کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 91

دستورالعمل نحوه صدوراحكام كارگزيني سال91 كاركنان (بخشنامه 23806/100 مورخ 1/4/1391 معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور)

كليه دستگاه‌هاي اجرايي (ملي و استاني) و دارندگان رديف موضوع جدول شماره (7) قانون بودجه سال 1391 كل كشور

دستگاه‌هاي اجرايي موظفند احكام كارگزيني سال 1391 كاركنان خود را با رعايت ضوابط اجرايي بودجه سال 1391 كل كشور و تصويبنامه شماره 58204/ت48093هـ مورخ 27/3/1391 و تصميم جلسه مورخ 27/3/1391 هيأت وزيران و “دستورالعمل مبادله موافقتنامه اعتبارات سال 1391 دستگاه‌هاي اجرايي” صادر و ابلاغ نمايند.

بهروز مرادي- معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام