کتاب استخدامی اداری ها
وزارت آموزش و پرورش

افزایش حقوق سال 99 کارمندان شاغل مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

افزایش حقوق سال 99 کارمندان شاغل مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (بخشنامه شماره 7/710 مورخ 27/1/1399 وزارت آموزش و پرورش)

اداره کل آموزش و پرورش استان…

معاونت/ مرکز/ کانون/ دفتر/ سازمان

با سلام و احترام

تصویر مصوبه شماره 3718/ت57593هـ مورخ 20/1/1399 هیأت محترم وزیران در ارتباط با تعیین ضریب حقوق، حداقل و حداکثر حقوق کارمندان شاغل مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به پیوست ارسال و اعلام می دارد:

1- به موجب مصوبه مذکور، ضریب حقوق سال 1399 شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، به میزان دو هزار و چهارصد و سی و هشت (2.438) ریال و ضریب حقوق مقامات و همطرازان موضوع ماده 71 قانون مذکور نیز به میزان دو هزار و سیصد (2.300) ریال تعیین شده است؛

2- مبلغ کمک هزینه عائله مندی به میزان 2.962.170 ریال (125 امتیاز) و مبلغ کمک هزینه اولاد برای هر فرزند 767.970 ریال (315 امتیاز) می باشد؛

3- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور در سال 1398 به میزان هفده میلیون و نهصد و هفتاد و چهار هزار ریال (17.974.500 ریال) و حداکثر، یکصد و بیست و پنج میلیون و هشتصد و بیست و یک هزار و پانصد ریال (125.821.500 ریال)، (معادل هفت برابر حداقل حقوق) خواهد بود؛

4- پس از اعمال افزایش های موضوع بندهای فوق الذکر، مبلغ مابه التفاوت ریالی مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهانه (برای کارکنان قرارداد کار معین و کار مشخص و طرحی) به نسبت مدت کارکرد از مبلغ بیست و هشت میلیون (28.000.000) ریال با عنوان تفاوت تطبیق موضوع جزء (1) بند (الف) تبصره (12) در احکام درج می گردد؛

5- مطابق بند «الف» تبصره 12 قانون بودجه سال 1398 کل کشور، مصوب 26/12/1397 مجلس شورای اسلامی، افزایش ریالی مذکور از تفاوت تطبیق درج شده در احکام حقوقی کارمند کسر نخواهد شد و تفاوت مورد نظر در حکم حقوق، بدون تغییر باقی خواهد ماند؛

6- امتیازات سنوات خدمت، تجربه مربوط و مشابه، دوره های آموزشی طی شده و سوابق خدمت در مشاغل مدیریتی و سرپرستی کارکنان در سال 1397 با توجه به جدول شماره 3 و تبصره 1 بند 6 فصل دوم دستورالعمل شماره 1/14593/200 مورخ 21/2/1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور منضم به بخشنامه شماره 8/710 مورخ 22/2/1388 به تاریخ 1/1/1399 قابل احتساب است؛

تبصره: به موجب تبصره 3 بند 6 فصل دوم دستورالعمل مذکور، حداکثر امتیاز قابل احتساب بابت سنوات خدمت و تجربه 20 سال خواهد بود.

7- در اجرای ماده 74 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393 کمک هزینه ازدواج و فوت، در سال جاری مبلغ 15.847.000 ریال قابل محاسبه می باشد؛

8- فوق العاده مأموریت روزانه داخل کشور کارمندان با رعایت ماده 13 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1399 کل کشور و مطابق آیین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده 29 قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن محاسبه و با رعایت سایر ضوابط قابل پرداخت خواهد بود؛

9- مبالغ ناشی از اجرای بندهای (7) و (8) تصویبنامه شماره 8724/ت56485هـ مورخ 31/1/1398 هیأت محترم وزیران و اصلاحات بعدی آن مشمول افزایش این آیین نامه می باشند؛

علی الهیار ترکمن- معاون برنامه ریزی و توسعه منابع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام