کتاب استخدامی اداری ها
آزمون های استخدامی

دانلود رایگان نمونه سؤالات عمومی و اختصاصی آزمون استخدامی

دانلود رایگان نمونه سؤالات عمومی و اختصاصی آزمون استخدامی

دانلود رایگان نمونه سؤالات عمومی و اختصاصی آزمون استخدامی

ویژه‌ها:

شناسنامه قانون | labelnew دانلود اصل دفترچه سؤالات ششمین آزمون استخدامی فراگیر

شناسنامه قانون | downloadrr

دانلود نمونه سوالات عمومی دومین آزمون استخدامی فراگیر

دانلود نمونه سوالات عمومی اولین آزمون استخدامی فراگیر

نمونه سؤالات موضوعی آزمون استخدامی:

شناسنامه قانون | wonderful pdf icon logo 6دانلود سؤالات کامپیوتر و ICDL

فایل computer 1: شامل 127 سوال+ پاسخنامه

فایل computer 2: شامل 200 سوال+ پاسخنامه

فایل computer 3: شامل 230 سوال+ پاسخنامه

شناسنامه قانون | wonderful pdf icon logo 6 دانلود هوش و استعداد تحصیلی

فایل سوالات شامل: 200 سؤال+ پاسخنامه

شناسنامه قانون | wonderful pdf icon logo 6دانلود سوالات زبان و ادبیات فارسی

فایل Adabiyat 1: شامل 250 سوال+ پاسخنامه

فایل Adabiyat 2: شامل 200 سوال+ پاسخنامه

فایل Adabiyat 3: شامل 153 سوال+ پاسخنامه

فایل Adabiyat 4: شامل 250 سوال+ پاسخنامه

شناسنامه قانون | wonderful pdf icon logo 6دانلود سؤالات زبان انگلیسی

فایل zaban 1: شامل 200 سوال+ پاسخنامه

فایل zaban 2: شامل 264 سوال+ پاسخنامه

فایل zaban 3: شامل 330 سوال+ پاسخنامه

شناسنامه قانون | wonderful pdf icon logo 6 دانلود سوالات استخدامی اطلاعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانونی

فایل mabani 1: شامل 27 صفحه خلاصه قانون اساسی به همراه 50 سوال

فایل mabani 2: شامل 1150 سوال تشریحی+ 650 سوال تستی

فایل mabani 3: شامل 330 سوال

شناسنامه قانون | wonderful pdf icon logo 6دانلود سوالات معارف اسلامی

فایل ma’aref 1: شامل 200 سوال+ پاسخنامه

فایل ma’aref 2: شامل 250 سوال+ پاسخنامه

شناسنامه قانون | wonderful pdf icon logo 6دانلود سؤالات ریاضی و آمار

فایل riaziat 1: شامل 200 سوال+ پاسخنامه

فایل rizaziat 2: شامل 250 سؤال+ پاسخنامه

نمونه سوالات به تفکیک دستگاه‌های اجرایی:

شناسنامه قانون | labelnew نمونه سؤالات علوم بانکی (ویژه استخدام بانک‌ها)

دانلود دفترچه های عمومی (مشترک بین تمام رشته‌ها) سال‌های 84 و 86 و 89 آموزش و پرورش

دانلود مجموعه سوالات تخصصی وزارت آموزش و پرورش (سال 1389)

دانلود جزوات آمادگی آزمون

جزوه زبان انگلیسی ویژه آمادگی آزمون‌های استخدامی

موارد جدید:

شناسنامه قانون | labelnew نمونه سؤالات عمومی مشترک بین همه رشته‌ها

شناسنامه قانون | downloadrr

رمز فایل: شناسنامه قانون | ramz

سؤالات عمومی: ادبیات/ معارف اسلامی/ اطلاعات سیاسی/ فناوری اطلاعات/ ریاضی و آمار مقدماتی/ زبان انگلیسی عمومی

سؤالات تخصصی: رشته حقوق، ریاضی، آمار، مهندسی کامیوتر، علوم کامپیوتر، IT، حسابداری، بانکداری، صنایع، علوم اقتصادی و مدیریتشناسنامه قانون | labelnew نمونه سؤالات تخصصی وزارت آموزش و پرورش

(242 صفحه)

رمز فایل: شناسنامه قانون | ramzشناسنامه قانون | labelnew نمونه سؤالات عمومی مشترک بین همه رشته‌ها

(179 صفحه)

رمز فایل: شناسنامه قانون | ramz

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام