فروشگاه کتاب استخدامی اداری ها
بخشنامه‌های سازمان اداری و استخدامی کشور

تفويض اختيارات به استانداران و فرمانداران ويژه و وزيران و وزراي كشور و دادگستری

تفويض اختيارات به استانداران و فرمانداران ويژه و وزيران و وزراي كشور و دادگستري (مصوبه شماره 107040/ت44444هـ مورخ 7/3/1391 هيأت وزيران)

هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/3/1391 بنا پيشنهاد رييس‌جمهور، معاونين رييس‌جمهور و وزيران و اصول يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند (112) قانون بودجه سال 1391 و به منظور تمركززدايي و تسهيل اجراي وظايف دولت و خدمت‌رساني به مردم و با رعايت اصول يكصد و سي و سوم و يكصد و سي و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

1- كليه اختيارات، مسؤوليت‌ها و وظايف وزيران و رؤساي دستگاه‌هاي ملي و معاونت‌هاي رييس‌جمهور در زمينه فعاليت‌ها، تصميمات و ساير امور از قبيل موافقت، تأييد، صدور مجوز، گواهي، پروانه و عناوين مشابه، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها و معاونت‌هاي يادشده در سطح استاني (به استثناي عزل و نصب مديران، حسب مورد منوط به رعايت قوانين و مقررات مربوط و با مسؤوليت استاندار يا فرماندار ويژه به عهده آنان گذاشته مي‌شود.

2- اختيارات رييس‌جمهور و هيأت وزيران در انجام وظايف مربوط به حوزه هر استان به استاندار ذي‌ربط به عنوان نماينده ويژه موضوع اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي محول مي‌گردد.

3- اختيارات هيأت وزيران موضوع اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي در خصوص تمركززدايي و نيز وظايف مربوط به حوزه هر استان و بند يكصد و دوازدهم قانون بودجه سال 1391 كل كشور به وزيران كشور و دادگستري واگذار مي‌شود. مسؤوليت حسن اجراي اين تصويب‌نامه به عهده وزير كشور و استانداري‌ها و فرمانداري‌هاي ويژه ذي‌ربط مي‌باشد.

4- ابلاغ تصميمات و مصوبات موضوع بندهاي (2) و (3) مذكور حسب مورد با وزيران ياد شده و نماينده ويژه ذي‌ربط رييس‌جمهور بدون نياز به رعايت ماده (19) آيين‌نامه داخلي هيأت وزيران مي‌باشد.

5- واگذاري و تفويض اختيارات موضوع اين تصويب‌نامه مانع اعمال اختيارات توسط رييس‌جمهور و وزيران و معاونت‌هاي رييس‌جمهور نمي‌باشد.

محمدرضا رحيمي- معاون اول رييس‌جمهور

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام