آزمون تعیین صلاحیت
فضاهای اداری و اموال

ایراد رییس مجلس در خصوص اطلاق مصوبات ناظر به احداث و اداره تأسیسات رفای، درمانی، آموزشی و… از حیث عدم استفاده در حوزه ارایه خدمات قانونی (نامه شماره ۱۶۵۵۱هـ/ب مورخ ۷/۴/۱۳۹۱)

ایراد رییس مجلس در خصوص اطلاق مصوبات ناظر به احداث و اداره تأسیسات رفای، درمانی، آموزشی و… از حیث عدم استفاده در حوزه ارایه خدمات قانونی (نامه شماره ۱۶۵۵۱هـ/ب  مورخ ۷/۴/۱۳۹۱)

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت نه (۹) فقره از تصویب‌نامه‌های هیأت محترم وزیران به مشخصات مندرج در جدول پیوست، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«۱- نظر به اینکه طبق بند (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ که مفاد آن در ماده (۲۹) و بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران -مصوّب ۱۳۸۹- نیز تنفیذ شده است، تصویب مصوّبات دارای بار مالی مستلزم پیش‌بینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کلّ کشور یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذیربط بوده و از طرف دیگر براساس ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور -مصوّب ۱۳۶۶- «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن … به تصویب مجلس … می‌رسد»، علیهذا، مصوّبات دولت به شرح زیر از حیث عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تأمین آن به یکـی از روش‌های مقرّر در قانون، نسبت به سال ۱۳۸۹ مغایر با بند (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کلّ کشور و برای سال‌های بعد، مغایر ماده (۲۹) و بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه می‌باشد.

۲- به موجب ماده (۲۳) قانون مدیریّت خدمات کشوری «ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زایرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرائی ممنوع می‌باشد.» مگر اینکه براساس تبصره (۱) همین ماده «دستگاه‌هایی که بر اساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده‌دار انجام برخی از امور فوق می‌باشند، با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی می‌باشند.» علیهذا، اطلاق عبارت ناظر به احداث و اداره تأسیسات مذکور از حیث عدم استفاده در حوزة ارایه خدمات قانونی، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی

 

ردیف

موضوع مصوّبه

شماره و تاریخ مصوّبه

بندهای دارای مغایرت

جهت مغایرت

شماره پرونده در هیأت

۱

وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان گیلان

۲۷۷۵۴۶/۴۶۱۷۲

۴/۱۲/۱۳۸۹

بندهای (۱) تا (۵)، (۷)، (۱۰) و (۱۲)

بارمالی و عدم تأمین اعتبار

۱۵۷۵۹

۲

وظایف وزارت آموزش و پرورش در استان گیلان

۲۷۷۵۴۱/۴۶۱۷۲

۴/۱۲/۱۳۸۹

بندهای (۱) تا (۷) و (۹)

بارمالی و عدم تأمین اعتبار

۱۵۷۸۹

بند (۳)

اطلاق عبارت ممنوعیت احداث تأسیسات مندرج در ماده (۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و عدم تصریح به بهره‌برداری از آن صرفاً جهت دانش‌آموزان و فرهنگیان

۳

وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان گیلان

۲۷۷۵۸۶/۴۶۱۷۲

۴/۱۲/۱۳۸۹

بندهای (۳) تا (۵)

بار مالی و عدم تأمین اعتبار

۱۵۷۹۱

۴

وظایف معاونت علمی و فناوری رییس جمهور در استان گیلان

۲۷۷۵۷۳/۴۶۱۷۲

۴/۱۲/۱۳۸۹

بندهای (۱) و (۲)

بار مالی و عدم تأمین اعتبار نسبت به سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱

۱۵۷۹۲

۵

وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گیلان

۲۷۷۵۳۶/۴۶۱۷۲

۴/۱۲/۱۳۸۹

تمامی بندها

بارمالی و عدم تأمین اعتبار

۱۵۸۰۴

۶

وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت در استان ایلام

۶۹۹۵۶/۴۴۷۶۲

۲۹/۳/۱۳۸۹

بند (۱)

بارمالی و عدم تأمین اعتبار

۱۶۶۱۹

۷

وظایف استانداری گلستان در استان گلستان

۱۷۵۹۳۴/۴۵۴۳۷

۸/۸/۱۳۹۰

بندهای (۱) تا (۶)

بارمالی و عدم تأمین اعتبار

۱۶۷۳۰

۸

وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان مازندران

۲۱۴۱۶۰/۴۵۸۶۷

۲۷/۹/۱۳۸۹

بندهای (۲) و (۵)

بارمالی و عدم تأمین اعتبار

۱۶۷۴۳

۹

وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان مازندران

۲۱۴۱۶۶/۴۵۸۶۷

۲۷/۹/۱۳۸۹

بندهای (۱) تا (۳)

بارمالی و عدم تأمین اعتبار

۱۶۷۴۴

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام