کتاب استخدامی اداری ها
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مصوبه پوشش بیمه ای تعرفه تشویقی نسخ الکترونیک

ابلاغ مصوبه پوشش بیمه‌ای تعرفه تشویقی نسخ الکترونیک (تصویبنامه شماره 48900/ت59001هـ مورخ 9/5/1400 هیئت وزیران)

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت- سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه 6/5/1400 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (9) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور -مصوب 1395- تصویب کرد:

در اجرای جزء (2) بند (ک) تبصره (17) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور، سازمان‌های بیمه گر پایه مکلفند از تاریخ ابلاغ تا پایان آذرماه سال 1400، به منظور استقرار نسخه پیچی الکترونیکی به ازای هر فقره نسخ پیچی الکترونیکی در صورتی که نسخه نویسی به صورت الکترونیکی انجام نشده باشد و داروخانه نسخه را در سامانه الکترونیکی ثبت نماید، مبلغ چهل هزار (40.000) ریال به داروخانه‌ها در کلیه بخش‌های ارایه خدمت پرداخت نمایند.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام