کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 92

اصلاح آیین‌نامه‌های اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم و بند (۴۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور (تصویبنامه ۱۳۶۵۹۰/ت۵۰۹۷۶هـ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۳)

اصلاح آیین‌نامه‌های اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم و بند (۴۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور (تصویبنامه ۱۳۶۵۹۰/ت۵۰۹۷۶هـ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ هیأت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن وتجارت

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱/۱۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد ۱۰۰/۲۰/۲۳۸۷۷/۹۳ مورخ ۶/۵/۱۳۹۳ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه‌های اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۰۸۳۶/ت۴۸۷۹۳ه- مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۲ و بند (۴۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۰۷۰۰/ت۴۹۵۵۳ه- مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح می‌شوند:

۱- متن زیر جایگزین بند (۲) می‌شود:

در تبصره‌های (۲) و (۳) ماده (۲)، عبارت‌های «سال تجدید ارزیابی» و «تا پایان سال مالی بعد از تجدید ارزیابی دارایی‌ها» و واژه «خود» به ترتیب جایگزین عبارت‌های «سال ۱۳۹۱»، «تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی» و «طی سال ۱۳۹۲» می‌گردد و عبارت «ظرف همین مدت» قبل از عبارت «به حساب سرمایه» اضافه می‌گردد.

۲- متن زیر جایگزین بند (۴) می‌شود:

ماده (۱۰) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده (۱۰)- بنگاه‌های اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین‌نامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد برای سال تجدید ارزیابی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا پایان سال مالی بعد از سال تجدید ارزیابی دارایی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارایه نمایند:

الف- اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی‌ها در پنج سال قبل از سال تجدید ارزیابی.

ب- اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی شرکت‌هایی که سال مالی آنها با سال شمسی مطابقت ندارد نیز مشمول حکم این ماده و تبصره (۲) ماده (۲) می‌باشند.

۳- متون زیر به عنوان بندهای (۶)، (۷) و (۸) به تصویب‌نامه الحاق می‌گردد:

۶- ماده (۳) لغو می‌گردد.

۷- در ماده (۸) عبارت «و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده» حذف می‌گردد و متن زیر جایگزین تبصره آن می‌گردد:

تبصره- تجدید ارزیابی دارایی‌های موضوع این آیین‌نامه در مورد شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به مؤسسات عمومی غیر دولتی و شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد سهام یا سهم‌الشرکه آنان مشترکاً یا منفرداً متعلق به اشخاص مذکور یا دولت و نهادهای عمومی غیردولتی باشد طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب یا مورد تأیید مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می‌گیرد.

۸- این اصلاحیه از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۲ لازم الاجراء می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور- اسحاق جهانگیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام