کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 98

آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در خصوص نحوه پرداخت تسهیلات برای بروزرسانی آزمایشگاه های مراکز مؤسسات آموزشی و پژوهشی (تصویبنامه شماره 20753/ت56541هـ مورخ 24/2/1398 هیئت وزیران)

وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سازمان برنامه و بودجه کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه 22/2/1398 به پیشنهاد شماره 58156 مورخ 11/2/1398 سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی و وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و به استناد بند (ک) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- مؤسسات متقاضی: دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فنآوری اعم از دولتی و غیردولتی و مراکز آموزش فنی و حرفه ای.

ب- 

در حال تکمیل..

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام