کتاب استخدامی اداری ها
منابع آزمون استخدامی

منابع آزمون استخدامی حسابدار ۱۴۰۳ دستگاه‌های اجرایی

منابع آزمون استخدامی حسابدار ۱۴۰۳ دستگاه‌های اجرایی

شناسنامه قانون- منابع آزمون استخدامی حسابدار ۱۴۰۳ در دستگاه‌های اجرایی اعلام شد.

بر اساس آگهی نخستین آزمون دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۳ که مربوط به شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید است، شرایط احراز شغل حسابدار به همراه منابع تخصصی و اختصاصی این شغل به شرح زیر است:

بیشتر: آزمون استخدامی شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید سال ۱۴۰۳

شرایط احراز و منابع آزمون استخدامی حسابدار ۱۴۰۳

الف- شرایط احراز

عنوان شغل شرایط احراز
حسابدار کارشناسی:
حسابداری، حسابداری دولتی، حسابداری مالی، کارشناس حرفه‌ای حسابداری، مدیریت مالی
کارشناسی ارشد:
حسابداری، حسابداری بخش عمومی، حسابداری مدیریت، حسابرسی، مدریت مالی

ب) مواد آزمون تخصصی و اختصاصی

حسابدار
حیطه‌ها مواد آزمون سهم در آزمون کتبی
حیطه تخصصی و اختصاصی قانون و آئین‌نامه اجرائی ایجاد شهرهای جدید ۵٪
اصول حسابداری ۲۰٪
مدیریت مالی ۱۵٪
حسابداری دولتی ۱۵٪
بودجه و قانون محاسبات عمومی ۵٪
مجموع حیطه ۶۰٪

منابع مطالعاتی پیشنهادی حیطه تخصصی و اختصاصی:

شناسنامه قانون | %D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86 %D9%87%D8%A7%DB%8C %D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C %D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87 %D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C

مشاهده

شناسنامه قانون | %D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA %D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C %D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86 %D9%87%D8%A7%DB%8C %D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C %D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF

مشاهده

شناسنامه قانون | %D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86 %D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C %D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1

مشاهده

شناسنامه قانون | %D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C

مشاهده

شناسنامه قانون | %D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85 %DB%8C%D8%A7%D8%B1 %D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1

مشاهده

شناسنامه قانون | %D8%AA%D8%B3%D8%AA %D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C %D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1

مشاهده

ج) حیطه عمومی

حیطه‌ها مواد آزمون سهم در آزمون کتبی
حیطه عمومی معارف اسلامی ۵/۷٪
زبان و ادبیات فارسی ۵/۷٪
آشنایی با قوانین و مقررات اداری ۵/۷٪
معلومات عمومی ۵/۷٪
زبان انگلیسی عمومی ۵/۷٪
هوش و توانمندی‌های ذهنی ۵/۷٪
فناوری اطلاعات ۵/۷٪
مجموع حیطه عمومی ۴۰٪

برخی منابع مطالعاتی پیشنهادی حیطه عمومی:

شناسنامه قانون | %D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85 %DB%8C%D8%A7%D8%B1 %D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3 %D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C

مشاهده

شناسنامه قانون | %DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8 %D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86 %D8%AD%DB%8C%D8%B7%D9%87 %D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C %D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85

مشاهده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام