کتاب استخدامی اداری ها
برنامه پنجم

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۱۹۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوبه ۱۱۱۷۴۸/ت۴۸۱۵۲هـ مورخ ۵/۶/۱۳۹۱)

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت کشور ـ وزارت نفت

وزارت نیرو ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

سازمان حفاظت محیط زیست

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، کشور، نفت، نیرو، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بند (الف) ماده (۱۹۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب‌ نمود:

ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- پسماندهای شهری: پسماندهایی از قبیل زباله‌های خانگی و نخاله‌‌های ساختمانی که به صورت معمول از فعالیتهای روزمره انسانها در محدوده شهرها تولید می‌شوند و براساس قانون، مدیریت اجرایی آنها بر عهده شهرداریها قرار دارد،.

ب- شهرهای ساحلی: کلیه شهرهای واقع در حاشیه دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان مطابق جدول پیوست شماره (۱) که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است.

ج- تالاب‌های داخلی: شامل مردابها، باتلاقها و لجن‌زارها یا آبهای طبیعی یا مصنوعی اعم از دائمی یا موقت که دارای آبهای تلخ یا شور به صورت راکد یا جاری می‌باشند و در محدوده جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرند.

د- شهرهای حاشیه تالاب داخلی: کلیه شهرهای واقع در محدوده بلافصل تالابهای داخلی مطابق جدول پیوست شماره (۲) که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است.

هـ- کارگروه ملی: کارگروه موضوع ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۸۴۸۸/ت۳۲۵۶۱هـ مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۴ .

و- روشهای نوین و فناوریهای جدید: کلیه روشهایی که براساس یافته‌های جدید علمی و بکارگیری فناوریهای نوین موجب حداکثر بازیابی مواد و حداقل آلودگیهای محیط زیستی شوند. از قبیل تبدیل پسماندها به کودهای زیستی، بازیافت انرژی، دفن بهداشتی و مهندسی به تشخیص کارگروه ملی.

ز- شهرهای بالای دویست هزار نفر جمعیت: شهرهای بالای دویست هزار نفر براساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ مرکز آمار ایران مطابق جدول پیوست شماره (۳) که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است.

ح- کارگروه استانی: کارگروه موضوع تبصره ماده (۲) آیین‌نامه قانون مدیریت پسماندها موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۸۴۸۸/ت۳۲۵۶۱هـ مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۴.

ماده ۲- کلیه شهرداریهای مشمول این قانون موظفند حداکثر یکسال پس از ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به تدوین برنامه جامع مدیریت پسماندهای شهری براساس دستورالعمل طرح جامع مدیریت پسماندها مصوب وزارت کشور اقدام و پس از تصویب در کارگروه استانی به نحوی اقدام نمایند که از سال پایانی برنامه پنجساله پنجم ضمن به کارگیری روشهای نوین، هر گونه دفن غیربهداشتی در این شهرها انجام نشود.

ماده ۳- سـازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همـکاری دستگاههای عضو کارگروه ملی مدیریت پسماند نسبت به تدوین «نحوه حمایت از روشها و فناوریهای نوین مدیریت پسـماند» موضوع این آییـن‌نامه و با اولـویت بـخش خصـوصی اقـدام و پس از تصویب در کارگروه ملی، تسهیلات لازم برای حمایت از این برنامه را پیش‌بینی و به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور جهت درج در لایحه بودجه سالانه اعلام نماید.

ماده ۴- وزارت جهاد کشاورزی موظف است برنامه حمایتی لازم جهت اختصاص تسهیلات برای حمایت از تولید و ترویج استفاده از کودهای آلی و زیستی را با رعایت بند (ز) ماده (۱۴۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه تهیه و پس از تأیید کارگروه ملی به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور جهت درج در لایحه بودجه سالانه اعلام نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

 

 جدول پیوست ۱ـ فهرست شهرهای ساحلی کشور

ردیف

نام استان

نام شهر

             ۱          

بوشهر

سیراف

             ۲          

بوشهر

بندر دیلم

             ۳          

بوشهر

امام حسن

             ۴          

بوشهر

بندر گناوه

             ۵          

بوشهر

بندر ریگ

             ۶          

بوشهر

خارک

             ۷          

بوشهر

بوشهر

             ۸          

بوشهر

بنک

             ۹          

بوشهر

نخل تقی

           ۱۰        

بوشهر

عسلویه

           ۱۱        

بوشهر

دلوار

           ۱۲        

بوشهر

بندر دیر

           ۱۳        

بوشهر

بندر کنگان

           ۱۴        

بوشهر

بردستان

           ۱۵        

خوزستان

بندر ماهشهر

           ۱۶        

خوزستان

خرمشهر

           ۱۷        

خوزستان

بندر امام خمینی

           ۱۸        

خوزستان

آبادان

           ۱۹        

خوزستان

مینوشهر

           ۲۰        

خوزستان

اروند کنار

           ۲۱        

خوزستان

چونبده

           ۲۲        

خوزستان

مقاومت

           ۲۳        

سیستان و بلوچستان

کنارک

           ۲۴        

سیستان و بلوچستان

چاه بهار

           ۲۵        

گلستان

بندر ترکمن

           ۲۶        

گلستان

بندر گز

           ۲۷        

گیلان

آستارا

           ۲۸        

گیلان

لوندویل

           ۲۹        

گیلان

حویق

           ۳۰        

گیلان

لیسار

           ۳۱        

گیلان

بندر انزلی

           ۳۲        

گیلان

کیاشهر

           ۳۳        

گیلان

کلاچای

           ۳۴        

گیلان

واجارگاه

           ۳۵        

گیلان

چابکسر

           ۳۶        

گیلان

رودسر

           ۳۷        

گیلان

چوبر

           ۳۸        

گیلان

جاف و چمخاله

           ۳۹        

مازندران

رامسر

           ۴۰        

مازندران

تنکابن

           ۴۱        

مازندران

خرم آباد

           ۴۲        

مازندران

نشتارود

           ۴۳        

مازندران

عباس‌آباد

           ۴۴        

مازندران

بابلسر

           ۴۵        

مازندران

سلمان شهر

           ۴۶        

مازندران

کلارآباد

           ۴۷        

مازندران

فریدونکنار

           ۴۸        

مازندران

سرخرود

           ۴۹        

مازندران

چالوس

           ۵۰        

مازندران

محمودآباد

           ۵۱        

مازندران

نور

           ۵۲        

مازندران

رویان

           ۵۳        

مازندران

کتالم و سادات شهر

           ۵۴        

مازندران

نوشهر

           ۵۵        

مازندران

فریم

           ۵۶        

مازندران

ایزدشهر

           ۵۷        

مازندران

شیرود

           ۵۸        

مازندران

هچیرود

           ۵۹        

هرمزگان

بندرعباس

           ۶۰        

هرمزگان

بندر خمیر

           ۶۱        

هرمزگان

هرمز

           ۶۲        

هرمزگان

قشم

           ۶۳        

هرمزگان

بندر چارک

           ۶۴        

هرمزگان

سوزا

           ۶۵        

هرمزگان

کنگ

           ۶۶        

هرمزگان

بندر لنگه

           ۶۷        

هرمزگان

کیش

           ۶۸        

هرمزگان

بندر جاسک

           ۶۹        

هرمزگان

ابوموسی

           ۷۰        

هرمزگان

درگهان

           ۷۱        

هرمزگان

گروک

 

جدول پیوست۲ـ فهرست شهرهای حاشیه تالاب‌ها 

ردیف

نام استان

نام شهر

             ۱          

آذربایجان غربی

قوشجی

             ۲          

کردستان

مریوان

             ۳          

اردبیل

اردبیل

             ۴          

آذربایجان غربی

بازرگان

             ۵          

مازندران

کله بست

             ۶          

مازندران

فریدونکنار

             ۷          

لرستان

دورود

             ۸          

همدان

اسدآباد

             ۹          

گیلان

بندر انزلی

           ۱۰        

گیلان

کیاشهر

           ۱۱        

آذربایجان شرقی

شرفخانه

           ۱۲        

هرمزگان

بندر خمیر

           ۱۳        

خوزستان

ایذه

           ۱۴        

خوزستان

رفیع

           ۱۵        

خوزستان

شادگان

           ۱۶        

خوزستان

بندر امام خمینی

           ۱۷        

خوزستان

آبادان

           ۱۸        

بوشهر

عسلویه

           ۱۹        

بوشهر

بردخون

           ۲۰        

خوزستان

چونبده

           ۲۱        

خوزستان

شرافت

           ۲۲        

هرمزگان

کوشکنار

           ۲۳        

خوزستان

دارخوین

           ۲۴        

کردستان

برده رثه

  

جدول پیوست۳ـ فهرست شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت 

ردیف

نام استان

نام شهر

             ۱          

آذربایجان شرقی

تبریز

             ۲          

آذربایجان غربی

ارومیه

             ۳          

آذربایجان غربی

خوی

             ۴          

اردبیل

اردبیل

             ۵          

اصفهان

اصفهان

             ۶          

اصفهان

خمینی‌شهر

             ۷          

اصفهان

کاشان

             ۸          

اصفهان

نجف‌آباد

             ۹          

البرز

کرج

           ۱۰        

تهران

تهران

           ۱۱        

تهران

اسلامشهر

           ۱۲        

تهران

شهریار

           ۱۳        

تهران

قدس

           ۱۴        

تهران

قرچک

           ۱۵        

تهران

گلستان

           ۱۶        

تهران

ملارد

           ۱۷        

تهران

ورامین

           ۱۸        

خراسان رضوی

مشهد

           ۱۹        

خراسان رضوی

سبزوار

           ۲۰        

خراسان رضوی

نیشابور

           ۲۱        

خوزستان

اهواز

           ۲۲        

خوزستان

آبادان

           ۲۳        

خوزستان

دزفول

           ۲۴        

زنجان

زنجان

           ۲۵        

سیستان و بلوچستان

زاهدان

           ۲۶        

فارس

شیراز

           ۲۷        

قزوین

قزوین

           ۲۸        

قم

قم

           ۲۹        

کردستان

سنندج

           ۳۰        

کرمان

سیرجان

           ۳۱        

کرمان

کرمان

           ۳۲        

کرمانشاه

کرمانشاه

           ۳۳        

گلستان

گرگان

           ۳۴        

گیلان

رشت

           ۳۵        

لرستان

بروجرد

           ۳۶        

لرستان

خرم‌آباد

           ۳۷        

مازندران

آمل

           ۳۸        

مازندران

بابل

           ۳۹        

مازندران

ساری

           ۴۰        

مرکزی

اراک

           ۴۱        

مرکزی

ساوه

           ۴۲        

هرمزگان

بندر عباس

           ۴۳        

همدان

همدان

           ۴۴        

یزد

یزد

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام