کتاب استخدامی اداری ها
دیوان محاسبات کشور

امکان استفاده دیوان محاسبات از خدمات حسابرسان بخش خصوصی

قانون الحاق يك ماده به قانون ديوان محاسبات كشور (مصوب سال ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی)

ماده واحده از تاريخ تصويب اين قانون يك ماده به شرح ذيل به عنوان ماده (۸) به قانون ديوان محاسبات كشور مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۶۱ الحاق مي گردد:

ماده ۸- ديوان محاسبات كشور در جهت انجام وظايف قانوني خود در حدود اعتبارات مصوب مي تواند از خدمات حسابرسان بخش خصوصي استفاده نمايد.

حسابرسان مذكور پس از تاييد صلاحيت توسط ديوان محاسبات به عنوان حسابرس مورد تاييد آن ديوان محسوب مي گردند .

تبصره- آئين نامه اجرائي اين قانون ظرف سه ماه توسط ديوان محاسبات كشور تهيه و به تصويب كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات شوراي اسلامي خواهد رسيد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ پانزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۵/۲/۱۳۸۱ به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام