کتاب استخدامی اداری ها
ارزیابی و مدیریت عملکرد

مصوبه طرح انتخاب کارمندان نمونه دولت

طرح انتخاب کارمندان نمونه دولت (مصوبه شماره ۷۰۴۷/دش مورخ ۱۳۷۵/۰۷/۰۲ شورای عالی اداری)

طرح انتخاب کارمندان نمونه دولت

‎‎‎‎کلیه‌ دستگاههای‌ مشمول‌ قانون‌ نظام‌ هماهنگ‌ پرداخت‌

شورای‌ عالی‌ اداری‌ در جلسه‌ مورخ‌ ۲۳/۵/۱۳۷۵، بنا به‌ پیشنهاد سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور به‌ منظور شناسایی‌ و تقدیر از کارمندان‌ نمونه‌ که‌ با برخورداری‌ از وجدان‌ کاری‌ عمیق‌ و رعایت‌ انضباط‌ اجتماعی‌ و با تلاش‌ چشمگیر و سخت‌کوشی‌ فوق‌العاده‌ منشاء خدمات‌ مفید و ارزنده‌ برای‌ دستگاههای‌ خود و جامعه‌ اداری‌ می‌شوند «طرح‌ انتخاب‌ کارمندان‌ نمونه‌ دولت‌» را با توجه‌ به‌ اهداف‌ زیر تصویب‌ نمود:

– تقویت‌ وجدان‌ کاری‌ و انضباط‌ اجتماعی‌ و اقتصادی‌
‎‎- ارج‌ نهادن‌ به‌ خدمات‌ ارزنده‌ کارمندان‌ متعهد و کارآمد
‎‎‎‎- تشویق‌ و ترغیب‌ کارمندان‌ به‌ کوشش‌ و فعالیت‌ بیشتر و ارائه‌ خدمات‌ بهتر و مفیدتر به‌ ارباب‌ رجوع‌
‎‎‎‎- اعتلای‌ فرهنگ‌ کار در جامعه‌ اداری‌ و ایجاد باورهای‌ مثبت‌ نسبت‌ به‌ کار و کوشش‌ در میان‌ کارمندان‌
‎‎‎‎- افزایش‌ رضایت‌ شغلی‌ کارمندان‌ و ارتقاء بهره‌وری‌ نیروی‌ انسانی‌
‎‎‎‎- معرفی‌ کارمندان‌ نمونه‌ به‌ عنوان‌ الگوهای‌ کار و کوشش‌ به‌ مردم‌ به‌ ویژه‌ جامعه‌ اداری‌

‎‎‎‎معیارها یا ویژگی‌های‌ کارمندان‌ نمونه‌

ویژگی‌های‌ کارمندان‌ نمونه‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:

– تعهد به‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌
‎‎‎‎- وجدان‌ کاری‌
‎‎‎‎- انضباط‌ اداری‌، اجتماعی‌ و اقتصادی‌
‎‎‎‎- کاردانی‌ و مهارت‌
‎‎‎‎- حسن‌ شهرت‌
‎‎‎‎- خلاقیت‌ و نوآوری‌
‎‎‎‎- تلاش‌ در جهت‌ ارتقاء بهره‌وری‌
‎‎‎‎- آگاهی‌ از مسائل‌ سیاسی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ (به‌ ویژه‌ در مورد مدیران‌)
‎‎‎‎- تقویت‌ روحیه‌ کار گروهی‌ و مشارکت‌ دادن‌ کارکنان‌ در تصمیم‌گیری‌های‌ سازمانی‌ (ویژه‌ مدیران‌)
‎‎‎‎- توجه‌ دقیق‌ به‌ عملکرد کارکنان‌ و کوشش‌ در افزایش‌ کارآیی‌ واحد تحت‌ سرپرستی‌ (ویژه‌ مدیران‌)

اقدامات‌ اجرایی‌

۱- کارمندان‌ نمونه‌ در هر دستگاه‌ دولتی‌، در سه‌ سطح‌، مدیران‌ و سرپرستان‌، کارشناسان‌ و سایر کارمندان‌ انتخاب‌ خواهند شد.
۲- به‌ منظور انتخاب‌ کارمندان‌ نمونه‌ در هر دستگاه‌ دولتی‌، کمیته‌ای‌ تحت‌ عنوان‌ «کمیته‌ انتخاب‌ کارمندان‌ نمونه‌ دستگاه‌» که‌ در این‌ مصوبه‌ به‌ اختصار «کمیته‌ دستگاه‌» نامیده‌ می‌شود، با ترکیب‌ زیر تشکیل‌ می‌گردد.
‎‎‎‎- معاون‌ اداری‌ و پشتیبانی‌ یا عناوین‌ مشابه‌ دستگاه‌.
‎‎‎‎- یکنفر از مدیران‌ به‌ انتخاب‌ مدیران‌ همان‌ دستگاه‌.
‎‎‎‎- یکنفر از مجموعه‌ کارشناسان‌ و کارمندان‌ به‌ انتخاب‌ آنان‌.

۱/۲- منظور از دستگاه‌ کلیه‌ وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات‌ و شرکت‌های‌ دولتی‌ مشمول‌ قانون‌ نظام‌ هماهنگ‌ پرداخت‌ هستند که‌ از نظر قانون‌ بودجه‌، دستگاه‌ مستقل‌ تلقی‌ می‌شوند.

۳- در مواقعی‌ که‌ «کمیته‌ دستگاه‌» به‌ منظور انتخاب‌ کارمندان‌ نمونه‌ وزارتخانه‌ها و کلیه‌ موسسات‌ و شرکت‌های‌ وابسته‌ به‌ آن‌ تشکیل‌ جلسه‌ می‌دهد رئیس‌ موسسه‌ وابسته‌ یا نماینده‌ وی‌ با حق‌ رای‌ در کمیته‌ حضور خواهد یافت‌.

۴- نهاد ریاست‌ جمهوری‌ و سازمان‌های‌ مستقل‌ تحت‌ نظر مستقیم‌ رئیس‌ جمهوری‌ در این‌ مصوبه‌ مانند وزارتخانه‌ عمل‌ خواهند کرد.

۵- به‌ منظور انتخاب‌ کارمندان‌ نمونه‌ دولت‌ شورایی‌ تحت‌ عنوان‌ «شورای‌ انتخاب‌ کارمندان‌ نمونه‌ دولت‌»، با ترکیب‌ زیر تشکیل‌ می‌گردد.

‎‎‎‎- دبیر کل‌ سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور یا یکی‌ از معاونین‌ آن‌ سازمان‌ به‌ عنوان‌ رئیس‌ شورا.
‎‎‎‎- معاون‌ وزیر فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌.
‎‎‎‎- مشاور فرهنگی‌ رئیس‌ جمهور

۱/۵- دبیرخانه‌ شورای‌ مزبور در سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور خواهدبود.

‎‎‎‎۶- دبیرخانه‌ شورا تمهیدات‌ لازم‌ را جهت‌ معرفی‌ کارمندان‌ نمونه‌ دولت‌ به‌ حضور ریاست‌ جمهوری‌ در روز چهارم‌ شهریور (روز کارمند) و نیز معرفی‌ آنان‌ به‌ مردم‌ از طریق‌ رسانه‌های‌ گروهی‌ فراهم‌ می‌نماید.

‎‎‎‎۷- تقدیر از کارمندان‌ نمونه‌ دولت‌ به‌ صورت‌های‌ زیر خواهد بود:

– معرفی‌ به‌ حضور ریاست‌ جمهوری‌ و اعطای‌ لوح‌ تقدیر.
‎‎‎‎- معرفی‌ جهت‌ دریافت‌ نشانهای‌ عمومی‌ و یا تخصصی‌ به‌ دفتر اعطای‌ نشانهای‌ دولتی‌ موضوع‌ مواد ۹ و ۱۲ مصوبه‌ شماره‌ ۱۲۳۳۴/ت‌۳۳۵ه‍ مورخ‌ ۳۰/۸/۶۹ هیات‌ محترم‌ وزیران‌.
‎‎‎‎- اعطای‌ جوایز نقدی‌ و یا غیر نقدی‌.
‎‎‎‎- اعزام‌ به‌ سفرهای‌ زیارتی‌ – سیاحتی‌.
‎‎‎‎- اعطای‌ بورسهای‌ آموزشی‌ داخل‌ و یا خارج‌ از کشور.

‎‎‎‎۸- تقدیر از کارمندان‌ نمونه‌ دستگاه‌ به‌ صورت‌های‌ زیر خواهد بود:

‎‎‎‎- معرفی‌ به‌ حضور وزیر یا بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ و اعطای‌ لوح‌ تقدیر
‎‎‎‎- اعطای‌ جوایز نقدی‌ و یا غیر نقدی‌

۹- اعطای‌ جوایز و تسهیلات‌ مقرر به‌ کارمندان‌ نمونه‌ فقط‌ در یک‌ سطح‌ مجاز خواهدبود.

۱۰- کلیه‌ کارمندان‌ رسمی‌ یا ثابت‌ و نیز کارمندان‌ پیمانی‌، موقت‌ و یا عناوین‌ مشابه‌ که‌ به‌ طور تمام‌ وقت‌ در دستگاههای‌ مشمول‌ قانون‌ نظام‌ هماهنگ‌ پرداخت‌ کارکنان‌ دولت‌ اشتغال‌ دارند مشمول‌ مقررات‌ این‌ مصوبه‌ می‌باشند.

۱۱- دستگاههایی‌ که‌ از طرح‌های‌ خاص‌ جهت‌ انتخاب‌ کارمندان‌ نمونه‌، برای‌ متصدیان‌ مشاغل‌ اختصاصی‌ خود استفاده‌ می‌نمایند، مشمول‌ مقررات‌ این‌ مصوبه‌ نیز می‌گردند.

۱۲- سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور ظرف‌ مدت‌ دو ماه‌ تعاریف‌، ضوابط‌ و مصادیق‌ و نیز دستورالعمل‌ اجرایی‌ طرح‌ «انتخاب‌ کارمندان‌ نمونه‌ دولت‌» را تهیه‌ و به‌ کلیه‌ دستگاههای‌ مشمول‌ این‌ مصوبه‌ ابلاغ‌ خواهد نمود.

سیدمحمد میرمحمدی‌- معاون‌ رئیس‌ جمهور و دبیر شورای‌ عالی‌ اداری‌

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام