کتاب استخدامی اداری ها
سازمان ملی بهره‌وری

آیین‌نامه ارتقای چرخه بهره‌وری سال ۱۴۰۱

آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع: ارتقای بهره‌وری (تصویب‌نامه شماره ۴۹۹۱۰/ت۵۹۹۱۰هـ مورخ ۳۰/۳/۱۴۰۱ هیئت وزیران)

وزارت جهاد کشاورزی- وزارت آموزش و پرورش- وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت راه و شهرسازی- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هیئت وزیران در جلسه ۲۵/۳/۱۴۰۱ به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (و) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۹۵-.

۲- قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور.

۳- سازمان: سازمان ملی بهره وری ایران.

۴- دستگاه اصلی: دستگاه‌های موضوع بند (۳) ماده (۱) آیین‌نامه اجرائی بند (الف) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۴۹۲/ت۵۹۷۴۸هـ مورخ ۴/۲/۱۴۰۱.

۵- دستگاه متولی بخش: دستگاه‌های به شرح جدول پیوست این آیین نامه که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است.

۶- دستگاه تابع: دستگاه های موضوع بند (۴) ماده (۱) آیین نامه اجرائی بند (الف) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۴۹۲/ت۵۹۷۴۸هـ مورخ ۴/۲/۱۴۰۱.

۷- موافقتنامه: سند موضوع بند (۸) ماده (۱) آیین نامه اجرائی بند (الف) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون موضوع تصویبنامه شماره ۱۵۴۹۲/ت۵۹۷۴۸هـ مورخ ۴/۲/۱۴۰۱.

۸- راهنمای اجرایی: روش اجرایی بند (الف) ماده (۵) قانون برنامه موضوع دستورالعمل شماره ۴۰۶۰۳۱ مورخ ۱/۸/۱۳۹۷ سازمان اداری و استخدامی کشور و دستورالعمل های مرتبط با آن در چارچوب این آیین نامه که از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور یا سازمان حسب مورد در طول سال ابلاغ می‌شود.

۹- چرخه بهره‌وری: مجموعه‌ای یکپارچه از فعالیت‌های نظام‌مند برنامه‌ریزی، اجرا، اندازه‌گیری، تحلیل و ارتقای بهره‌وری که به صورت تکرارشونده و مستمر انجام می‌شود.

۱۰- شاخص بهره‌وری: شاخص‌هایی که استفاده کارا و اثربخش دستگاه‌های اجرایی و واحدهای اقتصادی از عوامل تولید (نیروی کار، سرمایه‌های فیزیکی، کالا و خدمات واسطه‌ای) و ترکیب بهینه این عوامل را نشان می‌دهد.

در حال تکمیل….

دانلود فایل کامل تصویب‌نامه ابلاغی

ماده ۱۳- شرکت‌های دولتی مکلفند قبل از پرداخت هر گونه پاداش سالانه به اعضای هیئت مدیره و مدیران خود، در چارچوب ماده (۸۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت -مصوب ۱۳۴۷- با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به اخذ تأییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام نماید.

ماده ۱۴- نظام جبران خدمات کارکنان دولت منطبق با عملکرد بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی کشور تابع دستورالعمل موضوع ماده (۴۳) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور می‌باشد.

ماده ۱۵- در راستای اهداف مندرج در سند تحول دولت مردمی، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است محورهای ارزیابی شاخص‌های جشنواره شهید رجایی سال ۱۴۰۲ را بر اساس سطح استقرار چرخه بهره‌وری و پیشرفت برنامه‌های ارتقای بهره‌وری مصوب در سال ۱۴۰۱ تدوین نماید.

تبصره- دستگاه اصلی و کمیته بهره وری استان موظفند تا مهر ماه سال جاری شاخص‌های اختصاصی بهره‌وری اولویت‌دار را بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تهیه و ابلاغ می گردد، تهیه و به تصویب سازمان برساند.

ماده ۱۶- سازمان مکلف است ضمن نظارت بر تحقق بند (و) تبصره (۱۸) قانون و اهداف شاخص‌های پیش‌بینی شده در آن، کارنامه بهره‌وری دستگاه اصلی و شرکت‌های دولتی را بر مبنای شاخص‌های مذکور تدوین و گزارش شش‌ماهه آن را به هیئت وزیران و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

محمد مخبر- معاون اول رییس‌جمهور

مطلب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام