کتاب استخدامی اداری ها
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

قانون معافیت از مالیات وجوهی که تحت هر عنوان به استثنای حقوق و فوق‌العاده شغل به پزشکان، دندانپزشکان و‌دکترهای داروساز و دامپزشکان پرداخت می‌شود

قانون معافیت از مالیات وجوهی که تحت هر عنوان به استثنای حقوق و فوق‌العاده شغل به پزشکان، دندانپزشکان و‌دکترهای داروساز و دامپزشکان پرداخت می‌شود (مصوب ۱۳۶۲/۰۸/۲۲)

‌ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون وجوهی که تحت عناوین اضافه کار، محرومیت از مطب، حق‌الزحمه کار اضافی، حق کشیک و آنکال و‌ فوق‌العاده محل خدمت یا خارج از مرکز حسب مورد به پزشکان، دندانپزشکان، دکترهای داروساز، دامپزشکان و پیراپزشکان شاغل در وزارتخانه‌ها و‌مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است توسط این سازمانها پرداخت می‌شود، از پرداخت مالیات بر درآمد‌معاف می‌باشد و نیز حقوق و فوق‌العاده‌های شغل پزشکان و پیراپزشکان و دکترهای داروساز و دندانپزشکان و دامپزشکان شاغل در سازمانهای‌فوق‌الذکر که محل خدمت آنها در روستاها و همچنین در نقاط محروم کشور طبق لیست سازمان برنامه و بودجه که در آن شاخص پزشکی اولویت دارا‌می‌باشد، از پرداخت مالیات معاف است.

‌تبصره – درآمدی که از محل طرح کارانه (‌فی‌فر سرویس) به دست می‌آید از این معافیت مستثنی خواهد بود.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی‌تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام