فروشگاه کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 97

آیین نامه اجرایی تبصره (19) قانون بودجه سال 1397

آیین نامه اجرایی تبصره (19) قانون بودجه سال 1397 (تصویبنامه شماره 33989/ت55341هـ مورخ 22/3/1397 هیئت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه 13/3/1397 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور، ایین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند و سایر اصطلاحات تابع تعاریف مندرج در دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیردولتی موضوع مصوبه شماره 142600 مورخ 4/7/1394 شورای اقتصاد که در این آیین نامه به اختصار “دستورالعمل ماده (27) قانون الحاق (2)” نامیده می شود، است:

الف- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

ب- بانک عامل: کلیه بانک های توسعه ای و تجاری دولتی و غیردولتی که به حکم قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده اندو

پ- قرارداد عاملیت: قراردادی که بین دستگاه اجرایی، سرمایه گذار و بانک عامل منعقد می شود و در آن چگونگی تودیع منابع تعهد شده دولت و تعهدات بانک عامل و سرمایه گذار مشخص می شود.

ت- قرارداد مشارکت: قرارداد مشارکت عمومی- خصوصی که در آن اجرای طرح های قابل مشارکت و همچنین فعالیت های وابسته به آنها از طرف دولت به بخش خصوصی و تعاونی محول می شود. در قرارداد مشارکت روش و موضوع مشارکت، مشخصات دقیق سطح کمی و کیفی محصول یا خدمات، موارد و نحوه مالکیت، مسئولیت ها و تعهدات طرفین، زمان بندی، تضامین ایفای تعهدات طرفین، نحوه حل و فصل اختلافات طرفین و سایر شرایط لازم تعیین می شود. انواع روش های مشارکت بر اساس تسهیم خطرپذیری (ریسک) بین طرفین، مسئولیت ها و وظایف و نحوه بازگشت سرمایه بخش خصوصی و تعاونی مشخص می شود.

در حال تکمیل…

 

مقررات مرتبط:

-دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیردولتی (مصوب سال 1395)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام