کتاب استخدامی اداری ها
آزمون های استخدامیوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

امتیازات کرونا در آزمون استخدامی کادر درمان سازمان تأمین اجتماعی

امتیازات کرونا در آزمون استخدامی کادر درمان سازمان تأمین اجتماعی (نامه شماره ۲۵۵۵۴ مورخ ۲۰/۰۳/۱۴۰۳ سازمان اداری و استخدامی کشور)

عطف به نامه شماره ۱۸۶/۲۰۹/د مورخ ۰۶/۰۳/۱۴۰۳ مدیر کل منابع انسانی آن وزارتخانه و با عنایت به مراجعه حضوری داوطلبان شرکت کننده در آزمون استخدامی کادر درمانی سازمان تأمین اجتماعی و گزارشات واصله از استانها مبنی بر عدم همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی به منظور تأیید گواهی خدمت ذینفعان؛

نظر به مفاد دادنامه شماره ۹۲۹ مورخ ۲۵/۵/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، امتیاز مقرر در جزء الف بند ۳ مصوبه جلسه مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۹ ستاد مقابله و مدیریت بیماری کرونا (امتیاز ویژه کرونا) در آزمون‌های استخدامی برای کارکنان قرارداد کار معین، شرکتی، کارگری و متعهدین خدمت به مشمولین شاغل در بخش غیردولتی و بیمارستان‌های سازمان تأمین اجتماعی نیز تسری داشته، فلذا عدم محاسبه امتیاز مذکور برای آزمون استخدامی کادر درمان سازمان تأمین اجتماعی خلاف قانون و مقررات می‌باشد.

با توجه به تأثیر مراتب ذکر شده در نتایج آزمون استخدامی و به لحاظ جلوگیری از تضییع حقوق افراد و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، دستور فرمایید به قید فوریت اقدامات لازم در این خصوص توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور صورت پذیرد.

مهدی یزدان پناه- معاون حقوقی، مجلس و استان‌ها

امتیازات کرونا در آزمون استخدامی کادر درمان:

امتیازات کرونا در آزمون استخدامی کادر درمان
امتیازات کرونا در آزمون استخدامی کادر درمان

مستندات قانونی مربوط:

۱: مطابق مصوبات «سی و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۹» این امتیاز برای آزمون‌های استخدامی وزارت بهداشت و درمان پیش‌بینی شده است. بر اساس بند ۳ مصوبات ابلاغی جلسه مذکور:

اعطای اولویت برای نیروهای قراردادی و شرکتی و متعهدین خدمت درگیر در مقابله مستقیم با بیماری کووید ۱۹ در استخدام‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

الف- به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود در آزمون‌های استخدامی پیمانی و قرارداد کار معین که بر اساس مجوزهای صادره از سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار می‌کند برای کارکنان قرارداد کار معین، شرکتی، کارگری و متعهدین خدمت که در بازه زمانی شروع تا خاتمه فراگیری بیماری کووید ۱۹ در راستای وظایف و مأموریت‌های محوله، مستقیماً در مقابله با ویروس کرونا و درمان بیماری کووید ۱۹ در بیمارستان‌ها فعالیت می‌کنند، اولویت قائل شده و امتیازاتی متناسب با مدت زمان فعالیت در این رابطه در نمره آزمون آنان اِعمال کنند.

ب- دستورالعمل مربوط به نحوه تعیین و اِعمال اولویت و امتیازات مربوطه با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به تصویب شورای توسعه مدیریت و منابع انسانی خواهد رسید.

۲: موضوع دادنامه شماره ۹۲۹ مورخ ۲۵/۵/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، کارکنان قرارداد کار معین، شرکتی، کارگری و متعهدین خدمت به مشمولین شاغل در بخش غیردولتی و بیمارستان‌های سازمان تأمین اجتماعی در آزمون‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام