کتاب استخدامی اداری ها
آزمون های استخدامی

اصلاحات دفترچه آزمون استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال ۱۴۰۲

اصلاحات دفترچه آزمون استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال ۱۴۰۲

پیرو انتشار دفترچه راهنمای آزمون استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بدین‌وسیله به اطلاع کلیه متقاضیان می‌رساند، با توجه به اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اصلاحات و اضافات ذیل در سامانه ثبت‌نام صورت گرفته است.

کلیه داوطلبان می‌توانند در مهلت باقیمانده تا پایان مدت ثبت‌نام، پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام و همچنین مندرجات این اصلاحیه و فراهم نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز، به سامانه hrtc.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام یا ویرایش اطلاعات اقدام نمایند.

اصلاحات دفترچه آزمون استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال ۱۴۰۲

شرایط احراز

۱- شرایط احراز مربوط به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان به شرح ذیل خواهد بود:

اصلاحات دفترچه آزمون استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال ۱۴۰۲

– به شرایط احراز شغل «کارشناس سلامت روان» دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر، کارشناسی و کارشناسی ارشد روانشناسی اضافه می‌گردد.

– به شرایط احراز شغل «کارشناس بهداشت خانواده» دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز، کارشناسی بهداشت عمومی(خانواده) اضافه می‌گردد.

– عنوان شغل «پزشک متخصص (آسیبشناسی تشریحی و بالینی)» در کلیه دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، به «پزشک متخصص (آسیبشناسی)» اصلاح می‌گردد.

* تذکر مهم : برای «شغل کارشناس سلامت روان» در کلیه بیمارستانها و مراکزآموزشی درمانی ذیل، صرفا رشته «روانشناسی بالینی» در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد قبول می‌باشد.

– بیمارستان ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر
– بیمارستان رازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام
– بیمارستان شهداء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام
– بیمارستان الغدیر بومهن دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
– مرکز آموزشی پژوهشی مسیح دانشوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
– بیمارستان آیت اله مدنی بجستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد
– بیمارستان فارابی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان
– بیمارستان کودکان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان
– بیمارستان والیعصر(عج) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان
– مرکز آموزشی درمانی آیت اله خوانساری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک
– بیمارستان راه زینب(س) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز

شغل‌محل‌ها

– دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

– شغل ماما (درمان) در شهرستان تویسرکان (مرکز جامع خدمات سلامت فرسفج) به شغل «ماما (بهداشت)» اصلاح می‌گردد.
– در کلیه مشاغل مربوط به بیمارستان فاطمیه همدان، جنسیت از «مرد/زن» به «زن» اصلاح می‌گردد.

– دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

– شغل کارشناس سلامت اجتماعی در شهرستان فسا(مرکز خدمات جامع سلامت ششده) به شغل «کارشناس سلامت روان» اصلاح می‌گردد.

– دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

– شهرستان کلیه شغل‌محل‌های زیر از «تنگستان» به «دشتستان» اصلاح می‌گردد:

* فوریت‌های پزشکی پیش بیمارستانی(کاردان) پایگاه اورژانس جادهای بوشکان
* فوریت‌های پزشکی پیش بیمارستانی(کاردان) پایگاه اورژانس جادهای کلمه
* فوریت‌های پزشکی پیش بیمارستانی(کارشناس) پایگاه اورژانس جادهای بوشکان
* فوریت‌های پزشکی پیش بیمارستانی(کارشناس) پایگاه اورژانس جادهای تنگ ارم
* فوریت‌های پزشکی پیش بیمارستانی(کارشناس) پایگاه اورژانس جادهای کلمه

– دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

– شهرستان کلیه شغل‌محل‌های زیر از «ملکان» به «میانه» اصلاح می‌گردد:

* فوریت‌های پزشکی پیش بیمارستانی(کاردان) یایگاه اورژانس آی دوغموش
* فوریت‌های پزشکی پیش بیمارستانی(کاردان) یایگاه اورژانس شهری ۳ میانه
* فوریت‌های پزشکی پیش بیمارستانی(کارشناس) پایگاه اورژانس کوهسار
* فوریت‌های پزشکی پیش بیمارستانی(کارشناس) پایگاه اورژانس محور میانه – هشترود

– دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

– جنسیت شغل «پرستار – گروه ب» مربوط به مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی ، از «مرد/زن» به «زن» اصلاح می‌گردد.

– دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یاسوج

– شهرستان شغل محل «ماما واحد تسهیلات زایمانی موشمی زیلایی» از «بویراحمد» به «مارگون» اصلاح می‌گردد.

– دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود

– شغل کارشناس بهداشت حرفه‌ای در شهرستان شاهرود(مرکز خدمات جامع سلامت روستایی خانخودی) به شغل «کارشناس بهداشت محیط» اصلاح می‌گردد.
– شغل کارشناس بهداشت حرفه‌ای در شهرستان شاهرود(مرکز خدمات جامع سلامت روستایی قلعه نوخرقان) به شغل «کارشناس بهداشت محیط» اصلاح می‌گردد.
– شغل کارشناس بهداشت حرفه‌ای در شهرستان شاهرود(آزمای شگاه مرکزی مرکز بهداشت) به شغل «کارشناس بهداشت محیط» اصلاح می‌گردد.
– شغل کارشناس بهداشت حرفه‌ای در شهرستان شاهرود(مرکز بهداشت شهرستان شاهرود) به شغل «کارشناس بهداشت محیط» اصلاح می‌گردد. همچنین ظرفیت این شغل به یک نفر (مرد/زن) در سهمیه ۳۶ درصد ایثارگران اصلاح می‌گردد.
– شغل محل «کارشناس بهداشت محیط در شهرستان میامی(مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شبانه روزی تیپ دو حسین آباد کالپوش)» با ظرفیت یک نفر (مرد / زن) در سهمیه آزاد اضافه می‌گردد.
– شغل محل «کارشناس بهداشت خانواده در شهرستان شاهرود(مرکز بهداشت شهرستان)» با ظرفیت یک نفر (زن) در سهمیه آزاد و یک نفر (زن) در سهمیه ۶ درصد ایثارگران اضافه می‌گردد.

– دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک

– شهرستان کلیه شغل‌محل‌های زیر از «کمیجان» به «محلات» اصلاح می‌گردد :

* پرستار بیمارستان امام خمینی (ره)
* پرستار مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شماره یک (شهری محلات)
* داروساز بیمارستان امام خمینی(ره)
* فوریت‌های پزشکی پیش‌بیمارستانی(کاردان) اورژانس شهری محلات ۲ (شهید محمد براتی)
* فوریت‌های پزشکی پیش‌بیمارستانی(کارشناس) اورژانس شهری محلات ۳ (شهید حصاری)
* کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شماره یک (شهری محلات)
* کارشناس بهداشت خانواده پایگاه سلامت محلات پایین/ مرکز خدمات جامع سلامت شهری محلات پایین
* کارشناس بهداشت خانواده پایگاه سلامت مرکز امین/ مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شماره ۳ امین
* کارشناس بهداشت خانواده پایگاه سلامت مسکن مهر/ مرکز خدمات جامع سلامت شهری محلات پایین
* کارشناس بهداشت محیط مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شماره یک (شهری محلات)
* کارشناس پرتوشناسی(رادیولوژی) بیمارستان امام خمینی(ره)
* کارشناس سلامت روان مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شماره ۳ امین
* کارشناس سلامت روان مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شماره یک (شهری محلات)
* ماما مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شماره ۳ امین

– تعداد مجوزهای شغل محل «پرستار اراک (مرکز آموزشی درمانی ولیعصر(عج))» به ۲۳۰ نفر(مرد/زن) در سهمیه آزاد، ۶۰ نفر(مرد/زن) در سهمیه ۳۶ درصد ایثارگران، ۲۱ نفر(مرد/زن) در سهمیه ۶ درصد ایثارگران و ۲ نفر(مرد/زن) در سهمیه معلولان اصلاح می‌گردد.

– تعداد مجوزهای شغل محل «پرستار اراک(مرکز آموزشی درمانی امیرالمؤمنین علیه السلام)» به ۶۳ نفر(مرد/زن) در سهمیه آزاد، ۳۶ نفر(مرد/زن) در سهمیه ۳۶ درصد ایثارگران، ۶ نفر(مرد/زن) در سهمیه ۶ درصد ایثارگران و ۲ دنفر(مرد/زن) در سهمیه معلولان اصلاح می‌گردد.

– تعداد مجوزهای شغل محل « کارشناس اتاق عمل اراک(مرکز آموزشی درمانی ولیعصر(عج))» به ۴۲ نفر(مرد/زن) در سهمیه آزاد، ۲۳ نفر(مرد/زن) در سهمیه ۳۶ درصد ایثارگران، ۴ نفر(مرد/زن) در سهمیه ۶ درصد ایثارگران و ۲ نفر(مرد/زن) در سهمیه معلولان اصلاح می‌گردد.

– تعداد مجوزهای شغل محل « کارشناس هوشبری اراک(مرکز آموزشی درمانی ولیعصر(عج))» به ۳۵ نفر(مرد/زن) در سهمیه آزاد، ۲۱ نفر(مرد/زن) در سهمیه ۳۶ درصد ایثارگران، ۴ نفر(مرد/زن) در سهمیه ۶ درصد ایثارگران و ۲ نفر(مرد/زن) در سهمیه معلولان اصلاح می‌گردد.

– تعداد مجوزهای شغل محل «ماما اراک(مرکز آموزشی درمانی ولیعصر(عج))» به ۲۰ نفر(زن) در سهمیه آزاد، ۲۱ نفر(زن) در سهمیه ۳۶ درصد ایثارگران و ۲ نفر(زن) در سهمیه معلولان اصلاح می‌گردد.

– تعداد مجوزهای شغل محل «کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری‌ها فراهان (مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی فرمهین)» به ۲ نفر(مرد) سهمیه معلولان اصلاح می‌گردد.

– تعداد مجوزهای شغل محل «کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری‌ها خنداب(مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی تیپ ۳ خنداب)» به ۲ نفر(مرد/زن) سهمیه معلولان اصلاح می‌گردد.

– تعداد مجوزهای شغل محل «کارشناس تغذیه اراک(مرکز خدمات جامع سلامت روستایی مشهد میقان)» به ۲ نفر(مرد) سهمیه معلولان اصلاح می‌گردد.

– تعداد مجوزهای شغل محل «کارشناس تغذیه خنداب (مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی تیپ ۳ خنداب)» به ۲ نفر(مرد/زن) سهمیه معلولان اصلاح می‌گردد.

– تعداد مجوزهای شغل محل «کارشناس سلامت روان شازند (پایگاه سلامت توره/ مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی توره)» به ۲ نفر(مرد/زن) سهمیه معلولان اصلاح می‌گردد.

– تعداد مجوزهای شغل محل «کارشناس سلامت روان خنداب (مرکز خدمات جامع سلامت روستایی مهرسفلی)» به ۲ نفر(مرد/زن) سهمیه معلولان اصلاح می‌گردد.

– تعداد مجوزهای شغل محل «کارشناس علم اطلاعات و دانششناسی اراک (مرکز آموزشی درمانی آیت‌االله خوانساری)» به ۲ نفر(مرد/زن) سهمیه معلولان اصلاح می‌گردد.

– تعداد مجوزهای شغل محل «کارشناس فناوری اطلاعات سلامت خنداب (مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی سوزان)» به ۲ نفر(مرد/زن) سهمیه معلولان اصلاح می‌گردد.

– تعداد مجوزهای شغل محل «کارشناس فناوری اطلاعات سلامت شازند (مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی تیپ ۳ هندودر)» به ۲ نفر(مرد/زن) در سهمیه ۳۶ درصد ایثارگران و ۲ نفر(مرد/زن) سهمیه معلولان اصلاح می‌گردد.

– تعداد مجوزهای شغل محل «کارشناس فناور ی اطلاعات سلامت خنداب (مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی تیپ ۳ جاورسیان)» به ۲ نفر(مرد/زن) سهمیه معلولان اصلاح می‌گردد.

دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت سال ۱۴۰۲

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام