کتاب استخدامی اداری ها
وزارت آموزش و پرورش

اصلاح شیوه‌نامه اجرایی نظام رتبه بندی معلمان (خرداد ۱۳۹۹)

اصلاح شیوه نامه اجرایی نظام رتبه بندی معلمان (بخشنامه شماره 15/710 مورخ 18/3/1399 وزارت آموزش و پرورش)

مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان…

پیرو بخشنامه شماره 185179 مورخ 4/10/98، به پیوست تصویر مصوبه شماره 21885/ت57680هـ مورخ 6/3/1399 هیأت محترم وزیران ارسال و بدین‌وسیله اعلام می‌دارد:

1- بر اساس مصوبه مذکور، مشمولین بندهای 1 و 1-1 شیوه‌نامه اجرایی نظام رتبه‌بندی معلمان، پیوست بخشنامه مذکور که شرایط اخذ و ارتقاء به رتبه‌های 1، 2، 3، 4 و 5 را با رعایت ضوابط و مقررات مورد عمل و کسب شرایط معلمی احراز می‌نمایند، می‌توانند از تاریخ 1/1/1399 از فوق‌العاده ویژه موضوع بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح جدول زیر بهره‌مند گردند:

دوره/ رتبه 1 2 3 4 5
 دوره ابتدایی   %10   %12   %15   %18   %21 
 دوره متوسطه  %9 %11 %14 %17 %20

2- کارکنانی که به ساتناد مصوبه مورخ 17/9/1358 شورای انقلاب در مشاغل اداری ادارات آموزش و پرورش اشتغال دارند، در صورت انتقال و اشتغال تمام وقت در واحدهای آموزشی می‌توانند از مزایای این بخشنامه بهره‌مند گردند.

فوق‌العاده مذکور به دبیران و هنرآموزانی که در اجرای بخشنامه شماره 223555 مورخ 3/11/97 با 30 ساعت تدریس موظف هفتگی به خدمت اشتغال دارند نیز علاوه بر 17/5 درصد، تعلق خواهد گرفت.

3- به منظور ایجاد انگیزه برای معلمانی که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، آخرین طبقه و رتبه شغلی را اخذ نموده یا می‌نمایند، به ازای هر سال سابقه تجربی که بعد از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این تصویب‌نامه (1/1/1399) کسب می‌کنند، مشروط بر اینکه امتیاز ارزیابی عملکرد سالانه آنان نیز کم‌تر از نود درصد‌ (90%) نباشد، مشمولان شاغل دوره ابتدایی و متوسطه به ترتیب از افزایش حقوق معادل 100 (مقطع ابتدایی) و 50 امتیاز (مقطع متوسطه) ضربدر ضریب ریالی سالانه برخوردار می‌شوند.

4- مفاد مصوبه شماره 118501/ت55724هـ مورخ 17/9/98 هیأت وزیران به استثناء موارد اصلاحی در مصوبه فوق‌الذکر کما کان به قوت خود باقی است.

محسن حاجی میرزایی- وزیر آموزش و پرورش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام