کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 93

جداول و پیوست های قانون بودجه سال 1393 کل کشور (مصوب 20/11/1392 مجلس شورای اسلامی)

جداول و پیوست های قانون بودجه سال 1393 کل کشور (مصوب 20/11/1392 مجلس شورای اسلامی)

قسمت اول: ماده واحده

ماده واحده لایحه بودجه سال 1393

 متن كامل ضوابط اجرايي بودجه سال 1393 در فرمت پي دي اف (pdf)

 

قسمت دوم: جداول کلان

دانلود كليه جداول ابلاغي در قالب فايل پي دي اف (pdf)

جدول شماره 1- خلاصه بودجه کل کشور

جدول شماره 2- خلاصه درآمدها و هزینه های دولت

جدول شماره 3- خلاصه واگذاری و تملک دارایی های سرمایه ای

جدول شماره 4- خلاصه واگذاری و تملک دارایی های مالی

جدول شماره 5- درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی بر حسب قسمت، بخش، بند و اجزا

جدول شماره 6- برآورد اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور و فصل

جدول شماره 7- خلاصه بودجه دستگاه های اصلی و زیرمجموعه

جدول شماره 8- برآورد اعتبارات تملک دارایی های مالی

جدول شماره 9- برآورد اعتبارات ردیف های متفرقه

جدول شماره 10- تصویر کلان بودجه استانی

جدول شماره 1-10- اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان ها

جدول شماره 11- خلاصه کل منابع و مصارف بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

جدول شماره 1-11- خلاصه کل منابع و مصارف بودجه شرکت های دولتی

جدول شماره 2-12- خلاصه کل منابع و مصارف بودجه بانکها

جدول شماره 3-11- خلاصه کل منابع و مصارف بودجه مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

جدول شماره 12- طرح های قابل اجرا با مشارکت بخش خصوصی موضوع تبصره (8) ماده واحده

جدول شماره 13- اعتبارات موضوع ماده (29) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی

جدول شماره 14- سهمیه استفاده از اوراق مشارکت ارزی یا صکوک اسلامی موضوع جزء (ف) ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه

جدول شماره 15- مطالعه و احداث قطارهای حومه ای جدید موضوع جزء (10) ردیف (550000) جدول شماره (9)

جدول شماره 16- تعرفه های درآمدهای موضوع جدول شماره (5)

جدول شماره 17- کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع جزء (3) ردیف 540000 جدول شماره (9)

جدول شماره 18- توزیع اعتبارات موضوع بند (ج) تبصره (3) ماده واحده

جدول شماره 19- فهرست طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دارای مجوز ماده (32) قانون برنامه چهارم و ماده (215) قانون برنامه پنجم توسعه موضوع ردیف (22) جدول (18)

جدول شماره 20- طرح های مطالعاتی و اجرایی موضوع ردیف 51- 550000

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام