کتاب استخدامی اداری ها
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دستورالعمل خريد خدمات گروه پرستاری بيمارستان‌ها و مراكز آموزشی و درمانی

دستورالعمل خريد خدمات گروه پرستاري در بيمارستان‌ها و مراكز آموزشي و درمانی (مصوب هیئت امنا)

این دستورالعمل به استناد ماده ۲۲ آیین نامه اداری واستخدامی کارکنان غیرهیات علمی به منظور تأمین نیروی پرستاری مورد نیاز مراکز آموزشی و درمانی و بیمارستان‌های تحت پوشش موسسه به صورت حجمي (بر اساس نفر ساعت) در ۱۵ ماده و ۵ تبصره تدوین و به تصویب هیات امناء رسید.

دستورالعمل خريد خدمات گروه پرستاری در بيمارستان‌ها و مراكز آموزشی و درمانی

ماده ۱: موسسه مجاز است بخشی از خدمات گروه پرستاري مورد نياز مراکز آموزشی و درمانی و بیمارستان‌های تابعه خود را به شرط تامين اعتبار، در چارچوب این دستورالعمل با رعايت نرم‌ها و استانداردهای مصوب به صورت حجمي (بر اساس نفر ساعت) از طریق بخش تعاونی، خصوصی، نهادها وموسسات عمومی غیر دولتی ثبت شده.

ماده۲: نرم‌ها و استانداردهاي گروه پرستاری سالانه توسط وزارت متبوع اعلام مي‌گردد كه موسسه موظف به رعايت آن خواهد بود.

ماده ۳ : موسسه مجاز خواهد بود راساً بر اساس نیازهای مراکز آموزشی و درمانی و بیمارستان‌ها با یک یا چند شرکت تعاونی، خصوصی نهادها و موسسات عمومی غیردولتی قرارداد منعقد و یا اینکه در صورت صلاحدید به واحدهای مذکور تحت پوشش اجازه انعقاد قرارداد در چارچوب این دستورالعمل صادر نماید.

تبصره: تشخیص چگونگی اجرای این ماده و مسئولیت آن با رعایت جمیع جهات با رئیس موسسه خواهد بود.

ماده۴: موسسه مجاز است حجم خدمات گروه پرستاري موجود هر یک از مراکز آموزشی و درمانی و بیمارستان ها را با رعايت نرم‌ها و استانداردهاي موضوع ماده ۲ این دستورالعمل بررسي و در صورت تایید کمبود خدمات گروه پرستاري پس از تعیین ميزان اعتبار لازم و اطمينان از تامين آن و كسب مجوز از معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت متبوع بر اساس ماده «۷» اين دستورالعمل اجازه انعقاد قرارداد در چارچوب اين دستورالعمل را صادر نماید.

ماده ۵: قراردادهای منعقده حداكثر براي يك سال تنظيم مي گردد و كليه مطالبات در پايان سال تسويه شود.

ماده ۶: این دستورالعمل صرفاً در جهت تامین کمبود خدمات گروه پرستاری در مراکز آموزشی و درمانی وبیمارستان‌های تحت پوشش موسسه قابلیت اجرا دارد و قابل تسری برای سایر مشاغل و یا سایر واحدهای موسسه نمي‌باشد.

ماده ۷: موسسه با توجه به منابع مالي هر سال مجاز به انعقاد قرارداد جديد در حجم معين و با تأييد معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت متبوع مي‌باشد.

ماده ۸: مؤسسه موظف است در قسمت تعهدات طرف قرارداد موارد ذيل را به عنوان شرايط اختصاصي نيروهاي مورد پيمان رعايت نمايد:

الف: داشتن مدارک تحصیلی مرتبط و منطبق با شرايط احراز طبقه بندي مشاغل

ب: دارا بودن گواهی پایان خدمت مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان یا معافیت از آن

ج: داشتن گواهی های آموزشی و مهارت های مورد لزوم متناسب با بخش های تخصصی که مقرر است حسب برنامه تنظیمی مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان‌ها در بخش‌های تخصصی و یا فوق تخصصی اشتغال داشته باشد.

د: الزام به رعايت ماده ۳۴ آيين نامه اداري و استخدامي كاركنان غير هيات علمي

هـ: احراز گزينش طبق نظريه هسته گزينش

ماده ۹: حساب مشترکی فی مابین موسسه و شرکت طرف قرارداد در بانک عامل موسسه افتتاح که کلیه پرداختها (اعم از پرداختهای مستقیم به کارکنان و بیمه و مالیات) به این حساب واریز می‌گردد.

ماده ۱۰: موارد مشروحه ذیل علاوه بر سایر تعهدات قانونی در قرارداد منعقده با طرف قرارداد لحاظ گردد:

الف: در قرارداد منعقده حجمي،  نرخ واحد كار  به نفر ساعت بر حسب مشاغل گروه پرستاري براي سال ۱۳۹۳ به شرح ذيل تعيين و تاکید شود حق‌الزحمه افراد بر همین مبنا پرداخت گردد.

۱- مبلغ يك ساعت كار كارشناسان پرستاري، اتاق عمل و هوشبري در قبال ۱۶۰ ساعت كار در ماه در شيفت هاي مختلف طبق برنامه تنظيمي (تمام وقت) ۹۴۰۰۰ ريال مي باشد.

۲- مبلغ يك ساعت كار كاردان هاي اتاق عمل و هوشبري در قبال ۱۶۰ ساعت كار در ماه در شيفت هاي مختلف طبق برنامه تنظيمي (تمام وقت)  ۸۲۰۰۰ ريال مي باشد.

۳- مبلغ يك ساعت كار بهياران در قبال ۱۶۰ ساعت كار در ماه در شيفت هاي مختلف طبق برنامه تنظيمي (تمام وقت) ۷۵۰۰۰ ريال مي باشد.

تبصره ۱: مبلغ کمک عائله مندی طبق قانون کار به جمع حق الزحمه مزد ماهیانه اضافه می گردد.

تبصره ۲:کلیه افراد که مشمول این دستورالعمل موظفند به صورت در گردش (صبح – عصر- شب) ارائه خدمت نمایند.

ب: نرخ فوق العاده اضافه کار

۱- مبلغ يك ساعت اضافه كاركارشناسان پرستاري، اتاق عمل و هوشبري ۶۰۰۰۰ ريال مي باشد.

۲- مبلغ يك ساعت اضافه كار كاردان هاي اتاق عمل و هوشبري ۵۲۵۰۰ ريال مي باشد.

۳- مبلغ يك ساعت اضافه كار بهياران ۴۸۰۰۰ريال مي باشد.

تبصره ۱: سقف اضافه كار هر يك از افراد حداكثر ۸۰ ساعت در ماه تعيين مي گردد. 

تبصره ۲: در ابتداي هر سال تغييرات نرخ موضوع بندهای الف و ب توسط معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت متبوع اعلام خواهد شد.

ماده ۱۱: مبلغ کارانه طرح نظام نوین پرداخت بیمارستانی هر یک از گروه‌های پرستاری معادل کارکنان مشابه قراردادی شاغل در بیمارستان محاسبه و همزمان با پرداخت‌های سایر کارکنان از طریق حساب مشترک در وجه افراد کارسازی می‌شود.

ماده ۱۲: طرف قرارداد مجاز به استفاده از نيروهاي كه به نوعي رابطه استخدامي با دانشگاه/ دانشكده‌هاي علوم پزشكي دارند و بازنشسته نمي‌باشد.

ماده ۱۳: طرف قرارداد مکلف است کلیه نیرو های گروه پرستاری را که جهت اشتغال معرفی می‌نماید تحت پوشش بیمه حرفه‌ای قرار دهد.

ماده ۱۴: نمونه قرارداد مورد نياز في مابين موسسه و طرف قرارداد و همچنين نمونه قرارداد مورد نياز طرف قرارداد با نيروهاي تحت پوشش طبق قانون کار توسط معاونت توسعه مديريت و منابع تدوين و ابلاغ مي‌گردد.

ماده ۱۵: موسسه مي تواند به طرف قرارداد اجازه دهد از نيروهاي پاره وقت ساعتي، حداقل ۸۰ ساعت در ماه استفاده نمايد و نرخ يك ساعت حق‌الزحمه آنان طبق رديف ۱ بند الف ماده «۱۰» اين دستورالعمل پرداخت نمايد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام