کتاب استخدامی اداری ها
آزمون های استخدامی

دفترچه راهنمای ثبت نام هفتمین آزمون استخدام بخش خصوصی

دفترچه راهنمای ثبت نام هفتمین آزمون استخدام بخش خصوصی (تیرماه ۱۴۰۳)

شناسنامه قانون- با انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام هفتمین آزمون استخدام بخش خصوصی (تیرماه ۱۴۰۳)، ثبت نام این آزمون شروع شده است.

هفتمین آزمون استخدام بخش خصوصی
هفتمین آزمون استخدام بخش خصوصی

بخشی از دفترچه راهنمای ثبت نام هفتمین آزمون استخدام بخش خصوصی به شرح زیر است:

دفترچه راهنمای ثبت نام هفتمین آزمون استخدام بخش خصوصی

مقدمه

با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال، به اطلاع عموم مردم شریف ایران‌ می‌رساند بر اساس مصوبات معاونت علمی، هفتمین آزمون استخدام بخش خصوصی کشور به منظور جانمایی و تأمین سرمایه انسانی کارآمد شرکت ها و سازمان‌های موفق صنعتی، تجاری، فنّاور و دانش بنیان، انتخاب افراد شایسته و تطبیق شرایط متقاضایان شغلی با شرایط احراز مشاغل جهت انتخاب بهترین داوطلب برای تصدی شغل مربوطه و همچنین ایجاد شرایط مناسب شغلی برگزار می‌گردد.

لذا در راستای پیاده سازی سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقالب در حوزه اقتصاد مقاومتی، هدایت داوطلبان به شغل‌های پایدار و مناسب با توانمندی ها و علایق آنان و تخصیص عادالنه امکانات شغلی به افراد مستعد، شرایط و ضوابط مصوب ثبت نام در هفتمین آزمون استخدام بخش خصوصی (سال ۱۴۰۲) برای استخدام بیش از ۲۱۰۰۰ نفر در بیش از ۵۷۰۰ شرکت و سازمان متقاضی، به شرح ذیل اعلام می‌گردد.

دانلود فایل دفترچه ثبت‌نام آزمون

برنامه زمان‌بندی برگزاری آزمون

جدول شماره ۱ – برنامه زمان بندی برگزاری آزمون

موضوع تاریخ
شروع ثبت‌نام آزمون ۱۴۰۲/۰۴/۰۳
پایان ثبت نام آزمون ۱۴۰۲/۰۴/۲۳
تکمیل ثبت‌نام و آزمون‌های شخصیت‌شناسی ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
آزمون‌های تخصصی* ۱۴۰۲/۰۶/۲۸
اعلام نتایج ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
دعوت به همکاری از سوی شرکت‌ها ۱۴۰۲/۰۹/۱۸

* آزمونهای تخصصی در ۸ دسته شغلی و هر دسته شغلی در یک روز برگزار خواهد شد.

تعاریف

مفاهیم برخی از اصطلاحات بکار رفته در این دفترچه به شرح زیر است:

۱- دسته شغلی: مشاغل مورد نیاز شرکت‌ها و سازمان‌های متقاضی جذب از طریق هفتمین آزمون استخدام بخش خصوصی بر اساس حوزه شغلی به ۸ بخش مستقل تقسیم شده است که هر بخش یک «دسته شغلی» نامیده‌ می‌شود.

عناوین این دسته‌های شغلی به شرح ذیل‌ می‌باشد:

۱- بازاریابی و فروش‌ (شامل مشاغل فروشنده، کارشناس فروش، صندوق دار و متصدی امور فروشگاهی و ۱۸ شغل دیگر)
۲- فناوری اطالعات‌ (شامل مشاغل اپراتور رایانه ،کارشناس فناوری اطالعات، پشتیبان سیستمهای کامپیوتری و ۳۶ شغل دیگر)
-۳ فنی و اجرایی‌ (شامل مشاغل حفاظت فیزیکی و نگهبان، راننده خودرو و کامیونت، تکنسین فنی و تاسیسات و ۱۵ شغل دیگر)
۴- کارشناسی و ارائه خدمات‌ (شامل مشاغل کارشناس کنترل کیفیت، دستیار وکیل، کارشناس حقوقی و ۲۰ شغل دیگر)
۵- مالی، اداری و حقوقی‌ (شامل مشاغل کارمند اداری، متصدی امور بانکی، حسابدار و ۲۵ شغل دیگر)
۶- مدیریتی‌ (شامل مشاغل مدیر اداری، مدیر اجرایی، مدیر منابع انسانی و ۲۸ شغل دیگر)
۷- مهندسی‌ (شامل مشاغل مهندس عمران، مهندس برق، مهندس معماری و ۵۵ شغل دیگر)
۸- هنر، رسانه و آموزش‌ (شامل مشاغل دبیری/معلمی، مشاور تحصیلی، مترجم/مدرس زبان انگلیسی و ۲۴ شغل دیگر)

۲- عنوان شغلی: بر اساس تقاضاهای واصله از شرکت‌های بخش خصوصی در سراسر کشور، این آزمون برای ۲۴۵ عنوان شغلی است.‌ (جداول شماره ۲ الی ۹)

۳- بخش خصوصی: مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات‌ می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر قانون اساسی مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است.

۴- شرکت صنعتی: به مجموعه تمام یگان هایی که در تولید، توزیع یا مصرف یک فراورده یا یک دسته از فراورده‌های مشابه فعالیت‌ می‌کنند، «صنعت» گفته‌ می‌شود. واحدهای صنعتی عموماً شرکت‌های ثبت شده‌ای هستند که مطابق مصوبه شماره /۸۷۷ ۴۶۹ مورخ /۱/۱۷ ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، عضو شهرک‌های صنعتی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در سراسر کشور‌ می‌باشند.

۵- شرکت تجاری: شرکت‌های تجاری خصوصی، شرکت هایی هستند که از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی تشکیل‌ می‌شوند و یا اشخاص حقوقی خصوصی با سرمایه دولتی به نحوی که فقط تا %۴۹ سرمایه شرکت را دارا باشد و با مقاصد تجاری در دفتر ثبت شرکت‌ها خود را به شکل یکی از انواع شرکت‌های تجاری در می‎آورند. شرکت‌های تجاری به موجب ماده ۲۰ قانون تجارت بر هفت قسم به شرح ذیل طبقه‌بندی شده اند:

۱. شرکت سهامی
۲. شرکت تضامنی
۳. شرکت با مسئولیت محدود
۴. شرکت مختلط غیر سهامی
۵. شرکت مختلط سهامی
۶. شرکت نسبی
۷. شرکت تعاونی تولید و مصرف

۶- شرکت فنّاور و دانش بنیان: شرکت‌هایی که فعالیت‌های آن ها با محوریت نوآوری و فناوری‌ (از قبیل مراکز رشد، شرکت‌های مستقر در پارک‌های علوم و فناوری، بنگاههای صنعتی و شرکت‌های دانش بنیان۱) صورت‌ می‌پذیرد.

۱منظور هریک از شرکت‌های موضوع قانون «حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات»، مصوّب مجلس شورای اسلامی در تاریخ /۸/۵ ۱۳۸۹ است که صلاحیت آنها به تأیید معاونت علمی و فنّاوری ریاست جمهوری رسیده باشد.

۷- شرکت‌های خلاق: شرکت‌هایی که جوهره رشد آن ها یعنی خلاقیت و نوآوری، برای ارائه محصولات و خدمات جدید و مدل‌های نوین کسب و کار در سطح بازار هدف‌ می‌باشد و رشد و توسعه محصولات و خدمات ایشان برخلاف شرکت‌های دانش بنیان محصولاتی مبتنی بر فناوری پیشرفته نیست.

۸- آزمون شخصیت شناسی: شامل مجموعه ای از سؤالات با هدف شناخت بهتر ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری افراد بر اساس شایستگی‌های شغلی مطرح شده از سوی شرکت‌های متقاضی‌ می‌باشد. الزم به ذکر است نتیجه نهایی این آزمون در قالب یک کتاب جامع راهنمای شغلی تشریحی به داوطلبان داده خواهد شد و در نمره نهایی آنان تاثیری نخواهد داشت.

۹- آزمون تخصصی: مجموعه ای از سؤالات است که برای هر شغل بهصورت ویژه و اختصاصی طراحی شده تا شایستگی‌های شغلی مورد نظر بخش خصوصی مربوط به آن را بهطور متمرکز بسنجد.

۱۰- شایستگی شغلی: مجموعه ای از دانش، مهارت و توانمندی‌های مورد نیاز برای فعالیت به صورت مناسب و کارا در یک عنوان شغلی‌ می‌باشد. این شایستگی ها شامل دانش و مهارتهای تخصصی که در مشاغل مرتبط با آن تخصص کاربرد داشته و دانش و مهارت‌های عمومی که در اکثر مشاغل کاربرد دارند،‌ می‌شوند.‌ (جداول شماره ۱۸ الی ۲۵)

شرایط

شرایط عمومی شرکت در آزمون استخدام بخش خصوصی کشور به شرح ذیل‌ می‌باشد:

۱- اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۲- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۳- داشتن تابعیت ایران*
۴- عدم اشتهار به ارتکاب اعمال خلاف شئون شغلی و تحصیلی
۵- برخورداری از توانایی جسمی و روانی لازم و متناسب با شغل انتخابی
۶- داشتن حداقل سن ۱۵ سال

*تبصره: بر اساس مصوبه شماره /۱۶۴۷الف-۱۳ معاونت علمی، اتباع غیر ایرانی‌ می‌توانند با ارسال اسناد اقامت قانونی به دبیرخانه آزمون استخدام بخش خصوصی اقدام به ثبت نام نمایند.

نکات مهم

لازم است داوطلبان جهت ثبت نام در آزمون استخدام بخش خصوصی کشور نکات مهم زیر را مد نظر قرار دهند:

۱- افراد استخدام شده در دوره‌های پیشین آزمون استخدام بخش خصوصی نیز‌ می‌توانند با هدف ارتقای شغلی در این آزمون ثبت نام نمایند. اما در فرایند معرفی به فرصت‌های شغلی هفتمین دوره آزمون، نسبت به برگزیدگان دوره جدید در اولویت پایین تری قرار‌ می‌گیرند.

۲- طبق برآوردهای کنونی و بر اساس درخواست‌های واصله از بیش از ۵۷۰۰ شرکت و سازمان خصوصی و دانش بنیان، بیش از ۲۱۰۰۰ فرصت شغلی در ۲۴۵ عنوان برای استخدام از طریق این آزمون به بهره برداری خواهد رسید که پراکندگی این فرصت‌های شغلی، اکثر استان‌های کشور را در بر گرفته که جزئیات به تفصیل در جداول شماره ۲ الی ۱۰ قابل مشاهده‌ می‌باشد. مجموعه‌های خصوصی، صنعتی، تجاری و فنّاور عمدتاً در زمینه‌های مختلف، پیشرو هستند و نحوه جذب و استخدامشان نیز از همین قاعده پیروی‌ می‌کند، از این روی تقاضای نیروی انسانی این شرکت‌ها به صورت مستمر و پیوسته در خالل فرایند برگزاری آزمون اضافه می‌گردد.

۳- از آنجایی که برای شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان پیشرو و موفق، میزان توانایی افراد در شایستگی‌های شغلی نسبت به شاخصهای رایج قدیمی نظیر معدل و مدرک دانشگاهی و سابقه کار از اهمیت ‌بالاتری برخوردار است، لذا ارزیابی در این آزمون مبتنی بر شایستگی‌های شغلی‌ می‌باشد. بنابراین ثبت نام در این آزمون با هر مدرک تحصیلی و در هر مقطع تحصیلی بلامانع است.

۴- زمان ثبت نام از ساعت ۸ صبح سوم تیر ماه ۱۴۰۲ لغایت بیست و سوم تیر ماه ۱۴۰۲ خواهد بود.

۵- ثبت نام در آزمون صرفاً از طریق مراجعه به سایت آزمون به نشانی ir.inre.www و یا دفاتر پیشخوان دولت در سراسر کشور امکان پذیر‌ می‌باشد.
۶- داوطلبان‌ می‌بایست قبل از اقدام به ثبت نام به مطالعه کامل دفترچه راهنمای ثبت نام و آگاهی از شرایط و ضوابط آزمون، مبادرت نمایند.
۷- مراحل ثبت نام، تکمیل ثبت نام و آزمون‌های شخصیت شناسی با رایانه و تلفن همراه قابل انجام است ولی آزمون‌های تخصصی صرفاً از طریق رایانه قابل انجام است.

۸- آزمون استخدام بخش خصوصی تنها با ۲ شماره ۵۰۰۰۲۴۰۲ و ۳۰۰۰۴۵۳۷ اقدام به ارسال پیامک‌ می‌کند و کلیه لینک‌های ارسالی از این طریق امن است.

۹- آزمون استخدام بخش خصوصی طبق ابالغیه بخشنامه شماره ۲۴۴۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ به دستگاه‌های اجرایی با موضوع جذب و نگهداری استعدادهای برتر و نخبه در دستگاه‌های اجرایی برای داوطلبانی که حداقل در ۳ شایستگی الزامی یکی از مشاغل خود دارای نمره شایسته‌ (‌بالای ۸۰ درصد) باشد، ۵ امتیاز نخبگانی برای جذب در دستگاه‌های اجرایی در نظر خواهد گرفت.

مواد آزمون

مواد آزمون شامل چهار بخش زیر‌ می‌باشد:

o آزمون‌های شخصیت شناسی
o شایستگی‌های الزامی
o شایستگی‌های انتخابی
o شایستگی‌های عمومی

– تعاریف موارد فوق الذکر به شرح ذیل آمده است.

• آزمون‌های شخصیت‌شناسی

این آزمون ها به داوطلبان کمک می‌کنند تا ویژگی‌های شخصیتی و علایق خود را بهتر شناخته و رابطه آن‌ها را با بازار کار و شایستگی‌های شغلی مورد نیاز آن جهت توسعه و بهبود این ویژگی ها در شغل مورد نظر خود درک و به طرز شایسته از آن استفاده نمایند. همچنین این آزمون ها‌ می‌توانند به داوطلب در یافتن شرایط بهتر شغلی او و چگونگی وابستگی شغل مورد اش به شخصیت وی کمک کنند و وضعیتهای شغلی که راغب به کار در آن است را به او معرفی کنند. افراد با ثبت پاسخهای خود به سؤالات این آزمون ها، توصیه‌های سودمندی را جهت انتخاب شغل مناسب خود کسب می‌کنند.

• شایستگی‌های الزامی

برای هر یک از عناوین شغلی، دستهای از سؤالات به صورت الزامی مشخص شدهاند. سؤالات این دسته از شایستگی ها با توجه به اهمیت، پایه ای بودن و نیاز روز شرکت‌های متقاضی در آن شغل انتخاب شده اند. داشتن دانش و مهارت در شایستگی‌های مذکور از حداقل شرایط احراز در شغل مربوطه محسوب‌ می‌شود.

• شایستگی‌های انتخابی
این دسته از سؤالات مربوط به شایستگی هایی هستند که توسط داوطلب انتخاب‌ می‌شوند. اهمیت این شایستگی ها نیز مانند شایستگی‌های الزامی‌ می‌باشد؛ با این تفاوت که هر کارجو در تعدادی از آن ها دانش و مهارت کافی را دارد.

• شایستگی‌های عمومی

این دسته از شایستگی ها مربوط به تمامی مشاغل هر دسته شغلی بوده و در هر شغل قابل انتخاب‌ می‌باشند.

• توجه: تمامی سؤالات آزمون دارای نمره منفی هستند. به این صورت که به ازای هر سه پاسخ غلط، یک پاسخ صحیح شما حذف خواهد شد.

دانلود فایل دفترچه ثبت‌نام آزمون

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام