کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 1399

آیین‌نامه اجرایی جزءهای 2 و 3 بند (د) تبصره 12 قانون بودجه سال 1399

آیین‌نامه اجرایی جزءهای (2) و (3) بند (د) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور (تصویب‌نامه شماره 29245/ت57674هـ مورخ 24/3/1399 هیئت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت آموزش و پرورش

وزارت کشور- وزارت راه و شهرسازی- وزار علوم، تحقیقات و فنآوری

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت جهاد کشاورزی

وزارت نیرو- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه 11/3/1399 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد جزءهای (2) و (3) بند (د) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور آیین‌نامه اجرایی جزءهای یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی جزءهای (2) و (3) بند (د) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشورح مربوط به کار می‌روند:

1- وزارت: ‌وزارت امور اقتصادی و دارایی

2- دستگاه اجرایی: وزارتخانه‌ها،‌ مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی (در مواردی که بهره‌برداری از اراضی و املاک به نمایندگی از دولت به شرکت‌های دولتی واگذار شده باشد)

3- کمیسیون ماده (5): کمیسیون ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران -مصوب 1351- و اصلاحات بعدی آن

4- بند (د): بند (د)‌ تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور

5- سادا: سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی

6- اموال مازاد: اموال منقول و غیرمنقول در اختیار کلیه دستگاه‌های اجرایی که در راستای وظایف ذاتی دستگاه استفاده نمی‌شود و توسط دستگاه اجرایی و یا کارگروه استانی با وزارت و واحدهای استانی آن مازاد تشخیص مازاد تشخیص داده شود.

7- مولدسازی: استفاده از اموال غیرمنقول به عنوان پشتوانه انتشار اوراق صکوک اجاره.

8- کارگروه: کارگروه مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌های دولت.

ماده 2- در اجرای جزء (2) بند (د) برای شناسایی اموال غیرمنقول مازاد به منظور صدور صکوک اجاره و همچنین در اجرای جزء (3) بند (د) برای شناسایی اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد به منظور فروش، سهم هر استان از اموال ذکر شده به شرح جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌گردد. استانداری‌ها مکلف به شناسایی و اعلام آن وزارت هستند. انفال، املاک و اراضی موضوع ماده (6) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن -مسکن 1387- و اصلاحات بعدی آن و موارد مندرج در اصل (83) قانون اساسی جمهوری اسلامی از شمول این آیین‌نامه مستنثی می‌باشند.

تبصره 1- به منظور شناسایی اموال غیرمنقول مازاد دستگاه های اجرایی در سطح استان و بررسی اولیه مستندات مولدسازی و فروش، کارگروهی با مسئولیت استاندار و با عضویت مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان (دبیر کارگروه)، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و مدیر کل یا بالاترین مقام اجاریی دستگاه بهره‌بردار تشکیل می‌گردد. تصمیم‌گیری در کارگروه با موافقت اکثریت (نصف به علاوه یک) اعضا انجام می‌گیرد. اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی ملی نیاز به طرح موضوع در کارگروه نمی‌باشد.

در حال تکمیل…

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام