کتاب استخدامی اداری ها
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (تصویبنامه شماره ۱۲۸۳۰۰/ت۴۱۸۵۹هـ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۵ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی)

هیأت وزیران در جلسه ۱۲ /۱۰ /۱۳۹۵ به پیشنهاد نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد ماده (۶) قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی -مصوب ۱۳۸۶- آیین نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار‌ می‌روند:

الف- سازمان: سازمان بسیج سازندگی و رده‌های تابعه.

ب- قانون: قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی -مصوب ۱۳۸۶-.

پ- دستگاه اجرایی: ‌دستگاه‌های موضوع ماده (۲) قانون و همچنین ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶-.

ت- زودبازده: فعالیت ها، طرح ها و پروژه هایی که در حوزه‌های آب، کشاورزی، باغبانی، آبخیزداری، جنگل ها و مراتع، بیابان زدایی و عمرانی، صنایع تبدیلی کوچک، انرژی (آب و برق)، راه و ساختمان، سلامت، بهداشت و درمان که ظرف (۱۸) ماه اجرا و به مرحله بهره برداری برسد.

ث- عام المنفعه: فعالیت ها، طرح ها و پروژه هایی که منافع آن شامل عامه مردم مناطق محروم، روستاهای کمتر توسعه یافته و شهرهای کوچک و مرزی‌ می‌شود از قبیل مسجد، خانه بهداشت، مدرسه، خانه معلم، راه روستایی، آبرسانی و بخش‌های راه و آب و مسکن.

ج- امدادی: فعالیت ها، طرح ها و پروژه هایی که به علت بروز حوادث غیرمترقبه در روستاها، مناطق محروم و شهرهای کوچک و مرزی و در صورت اعلام نیاز ‌دستگاه‌های اجرایی اجرا‌ می‌شود.

چ- فرهنگی: فعالیت ها، طرح ها و پروژه هایی که در حوزه‌های دینی، هنری، ورزشی، سوادآموزی و زیست محیطی انجام‌ می‌شود.

ح- مردم یاری: فعالیت ها، طرح ها و پروژه هایی که با مشارکت مردم انجام‌ می‌گیرد و عموماً مورد تقاضای مردم‌ می‌باشد.

خ- کم هزینه: فعالیت ها، طرح ها و پروژه هایی که بار مالی آن معادل معاملات متوسط، موضوع قانون برگزاری مناقصات -مصوب ۱۳۸۳- و مصوبه‌های سالانه مربوط به تعیین نصاب معاملات یاد شده‌ می‌باشد.

ماده ۲- ‌دستگاه‌های اجرایی مجازند بخشی از اجرای طرح ها و پروژه‌های تملک دارایی سرمایه ای خود با یکی از ویژگی‌های زودبازده، عام ‏المنفعه، کم هزینه، امدادی، فرهنگی و مردم یاری و بهداشت و درمان در مناطق محروم، کمتر توسعه یافته، روستاها و شهرهای کوچک و مرزی را که پس از فراخوان عمومی با عدم وجود متقاضی مواجه‌ می‌شوند، با رعایت قوانین و مقررات مربوط، به سازمان واگذار نمایند. تملک و مدیریت طرح‌های مذکور پس از پایان عملیات اجرایی به دستگاه اجرایی مربوط باز‌ می‌گردد.

تبصره ۱- اجرای طرح‌های امدادی، فرهنگی و مردم یاری در سایر نقاط کشور نیز به درخواست دستگاه اجرایی و اعلام آمادگی سازمان قابل تفویض، واگذاری و اجرا توسط سازمان است.

تبصره ۲- هزینه اجرای طرح ها توسط سازمان ضمن حفظ کیفیت و رعایت الزامات قانونی پروژه نباید بیش از هزینه اجرای طرح براساس فهرست بهای مصوب همان سال باشد. مسئولیت نظارت بر مفاد این تبصره بر عهده دستگاه کارفرمای پروژه است.

تبصره ۳- سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط بخشی از اعتبارات طرح ها را به پیشنهاد دستگاه اجرایی برای تحقق اهداف قانون به عنوان کمک به طرح در اختیار سازمان قرار دهد.

ماده ۳- ‌دستگاه‌های اجرایی‌ می‌توانند به منظور پشتیبانی از اردوهای جهادی، فعالیت‌های عام المنفعه و فعالیت‌های غنی سازی اوقات فراغت جوانان در عرصه‌های کار و تلاش و سازندگی، با استفاده از امکانات و تجهیزات خود جهت تشویق، مشارکت و حضور نیروهای داوطلب بسیجی و مردمی، جوانان و متخصصان در فعالیت‌های سازمان اقدام نمایند.

ماده ۴- به منظور ایجاد هماهنگی، پشتیبانی و نظارت بر اجرای قانون و مفاد این آیین نامه، آشنایی با فرهنگ کار و تلاش جهادی، کارگروهی با ترکیب زیر تشکیل‌ می‌گردد:

الف- وزیر کشور (رئیس کارگروه)

ب- معاون عمرانی وزیر کشور (دبیر کارگروه)

پ- معاون وزیر آموزش و پرورش

ت- معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ث- معاون وزیر ورزش و جوانان

ج- معاون وزیر جهاد کشاوزی

چ- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت

ح- معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

خ- معاون رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

د- معاون رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

ذ- رئیس سازمان

ر- معاونین سایر اعضای هیأت دولت حسب مورد.

تبصره- مسئولیت هماهنگی، پشتیبانی و نظارت بر اجرای طرح‌های بسیج سازندگی در استان ها برعهده استاندار‌ می‌باشد. استاندار نسبت به تشکیل کمیته استانی با رده‌های متناظر کارگروه در استان اقدام و گزارش مربوط را هر فصل (سه ماهه) برای دبیرخانه کارگروه ارسال‌ می‌نماید.

ماده ۵- سازمان در اجرای قراردادهای پیمانکاری موضوع این آیین نامه، مشمول ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۲۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۷۷۸/ت۲۷۰۵۵هـ مورخ ۲۸ /۳ /۱۳۸۲ با اصلاحات بعدی‌ می‌باشد.

ماده ۶- سازمان مکلف است گزارش سالانه اجرای قانون و این آیین نامه را با رعایت سلسله مراتب به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نماید.

معاون اول رئیس جمهور- اسحاق جهانگیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام