کتاب استخدامی اداری ها
فضاهای اداری و اموال

دستورالعمل مواد ۶ و ۸ آیین‌نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی

دستورالعمل مواد ۶ و ۸ آئین‌نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی (بخشنامه شماره ۱۰۰۷۴۳/۱۲۵۲۹/۵۱ مورخ ۰۲/۰۷/۱۳۸۷ وزارت امور اقتصادي و دارايی)

به پیوست دستورالعمل مواد ۶ و ۸ آیین‌نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۹۲۱۱/ت۳۴۱۹۱هـ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۶ هیأت محترم وزیران جهت استحضار و اجراء ابلاغ می‌گردد.

فصل اول : استانداردسازی نوع خودرو دستگاه های اجرائی

۱- نوع خودروهای خدمات اختصاصی موضوع ماده ۲ آئین‌نامه بایستی ساخت داخل در حد (کلاس متوسط و پائین) و ضمن لحاظ مقررات قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی باشد.

۲- تعداد خودروهای خدمات اختصاصی در اختیار مقامات مطابق تبصره۴ ماده ۲ آئین‌نامه یادشده به شرح ذیل تعیین می‌گردد.

٭ وزراء، معاونین رئیس جمهور و همترازان آنها هر کدام حداکثر سه دستگاه.

٭ استانداران و همترازان آنها هر کدام حداکثر دو دستگاه.

٭ معاونین وزراء و همترازان آنها هر کدام یک دستگاه.

۳- دستگاههای اجرائی مکلفند نسبت به تبدیل پلاک شخصی به دولتی اتومبیل های در اختیار که در انطباق با بند۲ دستورالعمل فوق نمی‌باشد سریعاً اقدام نمایند. چنانچه نوع اتومبیل های یادشده در زمره خودروهای خدمت اختصاصی نباشد، بایستی نسبت به فروش آنها برابر مقررات اقدام گردد.

۴- نوع خودرو خدمت موضوع ماده ۳ این آئین‌نامه خودروهای ساخت داخل در چارچوب بند ۶ این دستورالعمل با رعایت مقررات قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرائی با تشخیص بالاترین مقام مجاز دستگاه اجرائی و یا کارمند مجاز از طرف وی و با اخذ برگ مأموریت حسب مورد می‌باشد و دستگاههای اجرائی مکلفند هرچه سریعتر نسبت به جمع‌آوری اتومبیلهای خدمت از کارکنانی که پست آنها در ماده ۳ آئین‌نامه قیدنشده، اقدام و خودروهای مازاد در اختیار را شناسایی و حسب مورد به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) و ادارات کل امور اقتصادی و دارائی استانها اعلام تا با هماهنگی دستگاههای اجرائی نیازمند مطابق تبصره۱ ماده ۶ تصویبنامه شماره ۱۸۹۲۱۱/ت۳۴۱۹۱هـ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۶ هیأت محترم وزیران نسبت به انتقال آنها برابر مقررات اقدام نمایند.

۵- برگ مأموریت به دو دسته دائمی و موقت اعم از برون شهری و درون شهری طبقه‌بندی می‌شود.

الف: برگ مأموریت دائمی جهت انجام امور اداری و اجرائی در ساعات اداری و غیر اداری و روزهای تعطیل در محدوده جغرافیائی استان ذیربط حداکثر برای یکسال و قابل تمدید برای سال های بعد می‌باشد. (مطابق نمونه شماره ۱)

ب: برگ مأموریت موقت برای استفاده کلیه کارکنان با تشخیص بالاترین مقام مجاز دستگاه اجرائی یا تشخیص کارمند مجاز از طرف وی. (نمونه شماره ۲)

۶ – نوع خودروهای خدمات اختصاصی موضوع ماده۲ آئین‌نامه از قبیل پژو پارس، سمند سریر، … به قیمت سالجاری تا سقف دویست و پنجاه میلیون ریال (۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰) و نوع خودروهای خدمت موضوع ماده ۳ آئین‌نامه شامل سمند، پژو ۴۰۵، …… به قیمت سالجاری تا سقف دویست میلیون ریال (۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰) می‌باشد.

فصل دوم: آمار و اطلاعات اتومبیل های دستگاه های اجرائی

۷- ادارات کل امور اقتصادی و دارائی استانها موظف‌اند قبل از تشکیل کمیسیون ماده ۲ موضوع لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زائد مصوب ۱۳۵۸ مراتب را با بانک اطلاعات خودرو وزارت امور اقتصادی و دارائی – اداره کل اموال دولتی هماهنگ و با آمار خودروهای در اختیار دستگاههای اجرائی محلی مقایسه و از ارائه خدمات به دستگاههایی که دارای مغایرت آماری و پلاک شخصی غیرمجاز می‌باشند، خودداری نمایند. مسئولیت اجرائی این امر به عهده دبیر کمیسیون ماده ۲ یادشده قرار دارد.

۸ – در اجرای تبصره ماده ۸ آئین‌نامه، در پایان هر ماه آمار اتومبیل های شماره‌گذاری‌شده جدید و کلیه تغییرات انجام شده دستگاههای اجرائی (از قبیل تغییر نام مالک، پلاک انتظامی شماره شاسی، شماره موتور و….) از طریق نیروی انتظامی (معاونت راهنمایی و رانندگی) با هماهنگی لازم به وزارت امور اقتصادی و دارائی- اداره کل اموال دولتی ارائه نماید.

۹- دستگاه های اجرائی مشمول مقررات آئین‌نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی مکلفند آمار و اطلاعات مربوط به خودروهای در اختیار خود را با آمار موجود در بانک اطلاعات خودرو مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارائی – اداره کل اموال دولتی مطابقت نموده و در صورت مغایرت سریعاً، نسبت به رفع آن اقدام نمایند.

وزیر امور اقتصادی و دارائی- سیدشمس‌الدین حسینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام