کتاب استخدامی اداری ها
ارزیابی و مدیریت عملکرد

دستورالعمل نحوه محاسبه امتیاز ارزیابی عملکرد مدیران استانی دستگاه‌ها

دستورالعمل نحوه محاسبه امتیاز ارزیابی عملکرد مدیران استانی دستگاه‌ها (بخشنامه شماره ۳۶۷۱۴/۹۱/۲۱۳ مورخ ۱۱/۹/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور)

نظر به مفاد تبصره یک بند ۴ ماده یک دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد کارمندان (بخشنامه شماره ۱۱۹۴۲ تاریخ ۲۲/۵/۱۳۹۰) در خصوص ارزیابی عملکرد مدیران دستگاه های اجرایی مستقر در استان ها بر اساس شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ آیین نامه اجرایی مواد ۸۱ و ۸۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین تبصره ۲ مصوبه شماره ۶۶۵۳/۲۰۶ تاریخ ۲۳/۲/۱۳۹۰ شورای عالی اداری مبنی بر تأیید سطح بندی دستگاه های اجرایی استانی از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، لازم است نکات زیر مورد توجه قرار گیرد:

دستورالعمل نحوه محاسبه امتیاز ارزیابی عملکرد مدیران استانی دستگاه‌ها

۱- لازم است استانداری ها هر ساله سطح بندی دستگاه های اجرایی استان را پس از اخذ تأییدیه از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، به دستگاه های اجرایی استان اعلام نمایند.

۲- به منظور استانداردسازی و ایجاد تعادل بین سطح تعیین شده برای دستگاه های اجرایی استان و امتیاز مکتسبه از سوی مدیران کل دستگاه ها، ضروری است قبل از اعلام امتیاز مدیران کل دستگاه های اجرایی استان به دفاتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات ستاد، ابتدا امتیاز مکتسبه از سوی دستگاه بر مبنای ۲۰۰۰، به امتیاز بر مبنای ۱۰۰ تبدیل شده سپس برای تعیین امتیاز مدیران ارزیابی عملکرد در دستگاه های سطوح؛ عالی، خوب و متوسط به شرح زیر عمل خواهد شد:

الف- سطح عالی- چنانچه بر اساس تأییدیه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، دستگاه در سطح عالی قرار گرفته باشد، طبق فرمول زیر امتیاز مدیر کل آن دستگاه محاسبه و اعلام می‌گردد:

حد پایین سطح عالی اعلام شده از سوی معاونت برای استان/۹۰ × امتیاز مکتسبه دستگاه بر مبنای ۱۰۰ = امتیاز مدیر کل دستگاه

ب- سطح خوب- چنانچه بر اساس تأییدیه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، دستگاه در سطح خوب قرار گرفته باشد، طبق فرمول زیر امتیاز مدیر کل آن دستگاه محاسبه و اعلام می گردد:

حد پایین سطح خوب اعلام شده از سوی معاونت برای استان/۷۵ × امتیاز مکتسبه دستگاه بر مبنای ۱۰۰ = امتیاز مدیر کل دستگاه

ج- سطح متوسط- چنانچه بر اساس تأییدیه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، دستگاه در سطح متوسط و پایین تر قرار گرفته باشد، طبق فرمول زیر امتیاز مدیر کل آن دستگاه محاسبه و اعلام می گردد:

حد پایین سطح متوسط اعلام شده از سوی معاونت برای استان/۶۰ × امتیاز مکتسبه دستگاه بر مبنای ۱۰۰ = امتیاز مدیر کل دستگاه

مثال زیر نحوه محاسبه امتیاز را روشن می‌نماید:

فرض کنیم سطح‌بندی یک استان از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور به صورت عالی: ۸۵ درصد به بالا؛ خوب: بین ۷۱ تا ۸۴.۹؛ متوسط: ۵۷ تا ۷۰.۹ درصد اعلام شده باشد. چنانچه بر اساس ارزیابی استانداری، اداره کل بیمه خدمات درمانی ۱۷۷۹.۴۹، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۵۱۹.۲۳ و اداره کل ورزش و جوانان ۱۳۱۲.۲۷ امتیاز کسب نموده باشند، با توجه به سطح بندی اعلام شده از سوی معاونت، سه دستگاه نامبرده به ترتیب در سطوح عالی، خوب و متوسط قرار گرفته و امتیاز مدیران کل آن دستگاه ها بر اساس فرمول های بالا به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد:

۹۴.۲۱ = ۹۰.۸۵×۸۸.۹۷= امتیاز مدیرکل بیمه خدمات درمانی

۸۰.۲۴= ۷۵.۷۱×۷۵.۹۶ = امتیاز مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

۷۴.۳۳= ۶۰.۵۷× ۷۰.۶۱ = امتیاز مدیر کل ورزش و جوانان

محمد رمضانیان- رییس امور مدیریت عملکرد و کیفیت خدمات عمومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام