کتاب استخدامی اداری ها
آزمون های استخدامی

آگهی آزمون سردفتر ازدواج و طلاق ۱۴۰۳

آگهی آزمون سردفتر ازدواج و طلاق ۱۴۰۳

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای ماده (۳) نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق و با توجه به اعلام نیاز واحدهای ثبتی در سراسر کشور از بین آقایان از طریق آزمون کتبی اختبار مصاحبه و گزینش سردفتر ازدواج و طلاق برای نقاط مورد نیاز کشور
انتخاب می نماید.

آگهی آزمون سردفتر ازدواج و طلاق ۱۴۰۳

متقاضیان وفق ماده (۹) نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق باید واجد شرایط ذیل باشند؛

الف- شرایط عمومی

۱- تدین به دین مبین اسلام
۲- اعتقاد و التزام به احکام شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی
۳- تأهل
۴- حسن شهرت
۵- توانایی انجام کار و برخورداری از سلامت کامل جسمانی و روانی
۶- داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه عمومی
۷- دارا بودن حداقل ۲۴ سال و حداکثر ۵۰ سال

ضمناً ایثارگران مشمول بند (چ) ماده (۸۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از محدودیت سنی مذکور معاف هستند. (ملاک محاسبه سن اولین روز ثبت نام است.)

ب- شرایط اختصاصی

۱) داشتن مدرک کارشناسی در رشتههای ،حقوق علوم ،ثبتی علوم قضائی الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی یا مدرک سطح دو حوزوی یا بالاتر با تأیید مرکز مدیریت حوزه های علمیه که دارای مجوز صدور مدرک حوزوی از شورای عالی حوزهها (هستند همچنین دارندگان مدرک سطح یک حوزه به شرط دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته های ادبیات زبان فارسی یا عربی علوم قرآنی و الهیات معارف اسلامی.

۲) اشخاص مذکور در بند (۱) که دارای مدرک یا کارشناسی ارشد دکتری در رشتههای فوق هستند در شرایط مساوی دارای اولویت خواهند بود. به عبارت دیگر در شرایط مساوی اولویت ابتدا با ،دکتری سپس کارشناسی ارشد و بعد کارشناسی است.

۳) مدارک حوزوی اهل سنت باید مورد تأیید شورای عالی مدارس علوم دینی اهل سنت باشد. (۴) دارندگان مدرک اجتهاد یا افتاء که به تأیید شورای عالی حوزه ها رسیده باشد از آزمون کتبی معاف بوده و پس از ثبت نام و احراز شرایط از سایر جهات صرفاً توسط هیأت از آنان مصاحبه بعمل خواهد آمد.

۵) انتخاب سردفتران اقلیتهای دینی موضوع اصل سیزده قانون اساسی با رعایت ماده (۴) نظامنامه ازدواج و طلاق و پس از معرفی و گواهی مراکز رسمی دینی مربوط خواهد بود.

تذکرات مهم:

۱. برابر بند (چ) ماده (۸۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران سی درصد (۳۰) از سهمیه صدور مجوز سردفتری ازدواج و طلاق به فرزندان و همسران شهدا جانبازان حداقل ده درصد (۱۰)، آزادگان با داشتن حداقل سه ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه اختصاص می یابد ضروری است مشمولین این بند نسبت به تکمیل گزینه سهمیه ایثارگری و درج کد مربوط به آن در فرم تقاضانامه اقدام نمایند. در غیر این صورت هیچگونه مسئولیتی جهت اعمال سهمیه مزبور پذیرفته نمیشود. یادآوری متقاضیان حائز شرایط سهمیه ایثارگری که میخواهند از سهمیه ایثارگری استفاده نمایند. باید در زمان ثبت نام کد محلی که دارای ظرفیت ایثارگری است را انتخاب نمایند.

۲. برابر ماده ۸۱ قانون ثبت اسناد و املاک تعیین تعداد دفاتر و محل استقرار دفترخانه بر اساس نیاز محل و امتیاز مکتسبه داوطلبان از بالاترین نمره علمی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود.

۳. اشخاص زیر را نمیتوان به سردفتری رسمی ثبت ازدواج و طلاق انتخاب کرد؛

الف- اتباع بیگانه
ب- کسانی که تحت ولایت یا قیومیت هستند.
پ- محکومان به انفصال دائم از خدمات دولتی قضایی یا وکالت دادگستری هم چنین محکومان به انفصال موقت از خدمات و مشاغل مزبور در مدت انفصال یا تعلیق
ت- محکومان به ارتکاب جرائم منافی عفت و محکومان به جرائمی که مطابق قانون مستلزم محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی مذکور در قانون مجازات اسلامی است در مدت محرومیت
ث- معتادان به مشروبات الکلی مواد مخدر و روانگردان.
ج- اشخاص فاقد صلاحیت اخلاقی یا سوء شهرت.
چ دارندگان پایههای ،قضایی وکلای دادگستری سران دفاتر اسناد رسمی دفتریاران کارکنان ،رسمی، پیمانی و قراردادی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.

۴. متقاضی حق انتخاب یک محل را دارد و لازم است نام و کد محل مورد تقاضا را در فرم تقاضانامه ثبت نام اینترنتی درج نماید و به هیچ وجه محل انتخابی پس از آزمون قابل تغییر نخواهد بود.

۵- حداقل نصاب نمره قبولی در آزمون کتبی برای مناطق مختلف توسط سازمان تعیین میشود.

۶- طبق تبصره (۲) ماده (۳) نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق شرکت سردفتر در دوره های آموزشی که در شروع بکار یا در ضمن خدمت توسط سازمان یا کانون برگزار میشود الزامی است.

۷- صدور ابلاغ سردفتری منوط به گذراندن (۳) ماه دوره کارآموزی در یکی از دفاتر ازدواج و طلاق است. – هزینه شرکت در آزمون کتبی به عهده متقاضی است.

مواد آزمون

۱ – ادبیات فارسی (ضریب (۲)
۲- عربی (ضریب (۲)
۳- معارف اسلامی (ضریب (۲)
۴- متون فقهی مباحث مرتبط با نکاح و طلاق) (ضریب (۳)
۵- حقوق مدنی (ضریب (۳)
۶- مقررات مربوط به ازدواج و طلاق (ضریب (۳)

  • متون فقهی مباحث مرتبط با نکاح و طلاق و معارف اسلامی برای اهل تشیع و اهل تسنن جداگانه طراحی خواهد شد.
  • آزمون نمره منفی دارد.

مدارک مورد نیاز ثبت نام

۱ تکمیل تقاضانامه اینترنتی
۲. پرداخت هزینه ثبت نام آزمون به مبلغ چهارصد هزار تومان ) ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال بصورت الکترونیکی از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور.
۳. فایل عکس اسکن شده متقاضی لازم است یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر اسکن نموده و فایل آن را برای ثبت نام اینترنتی آماده نماید.
۱-۳- عکس ۴ × ۳ که در سال جاری گرفته شده باشد (عکس تمام رخ)
۲-۳- عکس اسکن شده فقط باید با فرمت JPG باشد.
۳-۳- اندازه عکس اسکن شده باید حداکثر ۴۰۰×۳۰۰ پیکسل و حداقل ۳۰۰ × ۲۰۰ باشد.
۴-۳- تصویر متقاضی باید واضح مشخص و فاقد اثر مهر منگنه و هرگونه لکه باشد. ۵-۳- حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از ۷۰ کیلو بایت بیشتر باشد.
۶-۳- حاشیه های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد.
۷-۳- تا حد امکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد.
تبصره: در صورت ارسال عکس غیر معتبر ثبت نام متقاضی باطل شده و حق شرکت در آزمون از وی سلب میشود. یادآوری مهم تاکید میشود که علاوه بر کنترل اطلاعات ثبت نامی حتما نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا عکس متقاضی دیگری به جای عکس شما الصاق نشود. بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف فرد متقاضی، فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

نحوه ثبت نام

۱) کلیه متقاضیان ثبت نام در آزمون در صورت داشتن شرایط مندرج در اطلاعیه باید از روز دوشنبه به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ تا روز یکشنبه به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ به درگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و ضمن مطالعه دقیق آگهی آزمون نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. در پایان ثبت نام به هر یک از متقاضیان کد رهگیری ارائه خواهد شد که متقاضیان لازم است تا پایان تمامی مراحل آزمون این کد را نزد خود نگهداری نمایند. ضمناً یادآور میشود ثبت نام منحصراً به صورت الکترونیکی است و متقاضیان لازم است از طریق درگاه اطلاع رسانی مذکور نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام نمایند ثبت نام به غیر از روش فوق غیر قابل قبول بوده و این دسته از متقاضیان مجاز به شرکت در آزمون نیستند.

۲) پرداخت وجه ثبت نام به مبلغ چهارصد هزار تومان ) ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال به صورت الکترونیکی از طریق کارتهای بانکی متصل به شبکه شتاب اقدام نمایند.

۳) متقاضیان باید در مهلت تعیین شده نسبت به ثبت نام اقدام نموده و از موکول نمودن آن به روزهای پایانی خودداری نمایند به ثبت نام های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمیشود.

زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون

کارت شرکت در آزمون از روز سه شنبه به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ برای مشاهده و پرینت بر روی درگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. آزمون در روز جمعه به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ با توجه به آمار شرکت کنندگان حسب مورد در شهر تهران یا برخی مراکز استان برگزار خواهد شد. ساعت شروع و محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج و به هنگام پرینت کارت به آگاهی متقاضیان خواهد رسید.

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام