کتاب استخدامی اداری ها
آزمون های استخدامیمنابع آزمون استخدامی

منابع آزمون سردفتری ازدواج و طلاق سال ۱۴۰۳

منابع آزمون سردفتری ازدواج و طلاق سال ۱۴۰۳

شناسنامه قانون- منابع آزمون سردفتری ازدواج و طلاق مطابق آگهی انتخاب سردفتر ازدواج و طلاق سال ۱۴۰۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادبیات فارسی، عربی، معارف اسلامی، متون فقهی (مباحث نکاح و طلاق)، حقوق مدنی و مقررات دفاتر ازدواج و طلاق می‌باشد.

به گزارش شناسنامه قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای ماده (۳) نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق و با توجه به اعلام نیاز واحدهای ثبتی در سراسر کشور از بین آقایان از طریق آزمون کتبی، اختبار (مصاحبه) و گزینش ، سردفتر ازدواج و طلاق برای نقاط مورد نیاز کشور انتخاب می نماید.

ثبت‌نام آزمون سردفتری ازدواج و طلاق ۱۴۰۳ از ۱۸ تا ۲۴ تیرماه در سایت سازمان سنجش انجام می‌شود و آزمون روز جمعه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۳ برگزار می‌شود.

سیستم ثبت نام آزمون انتخاب سردفتر ازدواج و طلاق سال ۱۴۰۳

مواد آزمون سردفتری ازدواج و طلاق ۱۴۰۳

مواد امتحانی آزمون سردفتری ازدواج و طلاق سال ۱۴۰۱ مطابق دفترچه راهنما از ۶ مورد به شرح زیر تشکیل شده اند. ضمنا این این آزمون دارای نمره منفی می‌باشد.

آزمون سردفتری ازدواج و طلاق ۱۴۰۳
ردیف ماده امتحانی ضریب توضیح
۱ ادبیات فارسی ۲
۲ عربی ۲
۳ معارف اسلامی ۲ برای داوطلبان اهل تشیع و تسنن متفاوت می‌باشد
۴ متون فقهی (مباحث نکاح و طلاق) ۳ برای داوطلبان اهل تشیع و تسنن متفاوت می‌باشد
۵ حقوق مدنی ۳
۶ مقررات دفاتر ازدواج و طلاق ۳

در ادامه منابع مناسب هر ماده امتحانی برای مطالعه داوطلبان آزمون سردفتری ازدواج و طلاق ارائه داده شده است.

منابع آزمون سردفتری ازدواج و طلاق سال ۱۴۰۳

در زیر چندین کتب پیشنهادی برای هر ماده امتحانی ارائه شده است، تا داوطلبان این آزمون مطابق شرایط خود انتخاب برگزینند. مسلما کتاب زیادی برای این مباحث وجود دارد، در ذیل با توجه به زمان اندک منابعی پیشنهاد شده است.

منبع ادبیات فارسی

ادبیات فارسی با ضریب ۲ جزء مواد امتحانی آزمون سردفتری ازدواج و طلاق ۱۴۰۱ می‌باشد. برای آمادگی در این آزمون سطح دروس عمومی دانشگاهی کفایت می‌کند. در زیر کتب آزمونی (شامل درسنامه مختصر و نمونه سوالات) برای داوطلبان سردفتری ارائه شده است.

ادبیات فارسی سردفتری ازدواج و طلاق
ردیف عنوان کتاب توضیح سفارش
۱ آزمون یار ادبیات فارسی درسنامه جامع و نکات طلایی همراه با تست مشاهده و خرید
۲ ادبیات فارسی درسنامه مختصر و تست های آزمونی مشاهده و خرید

منبع عربی

عربی با ضریب ۲ جزء مواد امتحانی آزمون سردفتری ازدواج و طلاق ۱۴۰۱ می‌باشد. برای آمادگی در این آزمون سطح دروس عمومی دانشگاهی کفایت می‌کند. در زیر کتب آزمونی (شامل درسنامه مختصر و نمونه سوالات) برای داوطلبان سردفتری ارائه شده است.

عربی سردفتری ازدواج و طلاق
ردیف عنوان کتاب توضیح سفارش
۱ آزمون یار ادبیات عرب درسنامه جامع و نکات طلایی همراه با تست مشاهده و خرید
۲ ۵۰۰ تست برگزیده ادبیات عرب درسنامه مختصر و تست های آزمونی مشاهده و خرید

منبع معارف اسلامی

معارف اسلامی با ضریب ۲ جزء مواد امتحانی آزمون سردفتری ازدواج و طلاق ۱۴۰۱ می‌باشد. برای آمادگی در این آزمون سطح دروس عمومی دانشگاهی کفایت می‌کند. سوالات معارف اسلامی برای داوطلبان اهل تشیع و اهل تسنن منطبق بر منابع مذهبی خود طرح خواهد شد. در زیر کتب آزمونی (منطبق بر مذهب تشیع شامل درسنامه و تست) برای داوطلبان سردفتری ارائه شده است.

معارف اسلامی سردفتری ازدواج و طلاق
ردیف عنوان کتاب توضیح سفارش
۱ معارف و احکام اسلامی شرح و خلاصه درس همراه با سوالات آزمونی مشاهده و خرید
۲ استخدام یار معارف اسلامی درسنامه جامع نکات طلایی همراه تست مشاهده و خرید

متون فقهی مباحث نکاح و طلاق

متون فقه از مباحث نکاح و طلاق با ضریب ۳ یکی از مواد امتحانی آزمون سردفتری ازدواج و طلاق سال ۱۴۰۱ می‌باشد. ابواب فقهی نکاح، طلاق، خلع و مبارات، ایلاء، لعان و ظهار (برای اهل تشیع کتاب شرح لمعه شهید ثانی کفایت می‌کند) مباحث نکاح و طلاق آزمون سردفتری ازدواج و طلاق پوشش می‌دهند. سوالات متون فقه آزمون سردفتری ازدواج و طلاق برای داوطلبان اهل تشیع و اهل تسنن منطبق بر منابع مذهبی خود طرح خواهد شد. در زیر کتب آزمونی (برای اهل تشیع) برای داوطلبان سردفتری ارائه شده است.

متون فقه سردفتری ازدواج و طلاق
ردیف عنوان کتاب توضیح سفارش
۱ فقه خانواده گزیده کتاب شرح لمعه از ابواب مربوط به نکاح و طلاق همراه با درسنامه روان مشاهده و خرید
۲ ترجمه و تبیین شرح لمعه – جلد ۹ + جلد ۱۰ مسائل عربی همراه با ترجمه و تبیین آن مشاهده و خرید
برای متون فقه سردفتری ازدواج و طلاق مطالعه ابواب نکاح، طلاق، خلع و مبارات، ایلاء، لعان و ظهار از کتب آزمونی متون فقه کارشناسی ارشد نیز مناسب می‌باشد

حقوق مدنی آزمون سردفتری ازدواج و طلاق

حقوق مدنی با ضریب ۳ جزء مواد امتحانی آزمون سردفتری ازدواج و طلاق ۱۴۰۱ می‌باشد. از آنجا که مبحث مشخصی برای حقوق مدنی معین نشده است، درس‌های مدنی ۱ تا ۸ میتوانند در آزمون مورد نظر قرار بگیرند. با این وجود احتمال طرح سوالات بیشتر از مباحث حقوق مدنی ۵ (حقوق خانواده) وجود دارد، بنابراین داوطلبان بهتر است تمرکز بیشتری روی مباحث خانواده از حقوق مدنی داشته باشند. در زیر کتب مناسب حقوق مدنی برای این آزمون همراه با ویژگی ارائه شده است.

حقوق مدنی سردفتری ازدواج و طلاق
ردیف عنوان کتاب توضیح سفارش
۱ قانون مدنی متن مواد قانون مدنی همراه با آرای وحدت رویه (مناسب مطالعه مواد قانونی) مشاهده و خرید
۲ تست حقوق مدنی دکتر شهبازی تست های آزمونی و تالیفی طبقه بندی شده همراه با پاسخ تشریحی مشاهده و خرید
در صورت مطالعه مواد قانونی مواد ۱۰۳۴ تا ۱۱۵۷ قانون مدنی را با تمرکز بیشتر بخوانید و همچنین قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ مطالعه بکنید

مقررات دفاتر ازدواج و طلاق

مقررات دفاتر ازدواج و طلاق با ضریب ۳ یکی از مواد مهم آزمون سردفتری ازدواج و طلاق سال ۱۴۰۱ می‌باشد. از آنجا که قوانین و مقررات مشخصی اعلام نشده است، «مقررات دفاتر ازدواج و طلاق» شامل هر قوانین و مقررات که مرتبط به ثبت ازدواج و طلاق می‌باشد، می‌شود.

دقت کنید مقررات دفاتر ازدواج و طلاق مدنظر در آزمون می‌باشد و تنها قوانین و مقررات مرتبط به اجرای ثبت ازدواج و طلاق شامل می‌شود (قوانین مدنی ازدواج و طلاق ارتباطی به این مورد آزمون ندارد)

مقررات دفاتر ازدواج و طلاق
ردیف عنوان کتاب توضیح سفارش
۱ قوانين و مقررات مربوط به ازدواج و طلاق متن مواد قانون مدنی همراه با آرای وحدت رویه (مناسب مطالعه مواد قانونی) مشاهده و خرید
۲ محشای مقررات دفاتر ازدواج و طلاق شامل کلیه مقررات دفاتر ازدواج و طلاق با آخرین تغییرات همراه با حاشیه نویسی توضیحی و تنقیحی مشاهده و خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام