آزمون تعیین صلاحیت
بودجه 91

آیین نامه اجرایی بند (۶۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور

آیین نامه اجرایی بند (۶۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور (مصوبه ۱۵۴۰۴۳/ت۴۸۴۰۹هـ مورخ ۶/۸/۱۳۹۱ هیأت وزیران)

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد بند (۶۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده ۱- مشمولان بند (۶۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور که از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۱ تا تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ حائز شرایط زیر باشند می توانند درخواست بازنشستگی نمایند:

الف- بیمه شدگان مرد دارای حداقل شصت سال سن و بیمه شدگان زن دارای حداقل پنجاه و پنج سال سن که حداقل ده سال حق بیمه پرداخت نموده باشند.

ب- افرادی که به تشخیص کمیسیونهای موضوع ماده (۹۱) قانون تأمین اجتماعی- مصوب ۱۳۵۴-  و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از بند (الف) از کارافتاده شده اند ولی از حق مستمری برخوردار نمی باشند.

ماده ۲- افرادی که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت کرده اند می توانند با پرداخت مابه التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ده سال به نرخ سال جاری از امتیاز بازنشستگی برخوردار شوند.

ماده ۳- مبنای کسر حق بیمه ماهانه بیمه شدگان موضوع این آیین نامه که کمتر از  ده سال حق بیمه پرداخت نموده اند حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال ۱۳۹۱ می باشد.

ماده ۴- نحوه محاسبه و تعیین میزان مستمری به شرح زیر می باشد:

الف- میزان مستمری بازنشستگی متقاضیان استفاده از مزایای این آیین نامه با رعایت مفاد ماده (۷۷) قانون تأمین اجتماعی و تبصره آن محاسبه و تعیین می گردد.

ب- مستمری قابل پرداخت معادل مستمری استحقاقی بیمه شده و متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه خواهد بود.

معاون اول رییس جمهور- محمدرضا رحیمی
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام