آزمون تعیین صلاحیت
بودجه 94

اصلاح تحريري تبصره ماده (۵) آيين نامه اجرايي تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور (نامه شماره 31765/51902 مورخ 16/3/1394 دبیر هیأت دولت)

اصلاح تحريري تبصره ماده (۵) آيين نامه اجرايي تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور (نامه شماره 31765/51902 مورخ 16/3/1394 دبیر هیأت دولت)

نظر به اينكه در تبصره ماده (۵) تصويب نامه شماره ۲۹۴۳۳/ت۵۱۹۰۲هـ مورخ ۱۰ /۳ /۱۳۹۴، عبارت «مبلغ پنج هزار و پانصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۵) ريال» به صورت عبارت «مبلغ پانصد و پنجاه ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۵۰) ريال» تحرير شده است، مراتب براي اصلاح اعلام مي شود.

محسن حاجي ميرزايي- دبیر هیأت دولت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام