کتاب استخدامی اداری ها
وزارت آموزش و پرورش

انجام اصلاحات ساختاري، افزايش كارآمدي، بهره‌برداري بهينه از ظرفيت‌هاي مربوط به امور تربيت بدني و پرورشي و ارتقاي اثربخشي و انعطاف‌پذيري در وزارت آموزش و پرورش (مصوبه ۲۹۲۳۸/۲۰۶ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۰)

شوراي عالي اداري در يكصد و پنجاه و چهارمين جلسه مورخ 5/10/1390 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت آموزش و پرورش و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور، به منظور انجام اصلاحات ساختاري، افزايش كارآمدي، بهره‌برداري بهينه از ظرفيت‌هاي مربوط به امور تربيت بدني و پرورشي و ارتقاي اثربخشي و انعطاف‌پذيري در وزارت آموزش و پرورش، تصويب نمود:

۱- فعاليت‌هاي مربوط به امور پرورشي و تربيت بدني از يكديگر تفكيك و ساختار «معاونت پرورشي و تربيت بدني» در وزارت آموزش و پرورش به دو معاونت «پرورشي و فرهنگي» و «تربيت بدني و سلامت» اصلاح مي‌شود.

تبصره- وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به تأمين نيروي انساني، تجهيزات و محل استقرار معاونت‌هاي مذكور از محل پست‌هاي سازماني و امكانات موجود اقدام نمايد.

۲- وزارت آموزش و پرورش ضمن انجام اصلاحات ساختاري لازم در چارچوب اين مصوبه، اهداف، شرح وظايف و تشكيلات معاونت پرورشي و فرهنگي و معاونت تربيت بدني و سلامت، را طي مدت ۳ ماه تهيه و به تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور مي‌رسد.

۳- وزير آموزش و پرورش مسئول حُسن اجراي اين مصوبه بوده و دبيرخانه شوراي عالي اداري، گزارش نحوه اجراي آن را به شورا ارايه مي‌كند.

رييس‌جمهور و رييس شوراي عالي اداري ـ محمود احمدي‌نژاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام