کتاب استخدامی اداری ها
وزارت آموزش و پرورش

اعمال ضریب (۲/ ۱) در حقوق و مزایای کارکنان آموزش و پرورش استثنایی

اعمال ضریب (۲/ ۱) در حقوق و مزایای کارکنان آموزش و پرورش استثنایی

مباحث حقوقی و نکات کاربردی

۱. تمامی کارکنان آموزش و پرورش استثنایی کشور اعم از اداری، آموزشی و توانبخشی از تاریخ ۱۳۸۷/۰۱/۰۱ با اعمال ضریب ۱/۲ به حقوق و مزایای مستمر مندرج در احکام کارگزینی از مزایای سنوات ارفاقی تحت عنوان فوق العاده تبصره ۵ ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی برخوردار می شوند. 

۲.  مطابق تبصره ۵ ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب سال ۱۳۶۹ مقرر شده است پنج سال خدمت دولتی رضایت بخش در سازمان از هر نظر از جمله بازنشستگی شش سال محسوب می گردد، بنابراین مصوبه بیست و سومین جلسه شورای سازمان آموزش و پرورش استثنایی مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۲۹ موضوع ضوابط اجرایی تبصره ۵ ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور که در راستای ماده واحده صدرالذکر تدوین شده است، صرفاً در حد تاثیر آن به میزان ۱/۲ در حقوق و مزایای مستمر افراد مشمول در طول سال ۱۳۸۷ و نه تحت عنوان فوق العاده تبصره ۵ ماده واحده مذکور قابل اجرا است.

مستندات مربوط:

قوانین

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۶۹/۰۹/۲۱ ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنائی
۲ ۱۳۷۰/۰۵/۲۹ اساسنامه سازمان آموزش و پرورش استثنائی مصوب كميسيون آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی

مقررات

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۷۲/۱۰/۰۵ ‌مصوبه شماره ۹۵۷/۱/۱۰۳ مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۰۵ شورای آموزش و پرورش استثنایی
۲ ۱۳۸۱/۰۱/۱۴ تنفيذ مصوبه شوراي آموزش وپرورش استثنايي درخصوص برقراري فوق العاده استثنايي كاركنان تمام وقت واحدهاي آموزشي سازمان آموزش و پرورش
۳ ۱۳۸۲/۰۲/۰۷ اصلاح تصويب نامه در خصوص فوق العاده استثنايي كاركنان واحدهاي آموزشي سازمان آموزش و پرورش استثنايي (تصویب نامه شماره ۶۱۰۳ ت ‌۲۸۰۴۵هـ ‌مورخ ۱۳/ ۰۲/ ۱۳۸۲ هیأت وزیران)
۴ ۱۳۸۶/۰۹/۰۷ ضوابط اجرایی تبصره ۵ ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور(مصوبه جلسه ۲۳ شورای سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور به شماره ۱۳۰۰/ ۵۵۰۱/ ۱۰۰ مورخ ۰۷/ ۰۹/ ۱۳۸۶)
۵ ۱۳۹۱/۱۰/۰۳ محاسبه سنوات خدمت دولتي شاغلين موضوع تبصره ۵ ماده واحده قانون تشكيل سازمان آموزش و پرورش استثنايي (تصویب نامه شماره ۲۰۰۶۳۴ ت ۴۸۶۱۹ ه مورخ ۱۲/ ۱۰/ ۱۳۹۱ هيات وزيران)
۶ ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ دستورالعمل نحوه احتساب سنوات خدمت کارکنان شاغل در مدارس استثنایی از تاریخ ۰۱/ ۰۱/ ۱۳۸۸ (بخشنامه شماره ۶۰/ ۷۱۰ مورخ ۱۵/ ۱۱/ ۱۳۹۱ معاونت توسعه وزارت آموزش و پرورش)
۷ ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ نامه شماره ۴۴۹۰۷/ ۹۱/ ۲۳۱ مورخ ۲۰/ ۱۲/ ۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
۸ ۱۳۹۲/۰۱/۲۴ اصلاح عبارتي در تصويب نامه شماره ۲۰۰۶۳۴ ت ۴۸۶۱۹ ه مورخ ۱۲/ ۱۰/ ۱۳۹۱ هيات وزيران (تصویب نامه شماره ۴۸۶۱۹ / ۹۲۶۰ مورخ ۲۴/ ۰۱/ ۱۳۹۲ هيات وزيران)
۹ ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ دستورالعمل پذیرش سنوات ارفاقی کارکنان سازمان آموزش و پرورش استثنایی (بخشنامه شماره ۷۴۶۵/ ۹۶/ ۱۰۰۰ مورخ ۱۶/ ۰۷/ ۱۳۹۶ حوزه فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی)
۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ احتساب سنوات ارفاقی کارکنان شاغل در واحدهای استثنایی موضوع تبصره (۵) ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی (بخشنامه شماره ۹/ ۷۱۰ مورخ ۲۲/ ۰۳/ ۱۳۹۷ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش)

آراء هیئت عمومی

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۸۲/۰۴/۲۲ رای وحدت رویه شماره ۱۶۲ مورخ ۲۲/ ۰۴/ ۱۳۸۲
۲ ۱۳۸۲/۱۱/۲۶ رای وحدت رویه شماره ۴۵۲ مورخ ۲۶/ ۱۱/ ۱۳۸۲
۳ ۱۳۸۷/۰۹/۰۳  رای وحدت رویه شماره ۵۹۲ مورخ ۰۳/ ۰۹/ ۱۳۸۷
۴  ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ رای وحدت رویه شماره ۲۰۰۱-۱۹۹۸ مورخ ۲۵/ ۱۲/ ۱۳۹۳ 
۵ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶  رای ایجاد رویه شماره ۱۲۶۸ مورخ ۲۶/ ۱۱/ ۱۳۹۵
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲  رای شماره ۱۳۳۰ مورخ ۰۲/ ۰۷/ ۱۳۹۸

آراء هیئت های تخصصی

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ رای شماره ۷۳۱ مورخ ۲۲/ ۱۰/ ۱۳۹۸ هیٔت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام