کتاب استخدامی اداری ها
آزمون های استخدامی

دفترچه راهنمای آزمون استخدامی ۱۴۰۳ دستگاه‌های اجرایی (دوازدهمین امتحان مشترک فراگیر)

دفترچه راهنمای آزمون استخدامی ۱۴۰۳ دستگاه‌های اجرایی (دوازدهمین امتحان مشترک فراگیر)

شناسنامه قانون- با توجه به مجوزهای صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و در راستای اجرای ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان مشترک فراگیر عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی منضم به بخشنامه سازمان به شماره ۱۰۱۲۴۳ مورخ ۰۹/۱۲/۱۴۰۲ و اصلاحیه‌های بعدی آن به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در دستگاه‌های اجرایی کشور، شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی برای استخدام در دوازدهمین امتحان مشترک فراگیر مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کشور به شرح زیر اعلام میگردد.

زمان ثبت نام: ۱۴ الی ۲۳ تیر ۱۴۰۳
زمان دریافت کارت: ۹ مرداد ۱۴۰۳
زمان آزمون : ۱۲ مرداد ۱۴۰۳

اصلاحیه و الحاقیه آزمون استخدامی

نگارش جدید دفترچه آزمون استخدامی

تمامی فرآیندهای مربوط به ثبت نام داوطلبان شرکت در دوازدهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور، انحصاراً از طریق وبگاه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی www.hrtc.ir انجام می‌پذیرد.

دفترچه راهنمای آزمون استخدامی ۱۴۰۳ دستگاه‌های اجرایی

شرایط عمومی داوطلبان 

۱ – داشتن تابعیت ایران؛

۲ – اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛

۳ – التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛

۴ – انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان؛

تبصره: با عنایت به ماده (۸) مصوبه شماره ۶۷۹۵/۱۴۰۰/دش مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانش آموختگان برتر مشمول تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی بنیاد ملی، نخبگانی که پروژه تحقیقاتی جایگزین خدمت مورد تأیید مرکز نخبگان و استعدادهای برتر نیروهای مسلح را شروع نموده و دوره آموزش نظامی خود را طی نموده اند، میتوانند قبل از صدور کارت پایان خدمت در آزمون‌های استخدامی دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ثبت نام نمایند. این دسته از افراد در صورت پذیرفته شدن در آزمون استخدامی، حداکثر تا یکسال (۱۲ ماه) پس از تاریخ برگزاری آزمون، نسبت به ارائه گواهی پایان خدمت خود به دستگاه اجرائی استخدام کننده اقدام نمایند. در صورت عدم ارائه گواهی پایان خدمت توسط افراد مذکور در زمان مقرر، ادامه فرایند استخدامی آنها متوقف گردیده و حتی در صورت قبولی نهایی در آزمون مربوطه، استخدام و بکارگیری آنها  کان لم یکن تلقی میشود. همچنین صدور شماره مستخدم، انعقاد قرارداد پیمانی و صدور حکم کارگزینی در بازه زمانی تعیین شده منوط به ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت دائم میباشد.

۵ – داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری  که  استخدام میشوند؛

۶ – عدم اعتیاد به  دخانیات  و مواد مخدر؛

۷ – نداشتن  سابقه محکومیت جزایی موثر؛

۸ – عدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام در دستگاههای اجرایی توسط آراء مراجع قضایی و ذیصلاح؛

۹ – داوطلبان استخدام نباید جزء نیروهای بازخرید خدمت دستگا ههای اجرایی و همچنین بازنشسته باشند؛

۱۰ – به استناد ماده (۹۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و پست سازمانی، کارکنانی که تصدی یکی از پستهای سازمانی در هر یک از دستگاهها ی اجرایی را به صورت رسمی یا پیمانی دارا میباشند، پس از پذیرفته شدن در  امتحان مشترک فراگیر  در زمان استخدام، نباید جزء مستخدمین رسمی یا پیمانی سایر دستگاههای اجرایی باشند .

تبصره: مسئولیت قبول یا عدم قبول استعفای پذیرفته شده نهایی بر اساس قوانین و مقررات مربوطه توسط دستگاه اجرایی، در زمان صدور شماره مستخدم و انعقاد قرارداد پیمانی و یا صدور حکم کارگزینی، به عهده داوطلب پذیرفته شده آزمون میباشد.

۱۱-  داشتن حداقل سن بیست(۲۰) سال تمام و داشتن حداکثر چهل (۴۰) سال تمام  برای  استخدام  و برای متخصصین  با مدرک تحصیلی  دکتری  چهل و پنج (۴۵)  سال  تمام بر اساس بند (الف) ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری.

تبصره ۱: جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و بالاتر، از شرط حداکثر سن معاف میباشند .

تبصره ۲: موارد ذیل به شرط ارائه مدارک و مستندات لازم از مراجع ذیربط، به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:

 • پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهید به میزان پنج سال؛
 • داوطلبانی که در جبههها به طور داوطلبانه خدمت نمودهاند به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبههها؛
 • داوطلبانی که به  صورت غیررسمی و تماموقت در  وزارتخانهها  و موسسات و شرکتهای  دولتی، بانکها و شرکتهای تحت پوشش آنها، شرکتهای بیمههای دولتی، شهرداریها  و موسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون ب ر آنها مستلزم ذک ر نام است، موسسات و شرکتهای ملی و مصادره شده که به نحوی از بودجه و کم ک دولت استفاده م یکنند، نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تحت پوشش آنها از تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ به خدمت اشتغال داشتهاند به  میزان  مدت خدمت غیررسمی آنها.

تبصره ۳ : به موجب بند(الف) ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازای تاهل و نیز داشتن هر فرزند، یکسال به سقف محدوده سنی داوطلب که در متن دفترچه راهنمای ثب تنام امتحان مشترک فراگیر درج گردیده، اضافه خواهد شد. حداکثر سنوات قابل افزایش برای تاهل و داشتن فرزند، پنج(۵) سال میباشد. امتیازات فوقالذکر، مشروط به آن است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند وی، بالای ۵/۲ نباشد. مبنای تع ن نرخ باروری، آخرین اعلام رسمی وزارت کشور در زمان برگزاری امتحان مشترک فراگیر میباشد.

مواد آزمون 

الف – آزمون عمومی  

مواد آزمون عموم ی عبارتند از:

شناسنامه قانون | %D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF %D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86 %D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C

بصره ۱: سوالات تسلط بر مبانی اسلامی – انقلابی از منابع زیر خواهد بود:

 • ولایت فقیه، امام خمینی (ره)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)
 • طرح کلی اندیشه اسلام ی در قرآن، انتشارات صهبا
 • جدال دو اسلام ،حضرت امام خمینی (ره)، دفتر نشر معارف

تبصره ۲ : سوالات آشنایی با اسناد و قوانی ن بالادست ی از منابع زیر خواهد بود :

 • قانون اساسی
 • بیانیه گام دوم
 • برنامه هفتم توسعه

تبصره ۳ : مواد آزمون عمومی برای مشاغل مرتبط با دستگاه »حوزه هنری انقلاب اسلامی« در بخش شرایط اختصاصی دستگاه ذکر شده است.

ب – آزمون تخصصی و اختصاصی  

سوالات حیطه‌های تخصصی و اختصاصی در امتحان مشترک فراگیر با توجه به شغل مورد نظر تعیین شده و مواد آزمون سوالات تخصصی و اختصاصی برای هر یک از مشاغل به تفکیک دستگاههای اجرایی در بخش هشتم همین دفترچه مشخص شده است.

تذکر: کلیه سوالات مواد آزمون تخصصی و اختصاصی به صورت چهارگزینهای و با ضریب مندرج در جداول بخش هشتم میباشند. ضمناً به ازای ه ر پاسخ اشتباه به سوالات، یک  سوم نمره منفی در نظ ر گرفته خواهد شد.

آشنایی با منابع آزمون استخدامی:

الف) منابع حیطه عمومی:

ب) منابع حیطه اختصاصی و تخصصی:

بر اساس دفترچه راهنمای آزمون، موارد زیر در خصوص برخی از پرتکرارترین مشاغل تخصصی در آزمون استخدامی فراگیر پیشنهاد می‌شود:

امتیازات و سهمیه‌های قانونی

الف) سهمیه  ایثارگران  

جذب ایثارگران  مورد تأ د بنیاد شهید و امور ایثارگران از  طریق شرکت در امتحان مشترک فراگیر دستگاهها ی اجرایی کشور و از محل سهمیههای قانونی ۲۵ و ۵ درصد از مجموع مجوزهای هر یک از دستگاههای اجرایی و با  رعایت ساز و کارهای ذیل صورت میپذیرد:

با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران، سهمیه استخدامی مربوط به مشمولین سهمیه ٢٥ درصد ایثارگران در  دفترچه راهنمای ثبتنام امتحان مشترک فراگی ر مشخص گردیده است. داوطلبان ایثارگر تأ د شده مشمول این سهمیه، برای اعمال سهمیه  مذکور صرف اً بای د شغ لمح له ای مشخ ص شد ه در سهمی ه ایثارگران ٢٥ درص د ر ا انتخا ب نماین د.

ایثارگران متقاضی بهرهمندی از سهمیه استخدامی ٢٥ درصد موضوع ماده(٢١) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران برای ثبتنام و بهرهمندی از سهمیه مزبور، لازم است ابتدا اطلاعات خود را در سیستم سجا یا (سیستم جامع اطلاعات یکپارچه ایثارگران) ثبت نموده و توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران تأ د گردد. در صورت عدم تأ د بنیاد مذکور داوطلبان مجاز به انتخاب شغلمحلهای مشخص شده برای سهمیه یاد شده نمیباشند.

 • – جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و بالاتر از شرط حداقل معدل و حداکثر سن معاف میباشند .
 • – آن دسته از فرزندان شاهد، جانبازان از کارافتاده کلی، آزادگان از کارافتاده کلی و فرزندان آنان که علاوه بر سهمیه ٢٥ درصد ایثارگران با کسب حد نصاب قبولی و رعایت ترتیب نمرات مکتسبه در سهمیه آزاد پذیرفته میشوند، م یتوانند همانند سایر فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان از شرط معافیت حداقل معدل و حداکثر سن بهرهمند گردند.
 • – سهمیه استخدامی مربوط به مشمولین سهمیه ٥ درصد ایثارگران در دفترچه راهنمای ثب تنام امتحان مشترک فراگی ر مشخص و از سهمیه سای ر داوطلبان  مجزا  گردیده است و داوطلبان ایثارگ ر برای  اعمال سهمیه  مذکور صرف اً باید شغلمحلهای مشخص شده در سهمیه  ایثارگران ٥ درصد  را انتخاب نمایند.
 • – کسب حد نصاب نمره امتحان مشترک فراگی ر برای مشمولین سهمیه ٢٥ و ٥ درصد ایثارگران تا سقف سهمیه الزامی نمیباشد. بدیهی است در صورتی که ایثارگران موضوع این سهمیهها در شغلمحلهای سهمیه آزاد شرکت نمایند کسب حد نصاب نمره امتحان مشترک فراگیر در شغل مربوط الزامی است .

۵ – استخدام مازاد بر سهم یه استخدامی(۲۵ درصد و ۵ درصد) ا یثارگران  در صورت کسب حد نصاب آزمون، از طر یق رقابت با داوطلبان سهمیه آزاد در صورت وجود ظرفیت و جن سیت متناسب، صرفاً در مرحله معرفی افراد برای  بررسی مدارک و تا قبل از معرفی افراد به مرحله ارز یابی تکمیلی در همان شغل محل جن سیت امکانپذی ر م یباشد .

تذکر :

۱ – معرفی نهایی ایثارگران در سهمیه استخدامی مربوط به آنها صرفاً از میان آن دسته از ایثارگران واجد شرایطی خواهد بود که سهمیه ثبتنامی و شرکت در آزمون کتبی آنان در سهمیه ایثارگران صورت گرفته باشد .

۲ – در صورتی که داوطلب ایثارگری براساس نمره فضلی در آزمون کتبی در رقابت با داوطلبان سهمیه آزاد در همان شغل محل جنسیت به عنوان داوطلب آزاد معرفی شده باشد، سایر مراحل آزمون و فرآیند استخدام خود را به عنوان داوطلب سهمیه آزاد ادامه خواهد داد .

۳ – پس از انجام ارز یابی تکمیلی، اعلام نتایج نهایی داوطلبان بر مبنای سهمیه معرفی شده داوطلب، در مرحله ارز یابی تکمیلی انجام خواهد پذیرفت.

ب) سهمیه معلولین 

جذب معلولین مورد تأ د سازمان بهزیستی کشور از طریق شرکت در امتحان مشترک فراگی ر دستگاههای اجرایی کشور و از   محل  سهمیه   قانونی سه(۳) درصد (قانون جامع حمایت از معلولان) از مجموع مجوزهای هر یک از دستگاههای اجرایی و با  رعایت ساز و کارهای  ذیل صورت م یپذیرد:

۱  –  سهمیه   استخدامی  مربوط  به   مشمولین  سهمیه  ۳  درصد معلولین مورد  تأ د  سازمان بهزیستی کشور در  دفترچه راهنمای ثبتنام امتحان مشترک فراگی ر مشخص  گردیده است. داوطلبان معلو ل تأ د شده مشمو ل این  سهمیه، برای  اعمال سهمیه  مذکور صرف اً باید شغلمحلهای مشخص شده در  سهمیه معلولان  را انتخاب نمایند.

۲ – معلولین باید توانایی لازم برای انجام کاری که جهت آن استخدام  میشوند را داشته باشند.

۳ – بر اساس ماده(۵) آ ننامه شماره ۸۸۳۸۴/۴۴۱۷۸ مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۸۹ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک، استخدام معلولان به شرط آنکه به تشخیص سازمان بهزیستی کشور، معلولیت آنان مانع از مامور یت کاری آنها نباشد، بلامانع میباشد.

۴  –  استخدام  مازاد  بر  سهمیه  استخدامی  ۳  درصد معلولین در صورت کسب حد نصاب، از طریق رقابت با داوطلبان سهمیه آزاد در صورت وجود ظرفیت و جنسیت متناسب، صرفاً در مرحله معرفی افراد برای بررسی مدارک و تا قبل از معرفی افراد به مرحله ارزیابی تکمیلی در همان شغلمحل جنسیت امکانپذیر میباشد.

تذکر : 

۱ – معرفی نهایی معلولین در سهمیه استخدامی مربوط به آنها صرفاً از میان آن دسته از معلولین واجد شرایطی خواهد بود که سهمیه ثبتنامی و شرکت در آزمون کتبی آنان در سهمیه معلولین صورت گرفته باشد .

۲ – در صورتی که داوطلب معلول براساس نمره فضلی در آزمون کتبی در رقابت با داوطلبان سهمیه آزاد در همان شغ لمحل جنسیت به عنوان داوطلب آزاد معرفی شده باشد، سایر مراحل آزمون و فرآیند استخدام خود را به عنوان داوطلب سهمیه آزاد ادامه خواهد داد.

۳ – پس از انجام ارزیابی تکمیلی، اعلام نتایج نهایی داوطلبان بر مبنای سهمیه معرفی شده داوطلب، برای مرحله ارزیابی تکمیلی انجام خواهد پذیرفت.

ج) سایر امتیازات  

۱. بومی شهرستانی(به استثنای شهرستان تهران و شهرستان مراکز  استانها)

داوطلبان بومی شهرستانی (به استثنای شهرستان تهران و شهرستان مراکز استانها) نسبت به سایر داوطلبان غی ر بومی دارای اولویت میباشند. اولویت بومی به این شرح اعمال خواهد شد. »نمره مکتسبه داوطلب بومی شهرستانی در آزمون کتبی (مجموع وزن چهل درصد(۴۰٪) برای حیطه عمومی و شصت درصد(۶۰٪) برای حیطه تخصصی و اختصاصی) با ضریب »یک و چهاردهم«(۴/۱) محاسبه و ملاک عمل قرار میگیرد«.

تذک ر: امتیاز مطروحه پس از تع ن حد نصاب و قبل از معرفی افراد مشمول برای سای ر مراحل استخدام، محاسبه و ملاک عمل قرار می گیرد.

۲. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

به ازای  تاهل و نیز هر فرزند دو(۲) درصد، مجموعاً حداکثر تا ده(۱۰) درصد به امتیاز مکتسبه آزمون کتبی داوطلب اضافه میشود .

تذکرات:  

۱. امتیازات مطروحه در بند فوقالذکر، مشروط به آن است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه داوطلب یا فرزند وی، بالای ۵/ ۲ نباشد. مبنای تع ن نرخ باروری، آخرین اعلام رسمی وزارت کشور در زمان برگزاری امتحان مشترک فراگیر مشترک میباشد .

۲. امتیاز  مطروحه پس از تع ن حد نصاب و قبل از معرفی افراد مشمول برای  سایر مراحل استخدام، محاسبه و ملاک عمل قرار می گیرد.

۳. با توجه به اینکه محاسبه امتیازات فوقالذکر ب ر اساس اطلاعات خوداظهاری داوطلبان در بازه زمانی ثب تنام ملاک عمل قرار میگیرد، لذا در صورتی که در مرحله بررسی مدارک و مستندات، داوطلب فاقد مدارک مثبته باشد، از سایر فرآیند استخدام حذف میشود.

۳. حافظین قرآن  

براساس مصوبه شورا ی توسعه مدیر یت و سرمایه  انسانی، ۱۰ درصد به امتیاز آزمون کتبی و به همین  میزان به ارز یابی تکمیلی برای حافظان قرآن دارا ی درجات ۱ تا ۳ برای تمام مشاغل لحاظ خواهد شد .

مراحل ثبت نام 

ثبت نام به صورت ا ینترنتی از روز پنجشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۳ تا پایان روز شنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۳ انجام خواهد شد.

به متقاضیان تاکید میشود در مدت زمان فوق، نسبت به ثب تنام اقدام نموده و از موکول نمودن آن به روزهای پایانی خودداری نمایند .

الف) مطالعه شرایط  آزمون 

داوطلب متقاضی آزمون فراگیر، باید در زمان ثبتنام، شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در این دفترچه را داشته باشد. دفترچه آزمون در صفحه اول سامانه جهت دریافت و مطالعه داوطلبین قرار گرفته است. اکیداً توصیه میشود داوطلبین محترم، قبل از هرگونه اقدام بر روی سامانه، شرایط و ضوابط آزمون را مطالعه و سپس نسبت به پرداخت هزینه و ثبتنام در آزمون اقدام نمایند.

ب) تهیه فایل اسکن شده از مدارک 

۱. عکس پرسنل ی : داوطل ب باید  یک قطعه  عکس پرسنلی خود را  با مشخصات زیر ، اسکن  نموده و  فایل آن را  برای ارسال از طریق سامانه ثبتنام اینترنتی در اختیار داشته باشد:

 • عکس ۴۳(تمام رخ) که در سا ل جاری گرفته شده باشد؛
 • با فرمت JPG باشد. اندازه عکس اسکن شده باید حداقل ۳۰۰۲۰۰ و حداکثر ۴۰۰۳۰۰ پیکسل باشد؛
 • تصوی ر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد؛
 • حجم فایل ذخیره شده باید حداقل ۱۵ کیلوبایت و حداکثر ۷۰ کیلوبایت باشد؛
 • حاشیههای زائد عکس اسکن شده باید حذف شده  باشد؛
 • حتیالامکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد؛

تذکر ۱: اسکن و استفاده از  عکس روی کارتهای شناسایی(کارت ملی، شناسنامه و …) قابل قبول نیست و لازم است داوطلبان از اصل عکس پرسنلی و مطابق با توضیحات فوق، اقدام به اسکن نمایند.

تذکر ۲: عکس خواهران باید با حجاب بوده و صورت کامل آنان مشخص باشد .

تذکر ۳: در صورت ارسال عکس غیر معتبر ، ثبتنام داوطلب باطلشده و حق  شرکت  در آزمون از  وی سل ب م یگردد. لازم به ذکر است  با  توجه  به  مشکلات به  وجود آمده در  آزمونهای بکارگیری، درخصوص اشتباه در  ارسا ل عکس داوطلبان، که  این موضوع اکثر اً برای داوطلبانی که در کافینت ثب تنام م یکنند رخ داده است، تاکید م یگردد چنانچه ثبتنام خود  را توسط کافینتها انجام میدهید، علاوه ب ر کنتر ل اطلاعات ثب تنامی، حتماً  نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نما د تا اشتباه اً عکس داوطل ب دیگری به جای عکس شما ارسا ل نگردد. بدیهی است که در صورت ارسا ل عکس اشتباه از طرف داوطلب، تخلف محسوب شده و  مطابق مقررات با وی رفتار  خواهد شد.

۲. کارت مل ی : داوطلب باید تصویر کارت ملی خود را به صورت فایل با فرمت JPG و با وضوح و کیفیت بالا در سامانه بارگذاری نماید. حجم این فایل حداقل ۳۰ کیلوبایت و حداکثر ۲۰۰ کی لوبایت باشد و حاشیههای زائد حذف و ترجیحاً رنگی باشد.

ج) پرداخت وجه 

متقاضیان واجد شرایط، باید با مراجعه به منوی »آزمون« در صفحه اول سامانه، بر روی گزینه »پرداخت هزینه« کلیک کرده و مبلغ ۳/۶۸۰/۰۰۰ ریال هزینه ثبتنام در آزمون را به اضافه ۴۰/۰۰۰ ریال هزینه خدمات پیامکی پرداخت نمایند. جهت این امر، داشتن کـارت بـانکی به همـراه رمـز اینتـرنتی و کد CVV2 مورد نیاز میباشد.

»توکن پرداخت«، کد منحصر به فرد و مخصوص هر داوطلب است که در صورت اقدام موفق، جهت پرداخت هزینه ثبتنام به داوطلب اختصاص مییابد. لذا ضروری است داوطلبین، این کد »توکن پرداخت« را ( که به شماره  تلفن همراه داوطلب نیز پیامک م یگردد) تا پایان مراحل ثب تنام و دریافت »کد رهگیری« نزد خود نگهداری نمایند. همچنین این کد، با شماره ملی و شماره تلفن همراه ثبت شده در ابتدا ی فرآیند پرداخت، در سامانه قابل بازیابی خواهد بود .

تذکر ۱: در صورتی که داوطلب بلافاصله پس از پرداخت هزینه، امکان ثبتنام و انجام فرآیند مربوط به آن را نداشته باشد، با در دست داشتن کد رهگیری پرداخت، م یتواند در زمان دیگری اقدام به ثب نام نماید. برای این امر، میبایست از منوی آزمون (در صفحه اول سامانه)، گزینه »ثبتنام در آزمون« را انتخاب و پس از وارد کردن اطلاعات درخواستی، اقدام به ثبتنام نماید.

تذکر ۲: در صورتی که داوطلب به هر دلیل پس از پایان موفقیتآمیز مراحل پرداخت هزینه، به توکن پرداخت خود دسترسی نداشته  باشد، برای بازیابی توکن پرداخت، از منوی آزمون (در صفحه اول سامانه)، گزینه »بازیابی کد رهگیری/توکن« را انتخاب و پس از وارد کردن اطلاعات درخواستی، دوباره توکن پرداخت برای ایشان پیامک م یشود.

تذکر ۳: به ثبتنامهای ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی، به هیچ وجه مسترد نمیگردد.

د) شروع فرآیند ثبتنام   

فرآیند ثبتنام در سامانه، در هفت مرحله انجام میپذیرد تا داوطلب بتواند در هر مرحله، به راحتی اطلاعات خود را وارد سامانه نماید .

مرحله ۱: بارگذاری مدار ک

در این بخش، مدارک مشخص شده در »بند ب« بارگذاری میگردد .

مرحله ۲: اطلاعات فرد ی

مشخصات فردی داوطلب در این بخش در سامانه ثبت م یگردد .

مرحله ۳: اطلاعات تحصیل ی

اطلاعات تحصیلی داوطلب در این بخش وارد سامانه میگردد .

مرحله ۴: سهمیه و سابقه کا ر

در این مرحله، سهمیه و سابقه کار(صرفاً مواردی که در همین دفترچه مورد تأ د است) وارد میشود  مرحله ۵: شغل مورد درخواس ت

در این مرحله، سامانه با توجه به اطلاعات ثبت شده داوطلب در مراحل قبلی، شغلهای قابل انتخاب را به داوطلب نمایش داده و داوطلب م یتواند از بین آنها تنها یک مورد را به عنوان شغل مورد درخواست خود، انتخاب نماید .

تذک ر: داوطلب، فقط حق  انتخاب یک شغل را خواهد داشت.

مرحله ۶: اطلاعات تکمیلی

اطلاعات تکمیلی شامل اطلاعات تماس با داوطلب و آدرس محل سکونت میباشد .

محل دقیق برگزاری آزمون، بر روی کارت ورود به جل سه ذکر میگردد.

مرحله ۷: کد رهگیری

تاکید میگردد صرفاً در صورتی ثب تنام فرد به پایان میرسد که داوطلب وارد این مرحله شده و از سامانه »کد رهگیری« دریافت نماید.

 • ویرایش اطلاعات

در زمانی که سامانه جهت ویرایش اطلاعات داوطلبان باز میباشد، داوطلبان م یتوانند با مراجعه به پروفایل کاربری خود و کلیک بر روی بخش »ویرایش اطلاعات« اقدام به ویرایش اطلاعات ثبت شده خود نمایند .

نکته بسیار مهم: در صورتی که داوطلب جهت ویرایش وارد سامانه شود، حتماً میبایست دوباره تمامی ٧ مرحله را به صورت کامل طی نموده و کد رهگیری خود را مشاهده نماید، در غیر این صورت، تغ رات مورد نظر ایشان اعمال نخواهد گردید و همان اطلاعات قبل از ویرایش برای داوطلب معتبر خواهد بود.

 • زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون

کارت شرکت  در آزمون ، از روز ۹ مردادماه ماه ۱۴۰۳ برای مشاهده و  پرینت ب ر روی  سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به آدرس hrtc.ir قرار خواهد گرفت. آزمون در روز جمعه ۱۲ مردادماه ۱۴۰۳ در تهران و در صورت لزوم در مراکز استانها و شهرستانها حسب مورد، برگزار خواهد شد. ساعت شروع و محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج و به هنگام چاپ کارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید. لازم به ذک ر است صدور کارت شرکت در آزمون، به منزله تأ د اطلاعات ارسالی از سوی داوطلبان نبوده و اصل مدارک داوطلبان پس از اجرای آزمون، مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

 • اعلام نتایج آزمون کتبی مشترک فراگیر زمان اعلام نتایج  آزمون کتبی مشترک فراگیر، یک ماه پس از برگزاری آزمون خواهد بود.

متن کامل دفترچه راهنمای آزمون را از لینک زیر دانلود کنید:

اصلاحیه و الحاقیه آزمون استخدامی

نگارش جدید دفترچه آزمون استخدامی

آشنایی با منابع آزمون استخدامی:

الف) منابع حیطه عمومی:

ب) منابع حیطه اختصاصی و تخصصی:

بر اساس دفترچه راهنمای آزمون، موارد زیر در خصوص برخی از پرتکرارترین مشاغل تخصصی در آزمون استخدامی فراگیر پیشنهاد می‌شود:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام