کتاب استخدامی اداری ها
وزارت آموزش و پرورش

معافیت کسر مقرری ماه اول برای کارمندان پس از ۳۰ سال پرداخت کسور

معافیت از کسر مقرری ماه اول برای کارمندان پس از ۳۰ سال خدمت (بخشنامه شماره ۳۷/۷۱۰ مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۹ وزارت آموزش و پرورش)

اداره کل آموزش و پرورش استان…

معاونت/ سازمان / مرکز/ دفتر/ اداره کل…

تصویر نامه شماره ۲۲۰۰۶۴ مورخ ۴/۵/۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص عدم کسر مقرری ماه اول از همکارانی که از پرداخت کسور بازنشستگی معاف می‌باشند، جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال و اعلام می‌دارد؛ به استناد مفاد تبصره (۲) ماده (۳) قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری، مستخدمین پس از سی سال پرداخت کسور بازنشستگی از پرداخت کسور مذکور معاف بوده و نباید بابت حقوق از آنها کسور بازنشستگی کسر گردد، بنابراین افراد مورد نظر از پرداخت مقرری ماه اول نیز به عنوان یکی از اقلام کسری معاف بوده و دستگاه نباید مقرری ماه اول را از حقوق و مزایای آنان کسر نماید. در ضمن توصیه می‌شود برای اعاده اضافه پرداختی، اداره کل آموزش و پرورش استان رأساً نسبت به درخواست استرداد و یا تهاتر با بدهی مورد ادعای صندوق‌های بازنشستگی اقدام لازم را معمول دارند.

علی الهیار ترکمن- معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع

نامه شماره ۲۲۰۰۶۴ مورخ ۴/۵/۱۳۹۹

جناب آقای حسین بر

مدیر کل محترم امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش

بازگشت به نامه شماره ۱۲۹۷۹/۷۱۰ مورخ ۷/۲/۱۳۹۹ اعلام می‌دارد:

به استناد مفاد تبصره (۲) ماده (۳) قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری که مقرر می‌دارد مستخدمین موضوع این ماده پس از سی سال پرداخت کسور بازنشستگی از پرداخت کسور معاف هستند و در حال حاضر پس از سی سال، پرداخت بابت صندوق از کارمند کسر نمی‌گردد، از مقرری ماه اول نیز به عنوان یکی از اقلام کسری معاف بوده و دستگاه نباید مقرری ماه اول را از حقوق و مزایای ماه اول آنان کسر نماید.

همت علی شاهنظری- رییس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت

معافیت کسر مقرری ماه اول
معافیت کسر مقرری ماه اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام