدمت تجربی مجاز در آموزش و پرورش
درون استانی برون استانی
موقت ۱۰ سال ۱۰ سال
دائم ۱۰ سال ۱۵ سال

۱) ملاک محاسبه سابقه خدمت آموزشی تمام وقت در آموزش و پرورش، سوابق مندرج در حکم کارگزینی یا قرارداد تا تاریخ ۳۱/۶/۱۴۰۱ می باشد.

۲) مدت سوابق خدمت بصورت حق التدریس، نهضت سوادآموزی، مأموریت به سایر دستگاه‌ها، تحصیل در مراکز تربیت معلم، تربیت دبیر، خدمت نظام وظیفه، قرارداد کار معین و … به عنوان سابقه خدمت برای انتقال محسوب نخواهد شد.

۳) نوع انتقال نیروهای قرارداد کار معین در صورت موافقت، صرفاً به صورت دائم (به استثنای مقصد کلانشهر) خواهد بود. بمنظور تأمین اعتبار پرداخت حقوق آنان، فهرست افراد انتقال یافته به ادارات بودجه استان مقصد ارسال شود.

ج) انتقال استثناء درون و برون استانی:

در راستای سیاست های کلی خانواده و به منظور حفظ کیان و انسجام این نهاد، موافقت با انتقال موارد ذیل به شکل استثناء انجام خواهد شد:

۱) همسر جانباز در صورت تغییر دائم محل اشتغال جانباز در همان سال با ارائه تاییدیه از مراجع ذیصلاح به استناد ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون تسهیلات استخدامی و جانبازان (بدون شرط سابقه)

۲) بانوان فرهنگی که همسر آنان در سمت‌های مدیریتی (مدیر کل و بالاتر) دستگاه‌های دولتی اشتغال داشته و یا شاغل نیروهای نظامی و انتظامی بوده و طبق امریه دستگاه مربوطه (بدون درخواست خود) محل خدمت زوج، به محدوده خارج از استان یا منطقه محل خدمت زوجه منتقل شده باشد؛ با حداقل پنج سال سنوات تجربی

۳) زوجین فرهنگی که اداره محل خدمت آنان در دو استان یا منطقه مختلف باشد؛ با حداقل پنج سال سنوات تجربی

بدیهی است نوع انتقال این گروه از متقاضیان در صورت داشتن شرایط بند (ب) به صورت دائم (به استثنای مقصد کلان شهر) و در غیر این صورت به شکل موقت می‌باشد.

د) وظایف متقاضیان:

۱- ثبت اطلاعات و تکمیل فرم امتیاز بندی بر اساس راهنمای تعبیه شده در سامانه پروفایل کارکنان به آدرس profile.medu.ir

هر گونه ثبت درخواست خارج از سامانه و یا پس از مهلت تهیه شده قابل پذیرش و اقدام نخواهد بود.

۲- تحویل مدارک و مستندات به امور اداری آموزش و پرورش محل خدمت مبدأ بر اساس جدول زمان‌بندی

هـ) وظایف مناطق و ادارات کل آموزش و پرورش مبدأ:

۱- تکمیل جداول وضعیت نیروی انسانی (نیاز و عدم نیاز) در هر منطقه به تفکیک دوره تحصیلی، گروه تدریس، جنسیت و تأیید آن توسط استان

۲- تأیید فرم امتیازبندی و تقاضا بر اساس ضوابط نقل و انتقال تعیین شده در سامانه جامع منابع انسانی به آدرس hrm.medu.ir

و) ملاحظات:

۱) در تکمیل جداول وضعیت نیروی انسانی، دقت کافی بعمل آید تا در تراز نیروی انسانی آن اداره کل خللی ایجاد نگردد.

۲) به استناد ماده (۹) مصوبه شماره ۹۸۷۰۴/ت۵۴۳۵۷ مورخ ۲/۹/۹۹ هیئت محترم وزیران منضم به بخشنامه شماره ۴۶/۷۱۰ مورخ ۲۰/۱۰/۹۹ انتقال دائم به کلانشهرهای اصفهان، اهواز، تبریز، تهران، شیراز، قم، کرج و مشهد ممنوع بوده و صرفاً درخواست مأموریت (انتقال موقت) متقاضیان قابل بررسی می باشد. لذا متقاضیان انتقال به این شهرها فقط مجاز به ارائه درخواست مأموریت (انتقال موقت) می‌باشند. ضمناً برخورداری از تسهیلات خروج از کلانشهر، منوط به ارائه درخواست کتبی جداگانه می باشد.

۳) ملاک بررسی وضعیت انتقال افراد در فرآیند پردازش، سمت و رشته تدریس اصلی کارکنان می باشد. سمت و رشته تدریس اصلی، منطبق بر رسته و رسته شغلی استخدامی کارکنان می باشد مگر آنکه در طول خدمت از طریق مجوز رسمی فرآیند تغییر سمت، تغییر کرده باشد. بدیهی است سمت و رشته تدریس اصلی همکاران، الزاماً منطبق با پست و رشه تدریس ابلاغ سالانه اشتغال همکاران نمی‌باشد. سمت و رشته تدریس اصلی پس از ثبت اولیه وسط متقاضی می‌باست توسط امور اداری ادارات مبدأ، بررسی و تأیید یا اصلاح گردد. از این جهت ضروری است هم متقاضیان و هم همکاران امور اداری ادارات در ثبت و تأیید این فیلد اطلاعاتی در فرم درخواست، دقت لازم داشته باشند. در این راستا یادآور می‌شود مدیران، معاونین و سایر عوامل اجرای واحدهای سازمانی و نیز نیروهای شاغل در پست‌های اداری متقاضی انتقال بصورت آموزشی، باید در رشه تدریس اصلی استخدامی خود اقدام به ثبت درخواست انتقال نمایند.

۴) افرادی که در سال گذشته بصورت موقت منتقل شده اند در صورتیکه تقاضای تمدید انتقال داشته و واجد شرایط باشند مکلف هستند نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه مربوط و ارائه مدارک و مستندات اقدام نمایند.

۵) با توجه به فرایند پردازش نقل و انتقال، تغییر مقصد پس از تأیید انتقال، امکان پذیر نمی باشد.

۶) پذیرش انصراف از انتقال بعد از اعلام نتایج مجاز نمی‌باشد. بنابراین متقاضیان انتقال قبل از ثبت درخواست، کلیه جوانب امر را بررسی نمایند.

۷) عدم مراجعه افراد انتقال یافته به محل های تعیین شده پس از اعلام نتیجه، غیبت تلقی می‌گردد. لذا لازم است مبادی خدمتی از بکارگیری آنان خودداری نمایند و ادارات آموزش و پرورش مقصد نیز مراتب غیبت آنان را به هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان اعلام نمایند.

۸) ادارات شهرستان‌ها و مناطق مقصد، مکلفند قبل از پایان دوره انتقال موقت افراد منتقل شده، نسبت به صدور حکم پایان مأموریت و اطلاع‌رسانی به افراد ذینفع اقدام و در صورت عدم تمدید انتقال، از سازماندهی و صدور ابلاغ تدریس برای آنان خودداری نمایند. ادارات شهرستان‌ها و مناطق مبدأ نیز موظفند پس از پایان تاریخ انتقال، نسبت به پیگیری و تعیین وضعیت خدمتی افراد اقدام نمایند. بدیهی است هر گونه قصور در این خصوص قابل پیگیری می‌باشد.

۹) اعلام نتیجه در صورت موافقت، صرفاً منطبق بر یکی از اولویت‌های انتخابی بوده و پذیرش انتقال در یک اولویت به معنی مجاز بودن تغییر مقصد وافقت شده به اولویت های بعدی نخواهد بود.

مسئولیت نظارت بر حسن اجرا و پاسخگویی مناسب به تقاضیان با مدیر کل آموزش و پرورش استان ها می باشد. مقضی است تمهیدات لازم را به نحوی فراهم نمایند تا از مراجعه متقاضیان به واحدهای ستادی، خودداری گردد. هر گونه مکاتبه خارج از سامانه مربوط در رابطه با انتقال با مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری ممنوع بوده و در نتایج ارزیابی عملکرد استان ها لحاظ خواهد شد.

سعید عسکری- معاون برنامه ریزی‌و توسعه منابع

دانلود فایل بخشنامه+ پیوست‌ها

مطلب مرتبط:

بخشنامه نقل و انتقال معلمان سال ۱۴۰۱- ۱۴۰۰

5 دیدگاه

  1. واقعابایدبرای تصمیمات این دولت تاسف خورد،به جای اینکه دنبال رضایت وافزایش بازدهی وتامین رفاه فرهنگیان باشند،فرهنگیان را کاملا مایوس ونا امیدوبی انگیزه می کنند،واقعا فکرنمی کنند که برخی فرهنگیان مشکل دارند ودرصورت عدم انتقال،زندگیشون نابودمیشه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام