کتاب استخدامی اداری ها
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

افزایش حقوق سال ۹۹ مشاغل کارگری دانشگاه های علوم پزشکی

ابلاغ افزایش حقوق مشاغل کارگری وزارت بهداشت (تبصره ۱ ماده ۳۲ آیین نامه) در سال ۱۳۹۹ (بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

رییس/ سرپرست محترم دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی…

رییس محترم انستیتو پاستور ایران

رییس محترم مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

رییس محترم صندوق رفاه دانشجویان

با سلام؛

به استناد ماده ۶۲ و تبصره ۱ ماده ۳۲ آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیرهیأت علمی و با توجه به بخشنامه های شماره ۷۹۳۳ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۹ و شماره ۴۸۶۹۲ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میزان حقوق پایه، کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار، حق مسکن و مبلغ کمک عائله مندی (اولاد) کارکنان قرارداد مشاغل کارگری (تبصره ۱ ماده ۳۲ آیین نامه) در سال ۱۳۹۹ به شرح ذیل ابلاغ می شود. لازم است نسبت به تمدید قرارداد کارکنان مذکور وفق مقررات از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۹ اقدام لازم معمول گردد.

۱. حقوق پایه مبلغ ۲۰.۰۲۲.۸۲۹ (بیست میلیون و بیست و دو هزار و هشتصد و بیست و نه) ریال می باشد.

۲. افزایش کمک هزینه مسکن سال ۱۳۹۹ پس از تصویب و ابلاغ از سوی مراجع مربوطه اعمال شود.

شناسنامه قانون | Flag 3 ببینید: مصوبه افزایش حق مسکن کارگران (سال ۱۳۹۹)

۳. کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار ماهیانه مبلغ ۴.۰۰۰.۰۰۰ (چهار میلیون) ریال می‌باشد.

۴. مبلغ کمک عائله مندی (اولاد) از ۱/۱/۱۳۹۹ تا ۳۱/۳/۱۳۹۹ مبلغ ۱.۸۳۵.۴۲۷ (یک میلیون هشتصد و سی و پنج هزار و چهارصد و بیست و هفت) ریال و از ۱/۴/۱۳۹۹ تا پایان سال جاری مبلغ ۱.۹۱۰.۴۲۷ (یک میلیون و نهصد و ده هزار و چهارصد و بیست و هفت) ریال برای هر فرزند می‌باشد.

۵. به استناد بند ۲ و تبصره ۳ بخشنامه‌های فوق نسبت به برقراری روزانه مبلغ ۵۸.۳۳۳ (پنجاه و هشت هزار و سیصد و سی و سه) ریال و ماهیانه مبلغ ۱.۸۰۸۰.۳۲۳ (یک میلیون و هشتصد و هشت هزار و سیصد و بیست و سه) ریال از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۹ تا ۳۱/۳/۱۳۹۹ و روزانه مبلغ ۳۳.۳۳۳ (سی و سه هزار و سیصد و سی و سه) ریال و ماهیانه مبلغ ۹۹۹.۹۹۰ (نهصد و نود و نه هزار و نهصد و نود) ریال از ۱/۴/۱۳۹۹ تا پایان سال جاری به عنوان پایه سنوات اقدام شود. این مبلغ با توجه به ماده ۱۳ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل، حق شاغل و …، در فوق العاده جذب هیأت امناء محاسبه نمی شود.

دکتر سعید نمکی- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام