کتاب استخدامی اداری ها
بیمه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

نحوه محاسبه و تعیین میزان بخشودگی سود اقساط وام در صورت بازپرداخت قبل از سررسید

شرایط بخشودگی سود اقساط تسهیلات (وام) در صورت بازپرداخت قبل از سررسید (بخشنامه مورخ ۴/۹/۱۴۰۰ بانک مرکزی)

احتراماً، بدین وسیله به استحضار می رساند، با هدف ایجاد وحدت رویه در اجرای مفاد تبصره (۴) ماده (۹) سیاست های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور مصوب جلسه مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۰ شورای پول و اعتبار و همچنین تسهیل اجرای حکمی از مفاد فرم های یکنواخت اعطای تسهیلات بانکی مصوب شورای محترم پول و اعتبار که اشعار می دارد:

«در صورتی که مشتری مبادرت به تسویه پیش از موعد تمام یا قسمتی از بدهی خود نماید، بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی موف است حداقل ۹۰ درصد سود مستتر در اقساط زودپرداخت را متناسب با مدت باقیمانده تا سررسید قسط با اقساط پرداخت شده به عنوان پاداش به مشتری مسترد نماید.»

نحوه محاسبه و تعیین میزان بخشودگی بخشی از سود مستتر در اقساط تسهیلات [ وام ] در صورت بازپرداخت قبل از سررسید، در جلسه مورخ ۱۴/۶/۱۴۰۰ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مطرح و مورد تأیید قرار گرفت که به شرح پیوست برای استحضار ایفاد می‌گردد. شایان ذکر است، بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی قبل از سررسید صرفاً در صورتی مشمول محاسبه بخشودگی بخشی از سود می گردد که مبلغ پرداخت شده حداقل معادل مبلغ یک قسط کامل بوده و به مدت حداقل یک ماده زودتر از سررسید قسط به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی پرداخت شود.

در خاتمه ضمن اعلام این که، مقتضی است به قید فوریت، زیرساخت های فنی و اطلاعاتی لازم به منظور اجرای مفاد مصوبه مزبور تمهید شود، خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به واحدهای ذیربط آن بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی

اداره مطالعات و مقررات بانکی

اعلام شرایط بخشودگی سود اقساط وام

اعلام شرایط بخشودگی سود اقساط وام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام