فروشگاه کتاب استخدامی اداری ها
وزارت امور اقتصادی و دارایی

انتزاع پژوهشکده امور اقتصادی از وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و الحاق مجدد آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی (مصوبه شماره 490919 مورخ 13/2/1395 شورای عالی اداری)

انتزاع پژوهشکده امور اقتصادی از وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و الحاق مجدد آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی (مصوبه شماره 490919 مورخ 13/2/1395 شورای عالی اداری)

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری اطلاعات

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه مورخ 1/12/1394 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به منظور بهره برداری بهینه از خدمات «پژوهشکده امور اقتصادی» تصویب نمود:

1- تصویبنامه شماره 3401/200 مورخ 19/2/1390 شورای عالی اداری، موضوع انتزاع «پژوهشکده امور اقتصادی» از وزارت امور اقتصادی و دارایی و واگذاری آن به وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری لغو و پژوهشکده مزبور مجددا به وزارت امور اقتصادی و دارائی الحاق می گردد.

2- به منظور تعیین تکلیف اموال، دارایی ها، تعهدات، نیروی انسانی و تشکیلات مربوط به انتزاع پژوهشکده امور اقتصادی از وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری (دانشگاه علامه طباطبایی) و انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی، کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می گردد.

3- وزیر امور اقتصادی و دارایی مسؤول حسن اجرای این مصوبه بوده و نتایج آن را به دبیرخانه شورای عالی اداری ارایه می نماید.

حسن روحانی- رییس جمهور و رییس شورای عالی اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام