کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 95

اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (14) قانون بودجه سال 1395 کشور (تصویبنامه شماره 162300/ت54073هـ مورخ 21/12/1395 هیأت وزیران)

اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (14) قانون بودجه سال 1395 کشور (تصویبنامه شماره 162300/ت54073هـ مورخ 21/12/1395 هیأت وزیران)

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت نیرو- وزارت نفت- وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت جهاد کشاورزی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه 18/12/1395 به پیشنهاد شماره 100/30/50066/95 مورخ 3/12/1395 وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (پ) ماده (2) آیین نامه اجرایی تبصره (14) قانون بودجه سال 1395 کشور موضوع تصویبنامه شماره 78856/ت53277هـ مورخ 3/7/1395، عبارت “یکصد و دو (102) ریال” به عبارت “هفتاد (70) ریال” و عبارت های “بیست و دو هزار میلیارد (22.000.000.000.000) ریال” به عبارت های “پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال” و عبارت “یک هزار و هشتصد و سی و سه میلیارد (1.833.000.000.000) ریال” به عبارت “یک هزار و دویست و پنجاه میلیارد (1.250.000.000.000) ریال” اصلاح می شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام