کتاب استخدامی اداری ها
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

آیین‌نامه پوشش بیمه سلامت برای افراد خارجی مقیم در کشور

آیین‌نامه اجرایی پوشش بیمه سلامت برای افراد خارجی مقیم در کشور (تصویبنامه شماره ۴۵۵۹۱/ت۵۷۲۴۱هـ مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۹ هیئت وزیران)

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت کشور

وزارت امور خارجه- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه ۲۵/۴/۱۳۹۹ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد جزء (۵) بند (ب) ماده (۷۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۹۵- آیین‌نامه اجرایی جزء یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی جزء (۵) بند (ب) ماده (۷۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- وزارت: وزارت کشور (اداره کل امور  اتباع و مهاجرین خارجی).

۲- سازمان: سازمان بیمه سلامت ایران.

۳- افراد خارجی مقیم کشور: کلیه افراد خارجی مقیم کشور از جمله پناهندگان گروهی دارای مدارک قانونی مورد تأیید وزارت و افراد خارجی دارای گذرنامه که حداقل یک سال مجوز اقامت در کشور را داشته باشند.

۴- حق بیمه: سرانه بیمه پایه سلامت افراد خارجی مقیم کشور که سالانه توسط هیئت وزیران تعیین می‌شود.

۵- مشمولین آسیب‌پذیر: آن دسته از افراد خارجی مقیم کشور که مبتلا به بیماری خاص هستند و با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی خانوار و اعلام وزارت، آسیب‌پذیر محسوب می‌شوند.

ماده ۲- کلیه افراد خارجی مقیم کشور به استثنای افرادی که به موجب قوانین و مقررات مربوط دارای بیمه پایه سلامت از صندوق‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه‌گر باشند، مشمول این آیین‌نامه هستند.

تبصره- کلیه صندوق‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه‌گر موظفند اطلاعات مربوط به مشترکین بیمه پایه سلامت افراد خارجی مقیم کشور را به وزارت و سازمان ارسال کنند.

ماده ۳- وزارت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه با هماهنگی سازمان، نسبت به تدوین ساز و کار مناسب جهت اطلاع‌رسانی در راستای افزایش سطح آگاهی مشمولین پوشش بیمه پایه سلامت موضوع این آیین‌نامه و مزایای آن اقدام کند. سازمان مکلف است اطلاعات لازم در این خصوص را مطابق درخواست وزارت در اختیار آن قرار دهد.

ماده ۴- نرخ حق بیمه افراد مشمول این آیین‌نامه همه ساله در اجرای ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه با پیشنهاد سازمان و با همکاری وزارت کشور و با رعایت ساز و کار مندرج در ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور -مصوب ۱۳۹۵- به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۵- مشمولین این آیین‌نامه مکلفند صد درصد (۱۰۰%) حق بیمه خدمات درمانی را جهت برقراری پوشش بیمه سلامت اعضای خانوار به صورت ماهانه پرداخت کنند. حق بیمه مشمولین آسیب‌پذیر به صورت پنجاه درصد (۵۰%) از طریق یارانه دولت و پنجاه درصد (۵۰%) توسط خود فرد یا در صورت تحقق از محل کمک‌های بین‌المللی برای پناهندگان گروهی تأمین می‌شود.

تبصره ۱- تداوم پوشش بیمه سلامت منوط به پرداخت حق بیمه است.

تبصره ۲- شناسایی مشمولین آسیب‌پذیر بر اساس دستورالعملی خواهد بود که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، با مسولیت وزارت و با همکاری سازمان تهیه و ابلاغ می‌شود.

ماده ۶- وزارت موظف است امکان احراز هویت کلیه بیمه‌شوندگان افراد خارجی مقیم کشور را از طریق شناسه واحد برخط برای سازمان فراهم کند.

ماده ۷- بسته خدمتی سازمان برای مشمولین این آیین‌نامه در بخش سرپایی، بستری و بستری موقت، مشابه سایر بیمه‌شدگان است.

ماده ۸- کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط با امور افراد خارجی مقیم کشور ملزم به ارایه اطلاعات مورد نیاز موضوع این آیین‌نامه به وزارت هستند.

ماده ۹- سازمان موظف است اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این آیین‌نامه را به صورت سالانه پیشنهاد کند و سازمان برنامه و بودجه کشور آن را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید. وزارت و سازمان مکلفند در مقاطع زمانی شش‌ماهه گزارش عملکرد این آیین‌نامه را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه کنند.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام