کتاب استخدامی اداری ها
بیمه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

اصلاح تصويبنامه تنقيحی هيات وزيران در زمينه بيمه خسارات شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسايل نقليه زمينی

اصلاح تصويبنامه تنقيحی هيات وزيران در زمينه بيمه خسارات شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسايل نقليه زمينی (تصویب‌نامه شماره ۱۳۹۳۸۲/ت۶۰۴۶۲ مورخ ۷/۸/۱۴۰۱ هیئت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی- معاونت حقوقی رییس‌جمهور

هیئت وزیران در جلسه ۱/۸/۱۴۰۱ به پیشنهاد شماره ۱۲۰۰۹۱ مورخ ۱۰/۷/۱۴۰۱ معاونت حقوقی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و به استناد تبصره اصلاحی بند (۱) ماده (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور -مصوب ۱۳۸۹- و در اجرای بند (۶) تصویب‌نامه شماره ۲۵۸۱۷/ت۵۷۶۲۷هـ مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۹ تصویب کرد:

اصلاح تصويبنامه تنقيحی هيات وزيران در زمينه بيمه خسارات شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسايل نقليه زمينی

تصویب‌نامه شماره ۲۵۸۱۷/ت۵۷۶۲۷هـ مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱- یک ردیف به شرح زیر به پیوست شماره (۱) الحاق می‌شود:

ردیف عنوان مصوبه تاریخ تصویب شماره و تاریخ ابلاغ نحوه  اعمال نسخ
تعیین حداقل سرمایه مؤسسات ایرانی موضوع ماده (36) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری برای مؤسسات بیمه غیردولتی -مصوب 1395- کل مصوبه کل مصوبه نسخ می‌شود

۲- ردیف (۱۴) پیوست (۲) حذف و سه ردیف به شرح زیر به پیوست یاد شده الحاق می‌شود:

ردیف عنوان مصوبه تاریخ تصویب شماره و تاریخ ابلاغ
تصویب‌نامه تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه شخص ثالث -ماده (2)، تبصره (1) ماده (2)، مواد (3)، (4)، (5)، (6) و (7)
تصویب‌نامه در خصوص تعیین حداقل سرمایه مؤسسات بیمه ایرانی موضوع ماده (36) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری برای مؤسسات بیمه غیردولتی
آیین‌نامه تبصره (5) ماده (18) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

۳- ردیف (۲۴) ضمیمه (۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

عنوان مصوبه تاریخ تصویب شماره و تاریخ ابلاغ
تصویب‌نامه تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه شخص ثالث -ماده (۱)، تبصره (۲)، تبصره‌های ماده (۳) و (۴) مواد (۸) الی (۲۸) ۸/۱۲/۱۳۸۹ ۳۴۶۰۸/ت۴۱۵۷۴ک
۱۹/۲/۱۳۹۰

محمد مخبر- معاون اول رییس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام