کتاب استخدامی اداری ها
بخشنامه‌های سازمان اداری و استخدامی کشور

مدل تعالی مدیریت منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی

مدل تعالی مدیریت منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی

پیوست ۱- نظام‌نامه تعالی مدیریت منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی

مدل تعالی مدیریت منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی

۱- مقدمه

منابع انسانی یکی از سرمایه‌های مهم و تأثیرگذار در اثربخشی اهداف و مأموریت‌های دستگاه‌های اجرایی است، به طوری که تعالی و سرآمدی منابع انسانی در کنار سایر عوامل به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین کننده تعالی سازمانی به شمار می‌رود. به خاطر رقابت شدید شرکت‌های خصوصی، در فضای دولتی و عمومی رقابت برای جذب منابع انسانی نخبه فشرده‌تر می‌شود، جذب منابع انسانی و بویژه کارکنان دانشی اهمیت بیشتری می‌یابد. به طور کلی می‌توان اینگونه نتیجه گرفت برای اینکه بتوان در صحنه رقابت با بقیه سازمان‌ها موفق شد باید در صحنه شناسایی، جذب، توسعه، انگیزش و نگهداری و جانشین پروری منابع انساین تلاش کرد. بدین منظور دستگاه های اجرایی باید از سازو کار مناسبی استفاده کنند تا در راستای استراتژی‌های سازمان، منابع انسانی خود را هدایت کنند.

مدل تعالی مدیریت منابع انسانی، ساز و کار مناسب و مدلی برای ارزیابی تعالی مدیریت منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی است تا تصویر روشن و اطلاعات کمّی و کیفی مناسب، معتبر، سیستماتیک و یکپارچه از وضعیت تعالی منابع انساین و عملکرد حوزه مدیریت منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی را نشان دهد. این مدل کمک می‌کند تا تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های حوزه مدیریت منابع انسانی، به ارتقاء سطح تعالی نظام مدیریت منابع انسانی دستگاه‌های دولتی بیانجامد و برای دستگاه‌های اجرایی روشن کند که تا چه میزان در جه بالا بردن سطح سرآدی و تعالی منابع انسانی خود برنامه ریزی و اقدام مؤثر و اثربخشی را اعمال نموده اند.

در سطح کلان مدل تعالی مدیریت منابع انسانی، زمینه ارزیابی و سنجش این مهم را برای سازمان اداری و استخدامی کشور فراهم خواهد نمود تا در اتخاذ تصمیمات و سیاست‌های مناسب در سطح ملی و دستگاهی و همچنین ارزیابی مستمر از عملکرد نظام مدیریت منابع انسانی دستگاه ها و شناخت نقاط قوت و ضعف و تعیین حوزه های بهبود و توسعه مدیریت منابع انسانی دستگاه های اجرایی یاری نماید

دستگاه های اجرایی بخش دولتی و عمومی سهم بزرگی در مدیریت امور کشور بر عهده دارند و لازم است از مدل‌های کارآمد در حوزه مدیریت منابع انسانی استفاده کنند و با بومی سازی مدل های جهان، از مدل مناسب برای مدیریت مؤثر منابع انسانی در این سازمان ها بهره گیرند. در بسیاری از کشورهای جهان، بخش عمومی همگام با نهضت مدیریت دولتی نوین با تأکید بر اتخاذ رویکردهای مشابه بخش خصوصی با هدف بهبود پاسخگویی و کیفیت خدمات، به پیاده سازی مدل های مدیریت منابع انسانی و بومی سازی آن روی آورده است. از این جهت مدل تعالی مدیریت منابع انسانی با بهره گیری از جوایز و مدل های بین المللی و ملی در مطالعات تطبیقی در حوزه ملی و بخش دولتی (۳۶ جایزه و مدل مرتبط)، برای سازمان های دولتی و عمومی طراحی شده و امید می رود با چرخه سنجش- تحلیل- بهبود یکپارچه به تعالی وضعیت منابع انسانی کشور منجر شود.

۲- تعاریف واژگان و اختصارات

سازمان: سازمان اداری و استخدامی کشور که در این نظام نامه به اختصار سازمان نامیده می‌شود.

دستگاه‌های اجرایی: تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری

تعاریف مدیریت منابع انسانی: مدل سیستماتیک و یکپارچه که به دستگاه اجرایی کمک می کند تا همه جهت سازها، فرایندها، نایج و نگرش های نابع انسانی را به صورت متعادل و منسجم بهبود بخشد.

اصول بنیادین: اصول حاکم بر تعالی مدیریت منابع انسانی دستگاه اجرایی که برگرفته از اسناد و قوانین بالادستی است و همچون چتری حاکم بر مدل است.

جهت دهنده ها: مؤلفه های مؤثر و پیش برنده فرایندهای منابع انسانی است که وجود و تکامل آنها موجب تعالی عملیاتی فرایندهای منابع انسانی می شوند.

فرایندهای منابع انسانی: فرایندهای منابع انسانی شامل مجموعه ای از اقدامات هماهنگ و هم افزا در داخل عملیات منابع انسانی هستند که به نتایج منابع انسانی منجر می شوند.

نتایج منابع انسانی: نتایج منابع انسانی به سنجه های منابع انسانی اشاره دارد که محاسبه و ترسیم روند آنها امکان مدیریت منابع انسانی داده محور و مبتنی بر شواهد را برای اعتلای مدیریت منابع انسانی دستگاه اجرایی فراهم می کند.

نگرش منابع انسانی: نگرش های کارکنان جهت گیری نسبتاً پایدار به وضعیت منابع انسانی دستگاه اجرایی است که با مقیاس های استاندارد سنجیده می شود و زمینه ارائه بازخور به فرایندها و جهت دهنده های منابع انسانی را فراهم می کند.

سطوح تعالی عملیاتی (بلوغ): سطوح بلوغ شامل هفته مرحله پراکنده، مبتدی، مقدماتی، میانی، پیشرفته، بهینه و متعالی است.

بخش اول: مدل تعالی مدیریت منابع انسانی دستگاه های اجرایی

۳- مدل تعالی مدیریت منابع انسانی

۱-۳- مدل تعالی منابع انسانی دارای ۳ جهت دهنده، ۷ فرایند، ۴۹ نتیجه عینی و ۱۰ نتیجه نگرشی می باشد که در چهارچوب ۷ اصل بنیادین در شکل زیر به تصویر کشیده شده است.

شناسنامه قانون | tali

دانلود متن و فایل کامل

مدل تعالی مدیریت منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام