کتاب استخدامی اداری ها
معاملات دولتی

تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات (مصوبه ۱۲۰۳۳۰/ت۴۰۱۰۴هـ مورخ ۱۷/۷/۱۳۸۷ هیأت وزیران)

تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات (مصوبه ۱۲۰۳۳۰/ت۴۰۱۰۴هـ مورخ ۱۷/۷/۱۳۸۷ هیأت وزیران)

هيات وزيران در جلسه مورخ ۱۴/۷/۱۳۸۷ بنا به پيشنهاد شماره ۳۹۵۱۸/۲۱۰۰/۵۶ مورخ ۲۰/۳/۱۳۸۷ وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات -مصوب ۱۳۸۳- تصويب نمود:

الف- نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون ياد شده به شرح زير تعيين مي‌شود:

۱- معاملات كوچك: معاملاتي كه كمتر از مبلغ سي و پنج ميليون (۳۵.۰۰۰.۰۰۰) ريال باشد.

۲-  معاملات متوسط: معاملاتي كه مبلغ مورد معامله بيش از سقف معاملات كوچك بوده و از مبلغ سيصد و پنجاه ميليون (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تجاوز نكند.

۳- معاملات بزرگ : معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از مبلغ سيصد و پنجاه ميليون  (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال باشد.

ب- نصابهاي تعيين شده از تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه و تا زماني كه اصلاح نشده است، قابل اجرا خواهند بود.

معاون اول رئيس جمهور – پرويز داودي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام