کتاب استخدامی اداری ها
بخشنامه‌های سازمان اداری و استخدامی کشور

ساماندهی نیروی انسانی مازاد وزارتخانه‌های ادغام‌شده

ساماندهی نیروی انسانی مازاد وزارتخانه‌های ادغام‌شده (بخشنامه ۲۴۷۷۳/۹۰/۲۰۰ مورخ ۲۹/۹/۹۰ معاونت توسعه مدیریت)

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۷/۹/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، به منظور تسهیل در ساماندهی نیروی انسانی وزارتخانه هایی که در اجرای ماده (۵۳) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ادغام شده و پس از ادغام به سایر دستگاه های اجرایی منتقل شده اند، با استناد به ردیف (۵) بند «ب» ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب نمود:

۱- چنانچه در انتقال افراد موضوع این مصوبه شغل آنان تغییر یابد سوابق آنان در شغل قبلی به عنوان تجربه قابل قبول تلقی می گردد.

۲- امتیازات مربوط به دوره های آموزشی مصوب که توسط این قبیل کارمندان و در شغل قبلی براساس نظام آموزش کارمندان دولت کسب شده است با رعایت مقررات مربوط محفوظ خواهد ماند.

تبصره- دوره های آموزشی فوق برای گواهینامه نوع دوم با رعایت قسمت  اخیر ماده (۱۲) نظام آموزش کارمندان دستگاه های اجرایی (موضوع بخشنامه شماره ۱۸۳۴/۲۰۰ مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۰) و سایر مقررات مربوط قابل احتساب می باشد.

۳- رتبه های شغلی کسب شده توسط آنان حفظ می گردد.

۴- در انتقال کارمندان وزارتخانه های ادغامی به دستگاه مقصد حقوق و مزایای آنها در دستگاه جدید با رعایت موارد زیر تعیین می گردد:

الف- چنانچه دستگاه مبداً و مقصد انتقال، هر دو مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باشند در صورتی که کارمند تنزل پست نداشته باشد حقوق و مزایای مستمر وی (به استثنای فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیرمتعارف که براساس شرایط کار در دستگاه مقصد تعیین می گردد) نباید کاهش داشته باشد.

ب‌- در صورتی که دستگاه مبداء مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نباشد و دستگاه مقصد، مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، دستگاه مقصد حکم کارگزینی وی را براساس قانون مدیریت خدمات کشوری در انطباق با احکام کارگزینی کارمندان نظیر صادر می نماید.

لطف‌ا… فروزنده دهكردی- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام