دوره آموزشی طبقه بندی مشاغل
وزارت آموزش و پرورش

قانون اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

قانون اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فنآوری موضوع: اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

ماده ۱- یک تبصره به عنوان تبصره‌ (۲) به بند «الف» ماده (۲) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب ۱۳۹۵/۹/۱۴ به شرح زیر الحاق و شماره تبصره آن به (۱) اصلاح می‌ شود:

تبصره ۲- بکار بردن عنوان «مدرسه» به هر شکلی فقط برای واحدهای آموزشی و پرورشی که براساس شرایط و مقررات وزارت آموزش و پرورش به صورت دولتی یا غیردولتی تأسیس و اداره می شوند و آموزشهای رسمی را مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش ارائه می دهند مجاز است. مؤسسه‌ها و مراکزی که خارج از این شرایط از عنوان مدرسه استفاده می کنند به استثنای مؤسساتی که براساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از عنوان مدرسه استفاده می‌کنند و مدارس حوزه های علمیه، مکلفند ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون واژه مدرسه را از عنوان خود حذف نمایند.وزارت آموزش و پرورش موظف است در صورت احراز تخلف از اجرای این تبصره، به فوریت شکوائیه‌ای را مبنی بر استفاده نادرست از عنوان مدرسه به دادگاه صالحه ارائه کند. دادگاه خارج از نوبت و به فوریت و بدون رعایت تشریفات دادرسی نسبت به مهر و موم (پلمپ) کردن آن موسسه یا مرکز اقدام می کند تا آن موسسه یا مرکز نسبت به اخذ مجوز با عنوان دیگری غیر از عنوان «مدرسه» اقدام نماید.

ماده ۲- تبصره (۲) بند (پ) ماده (۲) قانون، به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره ۲- ارائه برنامه و تدوین محتوا، تعیین شاخص های آموزشی، پرورشی، زیستی، بهداشتی و استانداردهای فضا و تجهیزات، شیوه جذب نیرو و جبران خدمات و شایستگی های منابع انسانی، صدور مجوز و نظارت بر مهدهای کودک با وزارت آموزش و پرورش می باشد.آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.کلیه مراکز مهدهای کودک همانند سایر مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه بعد از تصویب این آیین نامه، مجوز فعالیت خود را از وزارت آموزش و پرورش دریافت کنند. با تصویب این قانون، جزء (۱) ماده (۲۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷حذف می گردد و عبارت «مهدهای کودک» نیز از بند «ج» ماده (۱) قانون تشکیل وزارت رفاه اجتماعی مصوب ۱۳۵۳/۵/۱و جزء «۸» بند «پ» ماده (۵۷) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰حذف می شود.

ماده۳- عبارت «شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی» در این قانون به عبارت «شورای برنامه ریزی و نظارت مرکزی» اصلاح می شود و عبارت «و مرجع سیاستگذاری بر مدارس و موسسات موضوع این قانون، شورای عالی آموزش و پرورش تعیین می شود» به انتهای ماده (۳) قانون الحاق می شود.

ماده ۴- متن زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده (۸) قانون، الحاق می شود:

تبصره ۴- تاسیس یا اداره مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی موضوع ماده (۲) این قانون از سوی کلیه مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همترازان آنان، روسای سازمان ها و مراکز تابعه وزارت آموزش و پرورش، مدیران کل ستادی و استانی، روسای ادارات ستادی و شهرستان ها و مناطق و نواحی و بستگان درجه یک آنها در زمان تصدی پست و تا یک سال بعد از زمان اتمام تصدی ممنوع است. متخلفین از این تکلیف متناسب با وضعیت شغلی شان (شاغل و بازنشسته) به مجازات یک تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی و واریز معادل شهریه دریافتی حاصل از فعالیت مدارس یا مراکز مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور محکوم می شوند.

ماده ۵- یک‌تبصره به عنوان تبصره (۲) به ماده(۱۸) قانون به شرح زیر الحاق و شماره تبصره آن به (۱) اصلاح می‌شود:

تبصره۲ – وزارت آموزش و پرورش مکلف است حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون، سامانه الکترونیکی یکپارچه مدیریت، نظارت و ارزیابی کلیه مدارس و مراکز موضوع ماده (۲) این قانون را راه اندازی نماید و کلیه اطلاعات از جمله آمار کارکنان و دانش ­آموزان، فضا و تجهیزات آموزشی، مجوزهای تأسیس و راه اندازی، شاخص‌های ارزیابی، میزان شهریه دریافتی، درآمدها و هزینه‌های آنها و هر نوع تسهیلات و حمایت­های دریافتی را به طور جامع، دقیق و شفاف در این سامانه ثبت نماید، به صورتی که برای هر نوع بررسی و ارزیابی، امکان دریافت اطلاعات جامع و کامل از طریق این سامانه برای نهادهای نظارتی، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی و مدیران آموزش و پرورش در سطوح منطقه، استان و کشور و در موارد مرتبط برای اولیاء دانش‌آموزان هر مدرسه به صورت برخط فراهم شود.

ماده ۶- در ماده (۲۴) قانون، عبارت «صرفاً به عنوان مدیر مدرسه تا سقف سه سال متوالی یا متناوب و قابل تمدید صرفا تا یک سال» جایگزین عبارت «به عنوان مدیر و معاون» می شود.

ماده۷- ­در ماده (۲۵) قانون و تبصره (۱) آن، عبارت «معلمان و کارکنان» جایگزین کلمه «کارکنان» در تمامی موارد می شود و تبصره (۲) آن به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره۲- شرایط تمام وقت یا پاره وقت بودن معلمان و کارکنان مدارس و مراکز موضوع این قانون همانند شرایط معلمان و کارکنان مدارس دولتی می باشد.

متن طرح اولیه ارائه شده به مجلس

مقدمه (دلایل توجیهی):

امروز مؤسسه‌ها و مراکز بسیاری همچون مدرسه طبیعت، مدرسه موسیقی، مدرسه فوتبال،‌ مدرسه هنرهای رزمی و غیره با عنوان «مدرسه» در زمینه‌های مختلف هنری، ادبی،‌ورزشی، زیست محیطی و امثال آن در حال فعالیت هستند که هیچ کدام نه برنامه درسی رسمی وزارت آموزش و پرورش را ارائه می‌دهند و نه از وزارتخانه مجوز تأسیس و فعالیت خود را دریافت کرده‌اند.

از سوی دیگر با توجه به اینکه درعرف جامعه، نهاد «مدرسه» وابسته و متعلق به وزارت آموزش و پرورش شناخته شده و متولی حوزه تعلیم و تربیت دانسته شده است، بنابراین بروز و ظهور هر گونه تخلف و کژکاردی در مؤسسه‌ها و مراکز مزبور «مدرسه» که در حال فعالیت هستند سبب می‌شود تا اعتبار و مشروعیت نهاد تربیتی مدرسه و وزارت آموزش و پرورش در اذهان عمومی و نیز نهادهای نظارتی و امنیتی خدشه‌دار شود.

با توجه به این نکات و فقدان حکم مصرح قانونی در خصوص اختصاص عنوان «مدرسه» به مؤسسه‌های دارای مجوز تأسیس و فعالیت از وزارت آموزش و پرورش و همچنین نابه‌سامانی در حوزه مهد کودک‌ها که اخیراً مقام معظم رهبری به آن اشاره داشتند، طرح ذیل به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود:

طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورشی غیردولتی

ماده ۱- دو تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) و (۳) به شرح زیر به بند «الف» ماده (۲) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب ۱۴/۹/۱۳۹۵ الحاق و شماره تبصره آن به (۱) اصلاح می‌ود:

تبصره ۲- بکار بردن عنوان «مدرسه» به هر شکلی فقط برای واحدهای آموزشی و پرورشی که بر اساس شرایط و ضوابط و مقررات وزارت آموزش و پرورش به صورت دولتی یا غیردولتی تأسیس و اداره می‌شوند و آموزش‌های رسمی را مطابق مصوبات شورای عالی مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش ارائه می‌دهند مجاز است. مؤسسه‌ها و مراکزی که خارج از این ضوابط از عنوان مدرسه استفاده می‌کنند به استثنای مؤسساتی که بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از عنوان مدرسه استفاه می‌کنند، مکلفند ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون واژه مدرسه را از عنوان خود حذف نمایند.

تبصره ۳- وزارت آموزش و پرورش موظف است در صورت احراز تخلف به فوریت شکوائیه‌ای را به مبادی ذیربط مبنی بر غیرمجاز بودن فعالیت مدرسه یا مرکز آموزشی ارائه کند تا حداکثر ظرف مدت دوماه برابر مقررات و ضوابط نسبت به تعطیلی و مهر و موم (پلمپ) آن اقدام گردد.

ماده ۲- متن ذیل جایگزین تبصره (۲) ماده (۲) قانون می‌شود:

تبصره ۲- صدور مجوز، ارائه برنامه، شاخص‌های آموزشی و پرورشی و تدوین محتوا در مورد مهدکودک‌ها، کلاً بر عهده وزارت آموزش و پرورش است.

ماده ۳- یک تبصره با عنوان تبصره (۲) به ماده (۱۸) قانون، الحاق و شماره تبصره آن به (۱) اصلاح می‌شود:

تبصره ۲- سازمان مدارس غیردولتی مکلف است برای ثبت کلیه درآمدها و هزینه‌های مدارس و مراکز غیردولتی سامانه الکترونیکی مناسب را به گونه‌ای طراحی و ایجاد کند که توسط مسؤولان وزارتخانه و کمیسیون آموزش، تحقیقات و فنآوری قابل رؤیت و گزارش‌گیری باشد.

ماده ۴- یک تبصره به شرح زیر به ماده (۲۶) قانون الحاق می‌شود:

تبصره- سازمان مدارس غیردولتی مکلف است کلیه احکام و حقوق و مزایای معلمان و کارکنان مدارس و مراکز غیردولتی را در سامانه مذکور (در تبصره ۲ ماده ۱۸)‌ قرار دهد تا برای مسؤولان وزارتخانه و کمیسیون آموزش، تحقیقات و فنآوری قابل رؤیت و گزارش‌گیری باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *