کتاب استخدامی اداری ها
آزمون های استخدامی

آزمون انتخاب کارشناس رسمی استاندارد (شخص حقیقی) سال ۱۴۰۲

آزمون انتخاب کارشناس رسمی استاندارد (شخص حقیقی) سال ۱۴۰۲

شناسنامه قانون- سازمان ملی استاندارد ایران در نظر دارد در راستای اجرای ماده ۲۱ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و انجام وظایف در چهار زمینه فعالیت نسبت به برگزاری آزمون انتخاب کارشناس رسمی استاندارد (شخص حقیقی) در سراسر کشور اقدام نماید.

ثبت‌نام این آزمون از بعدازظهر روز پنجشنبه ۲۶ مردادماه تا پایان روز ۵ شهریور در سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی hrtc.ir صورت می‌گیرد.

زمان برگزاری آزمون هم جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲ است.

برای دانلود دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون کلیک کنید

زمینه های فعالیت عبارتند از:

.۱ استاندارد سازی شامل: تدوین استاندارد آموزش ترویج استاندارد و توان افزایی

۲ ارزیابی انطباق

اندازه شناسی

۴. تأیید صلاحیت

شایان ذکر است این آزمون جنبه استخدامی نداشته و سازمان ملی استاندارد ایران تعهدی نسبت به ارجاع کار به کارشناسان پذیرفته شده را نخواهد داشت و صرفاً در مواقع مورد نیاز از خدمات آنان استفاده می نماید.

نکات مهم

ضروری است داوطلبان نسبت به مطالعه دقیق روش اجرایی فرایند انتخاب کارشناس رسمی استاندارد به شماره مدرک ۱۴۳/۲۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ که در زیرپورتال دفتر تخصصی، آموزش ترویج و توان افزایی به نشانی Amoozesh.inso.gov.ir در سایت سازمان ملی استاندارد ایران قابل دسترسی می باشد اقدام نمایند.

 داوطلبان شرکت در آزمون شامل متقاضیان اخذ اولیه پروانه کارشناسی رسمی در زمینه های فعالیت چهارگانه و متقاضیان تمدید پروانه کارشناسی رسمی با تغییرات کمی و موضوعی در زمینه فعالیت رشته و گرایش های تخصصی پروانه می باشند. شرکت در آزمون کتبی برای کلیه داوطلبان الزامی است. هر داوطلب مجاز به انتخاب حداکثر دو زمینه فعالیت و براساس سوابق حداکثر دو رشته تخصصی می باشد.

تذکر: داوطلبان شرکت در آزمون زمینه فعالیت تأیید صلاحیت در صورت تمایل صرفاً مجاز به انتخاب زمینه استانداردسازی به عنوان دومین زمینه فعالیت می باشند.

شاغلین دستگاههای اجرایی ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در زمان اشتغال مجاز به دریافت پروانه کارشناس رسمی استاندارد شخص حقیقی نمی‌باشند.

در همین خصوص کارکنان سازمان پژوهشگاه سایر دستگاههای اجرایی فقط در صورت قطع رابطه استخدامی بازخرید بازنشستگی و انتقالی با سازمان محل اشتغال خود میتوانند با رعایت ضوابط مندرج در روش اجرایی مذکور اقدام نمایند.

استفاده از مشخصات هویتی سایرین به هر دلیل غیرقانونی بوده و در صورت بروز چنین تخلفی داوطلب حق شرکت در آزمون را ندارد در صورت شرکت فرد متخلف در آزمون ضمن محرومیت از شرکت در آزمونهای بعدی برابر ضوابط قانونی با وی برخورد خواهد شد.

شرایط انتخاب زمینه فعالیت

داوطلب در صورت احراز شرایط مندرج در بند ۱۰۶ روش اجرایی مذکور و به شرح ذیل مجاز به انتخاب زمینه فعالیت و ثبت نام در آزمون می‌باشد:

– استانداردسازی تدوین استاندارد: ارائه مستندات مبنی بر مشارکت در تدوین حداقل ۲ موضوع استاندارد ملی به عنوان دبیر و یا رئیس کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی یا دبیری فعال و موثر ۲ کمیته فنی متناظر و یا ۴ سال دبیری فعال و موثر حداقل یک کمیته فنی متناظر یا حداقل یک سال مدیر کمیته فنی بین المللی منطقه ای و یا حداقل ۳ عضویت در کمیسیون فنی مرتبط با رشته تخصصی درخواستی

تذکر: اعضای هیات علمی داوطلب زمینه تدوین استاندارد با داشتن سابقه مشارکت و همکاری در تدوین حداقل ۲ موضوع به عنوان /دبیر رئیس عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد و یا داشتن مقاله پژوهشی در زمینه استاندارد سازی و رشته مورد درخواست و تقاضا مجاز به انتخاب این زمینه فعالیت می‌باشند.

– استانداردسازی، آموزش ترویج استاندارد و توان افزایی: ارائه مستندات مبنی بر سابقه تدریس حداقل ۱۰۰ ساعت آموزش تخصصی مؤثر و مرتبط در ۲ سال اخیر از مراجع ذی صلاح قانونی.

ارزیابی انطباق: ارائه حداقل ۳ سال سابقه همکاری مؤثر و مشارکت در زمینه ارزیابی انطباق» در رشته تخصصی درخواستی و هر یک از گرایشهای مربوط به آن رشته در سازمان پژوهشگاه واحدهای تولیدی خدماتی و یا در نهادهای تأیید صلاحیت شده

– اندازه شناسی: ارائه حداقل ۳ سال سابقه همکاری مؤثر و مشارکت در زمینه اندازه شناسی در رشته تخصصی درخواستی و هر یک از گرایشهای مربوط به آن رشته در سازمان، پژوهشگاه، واحدهای تولیدی خدماتی و یا در نهادهای تأیید صلاحیت شده

* تأیید صلاحیت ارائه سوابق موثر مطابق با پیوستهای شماره ۵ و ۶ روش اجرایی مذکور تذکر: شرایط پذیرش نخبگان دارای تأییدیه از بنیاد ملی نخبگان توسط سازمان ملی استاندارد ایران تسهیل می گردد.

تذکر: دارندگان سابقه کار تخصصی و یا مدیریتی در سازمان پژوهشگاه و سایر دستگاههای اجرایی فقط در صورت قطع ارتباط استخدامی ،بازخرید بازنشسته و انتقالی با سازمان محل اشتغال خود میتوانند با رعایت ضوابط مندرج در روش اجرایی مذکور جهت دریافت پروانه کارشناسی اقدام نمایند.

زمان برگزاری آزمون

آزمون در روز جمعه مورخ ۷ مهر ماه ۱۴۰۲ به صورت کشوری در شهر تهران و مراکز منتخب استانها برگزار می گردد.

– کارت شرکت در آزمون بر روی سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به آدرس hrtc.ir منتشر میگردد. صدور کارت شرکت در آزمون به منزله تأیید اطلاعات ارسالی از سوی داوطلبان نمی باشد و اصل مدارک پس از اجرای آزمون مورد بررسی قرار خواهد گرفت. زمان و محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج میگردد.

سوالات آزمون

سوالات تخصصی آزمون مطابق با زمینه فعالیت درخواستی داوطلب می‌باشد. آزمون شامل ۲ بخش عمومی و تخصصی به ترتیب شامل ۴۰ و ۶۰ سوال می‌باشد.  ضریب سوالات عمومی ۲ و ضریب سوالات تخصصی ۳ می‌باشد.

ملاک قبولی داوطلبان

ملاک قبولی در آزمون هر زمینه فعالیت کسب حداقل %۷۰٪ تراز حائزان یک درصد برتر آزمون مربوطه با ارزش وزنی %۴۰ برای آزمون عمومی و ۶۰٪ برای آزمون اختصاصی می‌باشد.

 آزمون دارای نمره منفی می‌باشد و به ازای هر پاسخ اشتباه یک سوم نمره منفی لحاظ می‌‌گردد.

زمان اعلام نتایج

نتایج آزمون از طریق سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی اطلاع رسانی می گردد. اسامی نفرات برتر آزمون اعلام و نتیجه نهایی پذیرفته شدگان پس از مصاحبه تخصصی اعلام خواهد.

تاریخ زمان و محل برگزاری مصاحبه تخصصی و مهلت مقرر جهت تهیه و ارائه مستندات مربوط به شرایط عمومی و اختصاصی پذیرفته شدگان در آزمون کتبی از طریق پروفایل شخصی اطلاع رسانی میگردد.

عدم تکمیل و تحویل مستندات مذکور در مهلت مقرر به منزله انصراف داوطلب تلقی می گردد. منابع آزمون عمومی و تخصصی به شرح ذیل تعیین و فایلهای مربوطه در زیر پورتال دفتر تخصصی آموزش ترویج و توان افزایی به نشانی Amoozesh.inso.gov.ir در دسترس داوطلبان قرار دارد.

منابع عمومی و اختصاصی آزمون

آزمون انتخاب کارشناس رسمی استاندارد
آزمون انتخاب کارشناس رسمی استاندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام